KNOWLEDGE HYPERMARKET


66. Відокремлені обставини, способи їх вираження

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Відокремлені обставини, способи їх вираження


Про те, за яких умов відокремлюються додатки, та їхню роль у мовленні


293 Зіставте речення, записані в двох колонках. Визначте синтаксичну роль, морфологічне вираження та значення виділених конструкцій. Зробіть висновок про їхню роль у мовленні й умови відокремлення.
Не скажу нічого.             Не скажу нічого, крім правди.
Люблю всі пори року.     Люблю всі пори року, особливо літо.
Максим був жадібний.    На відміну від брата, Максим був жадібний.


Умови відокремлення
Відокремлюються додатки, виражені іменниками з прийменниками крім, окрім, опріч, замість, за винятком, зокрема, особливо, на відміну від та ін. Такі конструкції мають значення виключення, включення або заміщення одного предмета іншим.
НАПРИКЛАД:
1. Нікого тут нема, крім мене й господині (М. Рильський).
                              – – – – – – – – – – – – – – –
2. На відміну від безплідних кучугур, земля тут така, що могла б усе родити (О. Гончар).
     – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Розділові знаки 
На письмі відокремлені додатки виділяються комами.


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Додаток не відокремлюється, якщо прийменник замість можна замінити прийменником за.

НАПРИКЛАД: Я це зроблю замість тебе.
                                           – – – – –

294 І. Прочитайте виразно речення. Доведіть, що виділені конструкції є відокремленими додатками, вказавши при цьому їхнє значення та слова, за допомогою яких вони приєднуються. Зверніть увагу на розділові знаки.
1. Кожній людині властиво помилятися, але нікому, крім дурнів, не властиво бути впертим у помилці (Аристотель).2. Він стояв посеред
двору зсутулений, з опущеними вздовж пальта руками і невидющими очима дивився мимо хат, садків, городів, навіть мимо_самого себе (Гр. Тютюнник). 3. Микола, замість панського лану, вийшов на поле (І. Нечуй-Левицький). 4. Ощзіч_усього, Сократ не вельми шанує самого себе (Ю. Мушкетик). 5. Всі, за винятком Бот здивовано дивилися на свого шкіпера (М. Трублаїні). 6. На світі все знайдеш, крім рідної матері (Нар. творчість).
II. Випишіть окремо прямі й непрямі додатки.


295 Складіть за змістом речень кожної пари одне речення з відокремленими додатками. Відокремлені додатки підкресліть, поясніть їхню роль у реченнях.
1. За своє військове життя Іван Сірко брав участь у п'ятдесяти п'яти битвах. Лише в одній битві Іван Сірко зазнав поразки. 2. Учні дев'ятих класів склали успішно екзамен з української мови. Учні одинадцятих класів погано склали іспит з української мови. 3. Цього року рясно вродили всі плодові дерева. Найкращий урожай цього року дали вишні.


296 Складіть і запишіть речення, ввівши до них подані відокремлені додатки. З'ясуйте значення цих додатків та чим вони виражені. Підкресліть усі члени речення.
Крім мене, особливо троянди, за винятком журналістів.


297 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Складіть 3-4 запитання, на які можна було б дати відповідь реченнями з відокремленими додатками. Поставте свої запитання однокласнику (однокласниці) та дайте повні відповіді на його (її) запитання за допомогою речень із відокремленими додатками.
ЗРАЗОК. - Які книги ти любиш читати? - Я люблю читати пригодницьку літературу, особливо твори Всеволода Нестайка.


298 І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть відокремлені додатки разом зі словами, за допомогою яких вони приєднуються.
1. Хто окрім тебе любий допоможе схололу душу нині пробудить? (М. Воробей). 2. А я не знаю нічого ніжнішого окрім берези (Леся Українка). 3. Ця несподівана зустріч зворушила всіх особливо дітей (В. Минко). 4. Там замість житечка в теплеє літечко терен зацвів (Г. Чупринка). 5. У хліві крім ластів'ячого гнізда під кроквою нічого не було (Г. Тютюнник). 6. А тепер замість крила парусника Тоня й Віталій бачать вдалині посеред затоки темну непорушну гору якусь (О. Гончар). 7. Ягід навколо особливо дикої малини була сила-силенна (В. Донченко). 8. За винятком баби Оришки малий Чіпка нікого не любив (Панас Мирний).
II. Випишіть додатки, виражені займенниками. Розберіть ці займенники як частину мови.
III. Визначте частину мови виділених слів, поясніть їхній правопис.


299 Випишіть із наукового тексту 4-6 речень із відокремленими додатками. Поясніть їхню роль у реченні й умови відокремлення.


ІЗ СЕКРЕТІВ МОВОЗНАВСТВА
Крім обов'язкових відокремлень, зумовлених особливостями речення, є відокремлення, які залежать від волі автора. Такі відокремлення широко представлені в художніх текстах, де вони іноді
трапляються в несподіваних варіантах, які не можна пояснити загальноприйнятими правилами. Наприклад: І таки, на його гроші, купив сиву кобилу (М. Стельмах).


300 Розгляньте ілюстрацію. Висловте свою думку про неї. Доберіть ключові словосполучення для опису зображеного. Складіть із цими словосполученнями невеликий текст, увівши до нього відокремлені додатки.
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.158.jpg
Й. Бокшай. Біля потоку


301 Уявіть, що ви журналіст, який отримав завдання взяти інтерв'ю у відомої особи (на ваш вибір). У кого б ви взяли інтерв'ю? Складіть і запишіть вашу розмову у формі діалогу (10-12 реплік), використавши: а)звертання; б) вставні слова чи словосполучення; в) щонайменше два речення з відокремленими додатками. Відокремлені додатки підкресліть.


ВИСНОВКИ
Порівняно з означеннями й обставинами, додатки відокремлюються рідко. їхнє відокремлення залежить від змістового навантаження. На початку відокремлених додатків завжди виступає прийменник.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Українська мова скачати, завдання школяру 8 класу, матеріали з української мови для 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.