KNOWLEDGE HYPERMARKET


7. Обчислення обٰєму газу за нормальних умов

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас>>Обчислення обٰєму газу за нормальних умов


Нормальні умови (н. у.) — це стандартні фізичні умови, що визначаються тиском р = 101 325 Па (760 мм рт. cт.) і термодинамічною температурою Т = 273,15K(t = 0°C). У 1984р. Міжнародний Союз чистої і прикладної хімії (ІЮПАК) рекомендував вважати як стандартні тиск 105 Па (100 кПа) і температуру 273 К (0°С).

Застосовуючи формулу
V m = V/ v
яка виражає залежність між молярним об'ємом газу, об'ємом і кількістю речовини, можна розв'язувати різні задачі.
Нормальні умови (н. у.):
р = 100 кПа, T = 273 К (0°С)


Приклад. Який об'єм за н. у. займатиме вуглекислий газ, узятий кількістю речовини 0,25 моль?
Дано:
ν (CО 2 ) = 0,25 моль
V m = 22,4 л/моль
V(CО 2 ) — ?

Розв'язування:
Vm = V/ν;  то V = Vmν,  звідси V(CО2) = 22,4 л/моль • 0,25 моль = 5,6 л.
Відповідь. V(CО2) = 5,6 л.


Н.М. Буринська, Хімія, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту.


Плани уроків з хімії, підручники та книги шкільної програми онлайн, хімія 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.