KNOWLEDGE HYPERMARKET


98 Тренувальні вправи

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Тренувальні вправи


504. Уведіть у речення вибрані з довідки модальні частки. Обґрунтуйте роль цих часток у реченнях.
Зразок: Легко в очереті дудки робити. — В очереті лише дудки легко робити.
1. По бороді текло, а в рот не попало. 2. Як заспіває, то волос в'яне. 3. Плив, плив, а при березі втопився. 4. Посиділи в гостях на призьбі знадвору. 5. Заховався в закапелку, а хвостика видно. 6. Не клади пальця в рот, бо відкусить.
Довідка: Haвіть, оце, осьде, якраз, аж, тільки.
• За таблицею з'ясуйте, якого саме відтінку значення внесла в речення кожна з часток.

505. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте частки, з'ясуйте розряд кожної за призначенням. Визначте групу модальних часток за значенням.
У народній моралі особливо пл..калися такі ось ч..сноти: честь і г..дність. Чи не найбільше шанувалося почуття національної г..дності, відраза до ф..зичного й духовного рабства. Ще більшим бе..честям вважалася національна зрада й зречення рідної мови. Відцуратися рідної мови означало позбутися закодованих у ній добра, правди, честі, щ..рості. Зрікш..сь цих якостей, людина втратила б не лише кровні зв'язки з народом, але й власний моральний корінь.
                                                                                        З підручника народознавства.
• Поясніть розділові знаки у реченнях з однорідними членами. Розкажіть, які чесноти ви хотіли б виховати в собі. У відповіді вживайте частки.

506. Визначте в реченнях частки. Розберіть їх як частину мови у вказаній послідовності.
1. Чи я не знівечив чужого слова? Чи не забув, як гомонить діброва? (М. Сингаївський). 2. Нехай не падає прокляття на наше прізвище родинне, нехай же, сину, довіряє твоєму підпису людина (П. Перебийніс). 3. Лише у рідній пісні ми живі, живі у слові рідного народу (П. Перебийніс). 4. І, на жаль, людської доброти часом у житті таки замало (Д. Луценко).


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.