KNOWLEDGE HYPERMARKET


29. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

Почнемо з лабораторних дослідів.

Дослід 1. У дві пробірки налий по 1 мл розчину купрум(ІІ) сульфату й обережно (по стінці пробірки!) опусти в одну пробірку гранулу цинку, а в іншу — очищений від іржі залізний цвях. Що спостерігається? Чому? Який висновок можна зробити?
Висновок. Солі реагують з металами:
CuSО4 + Zn = ZnSО4 + Cu
CuSО4 + Fe = FeSО4 + Cu
Але зверни увагу: солі реагують не з усіма металами, а лише з тими, які в ряду активності металів (див. § 20) розміщені ліворуч від того металу, який входить до складу солі. Наприклад, така реакція, як
Ag + Cu(NО3)2 ≠ не відбудеться (чому?).

Відбувається тільки така реакція, коли активніший метал витісняє менш активний метал з розчину його солі, внаслідок чого утворюється нова сіль і новий метал.
Пам'ятай! Для взаємодії солей з металами не можна брати дуже активні метали, наприклад Li, Na, К, Са, оскільки вони взаємодіють з водою за стандартних умов, а реакція солей з металами відбувається у водному розчині.


Дослід 2. Візьми дві пробірки. У першу налий розчин ферум(ІІІ) хлориду і долий розчин натрій гідроксиду, а в другу — розчин натрій сульфату і долий розчин барій гідроксиду. Що спостерігається у пробірках? Що це засвідчує? Зроби висновок.
FeCI3 + 3NaOH = Fe(OH)3↓ + 3NaCI
                                   бурий осад

Na24 + Ba(OH)2 = 2NaOH + BaSO4
                                                            білий осад

Висновок. Солі реагують з розчинними основамилугами. Реакція відбувається лише у водному розчині. Це означає, що для реакції треба брати не сухі кристалічні солі, а їх водні розчини. При цьому у водних розчинах речовини обмінюються своїми складовими, внаслідок чого утворюється нова сіль і нова основа.
Пам'ятай! Речовини, що реагують, треба підбирати так, щоб у результаті реакції одна з новоутворених речовин (основа або сіль) випадала в осад.

Дослід 3. В одну пробірку помісти (обережно!) кусочок мармуру СаС03, а в іншу — розчин натрій карбонату Na2C03 (1 мл). В обидві пробірки додай трохи розбавленої хлоридної кислоти НСІ. Що спостерігається? Зроби висновок.
СаСОз + 2НСІ = СаСІ2 + Н2СО3
                                          /\
                                      H2O СО2
Na23 + 2НСІ = 2NaCI + СО2↑ + Н2О

Висновок. Солі реагують з кислотами. Для реакції можна брати як суху сіль, так і її водний розчин. Відбувається реакція обміну, внаслідок якої утворюється нова сіль і нова кислота. Оскільки карбонатна кислота Н2СО3 дуже нестійка, вона відразу ж розкладається на свій оксид — вуглекислий газ СО2 і воду.

Пам'ятай!  Реакція між сіллю і кислотою відбуватиметься лише тоді, коли:
— утворюється осад (нова сіль), не розчинний у кислотах:
AgN
О3 + НСІ = AgCI+ HNО3
— кислота, що реагує, сильніша від тієї, якою утворена сіль:
Са3
О4)2 + 3H2SО4 = 3CaSО4+ 2Н3РО4
— сіль утворена леткою кислотою, а реагуюча кислота нелетка:
2NaN
О3+ H2SО4= Na2SО4+ 2HNО3


Дослід 4. У дві пробірки налий розчину натрій карбонату об'ємом по 0,5 мл. В одну з пробірок долий стільки ж розчину барій нітрату, а в іншу — цинк хлориду. Що спостерігається? Чому? Зроби висновок. Зверни увагу на умови, за яких ці реакції відбуваються.
Na2C03 + Ba(N03)2 = 2NaN03 + ВаС03
Na2C03 + ZnCI2 = 2NaCI + ZnC03

Висновок. Солі взаємодіють одна з одною. У водному розчині відбувається реакція обміну, внаслідок якої утворюються дві нові солі.

Пам'ятай! Реакція між двома солями відбуватиметься тільки тоді, коли обидві солі взято у розчині, а одна з новоутворених солей випадатиме в осад.

ВИСНОВКИ
Солі мають спільні хімічні властивості. За певних умов вони можуть взаємодіяти з металами, лугами, кислотами і між собою.

Завдання для самоконтролю
1. Які хімічні властивості характерні для солей? Відповідь ілюструй рівняннями реакцій.
2. З якими із зазначених речовин реагуватиме ферум(ІІ) хлорид: а) мідь; б) кальцій карбонат; в) натрій гідроксид; г) аргентум нітрат; д) купрум(М) гідроксид; е) цинк. Напиши рівняння можливих реакцій.
3. Під час взаємодії заліза масою 7 г із розчином купрум(ІІ) сульфату можна добути мідь масою
(а) 2 г; (б) 4 г; (в) 8 г; (г) 16 г.
4. Унаслідок нейтралізації нітратною кислотою калій гідроксиду кількістю речовини 2 моль утворюється калій нітрат масою
(а) 202 г; (б) 20,2 г; (в) 101 г; (г) 10 г.
5. Напиши рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, і зазнач тип кожної реакції:
S → S02 → H2S03 → Na2S03
Na → Na20 → NaOH → Na2Zn02

Додаткові завдання

6*. Як здійснити такі перетворення:

Ва → Ва(ОН)2 → Ba(N03)2 → ВаСO3 → ВаСІ2

Zn → ZnSO4 → ZnCI2 → Zn(OH)2 → Na2[Zn(OH)4]

Напиши відповідні рівняння реакцій.

7*. Як трьома різними способами добути: а) купрум(ІІ) хлорид; б) магній ортофосфат? Напиши відповідні рівняння реакцій.

8*. Обчисли масу осаду, який утвориться, якщо до розчину натрій сульфату масою 200 г з масовою часткою солі 7,1 % добавити розчин барій хлориду.

9*. Залізну пластинку масою 50 г занурено в розчин купруму(ІІ) сульфату. Коли вона вкрилася міддю, її маса збільшилась на 1,5 г. Обчисли масу заліза, що перейшло в розчин, і масу міді, що осіла на пластинці.

10*. Дано два розчини масою по 800 г кожний. В одному розчині міститься барій хлорид кількістю речовини 0,4 моль, а в іншому — калій хлорид кількістю речовини 0,6 моль. Визнач масову частину солі в кожному розчині.

11*. До розчину купрум(ІІ) сульфату масою 62 г з масовою часткою CuSO4 5 % додали розчин барій хлориду масою 31,2 г з масовою часткою ВаСІ2 20 %. Розчин профільтрували. Які речовини та якої маси перейшли у фільтрат?

Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Уроки хімії, програми з хімії, реферати та конспекти, календарно-тематичне планування для вчителів

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.