KNOWLEDGE HYPERMARKET


«Весно, весно, без меж і без краю...»- «ідеї двобою з життям» та «любові ворожнеч».

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас>>Зарубіжна література: „Весно, весно, без меж і без краю...”- „ідеї двобою з життям” та „любові ворожнечі”. “Про доблесті, про подвиги, про славу”-мотиви втрати кохання й сенсу буття, трагічної самотності у вірші.

Інша грань блоківської лірики відкривається у поезії «Весно, весно без меж і без краю...». Цей вірш є яскравою ілюст», рацією концепції «любовно-ворожого» сприйняття життя, ща згодом утвердилася в ліриці поета. Містке визначення цієї позиції звучить у першій строфі, в якій ліричний герой звер-тається до життя з таким привітанням:

О життя! Пізнаю і приймаю!

Шлю привіт тобі дзвоном щита!


Широкими мазками поет змальовує картину невичерпно розмаїтої, напружено суперечливої життєвої стихії. Його погляд охоплює час і простір, небесну височінь й земну широчінь, щасливі злети й трагічні падіння. І все це - ночі й світанки, безлюдні села й брудні міста, «пекельний невільницький труд» і «піднебесні простори веселі» - просякнуте романтичною патетикою, яка передає пафос закоханості у життя, прекрасне й бурхливе, немов «весна без межі і без краю», чарівне й світосяйне, немов мрія. Митець персоніфікує життя у майже міфо-поетичному образі жінки-загадки (ще одна модифікація Вічної Жіночності), який поєднує у собі божественно світле начало (мов птаха, вона мчить у небі з Божим іменем на вустах) і згубну силу (риси жорстокості й небезпечності додають до її портрета такі штрихи,  як   «коси-змії»  та   «затиснуті  зимні вуста»). Ліричний герой ясно усвідомлює, що ніколи не зможе перемогти у «двобої» з цією грізною красунею. Проте з не меншою ясністю він мужньо проголошує: «Я ніколи не кину щита...». Остання строфа надає темі «любовного протистояння» життю героїчного звучання:

І дивлюсь, ворожнечу зміряю.

Все - ненависть, прокльони, любов:

За тортури н загибель - я знаю -

Все приймаю! І знову! І знов!


Подібні настрої звучать у поезії «Яка жага безумна — жить...». «Жага життя» у ній пронизує найважливіші прагнення блоківського ліричного героя: поривання вгору, у небесні містичні сфери, і вниз, у земну реальність, прагнення одухотворювати те, що відбувається у дійсності, й втілювати високий ідеал у повсякденність: *Все здійснене обожествити і втілити все не розкрите...» Тут також лунає відгомін мотиву трагізму життя: «Нехай життя над нами стеле / Вкривало чорне і смутне», але гору беруть настрої всепереможного поривання ліричного героя до «світлого вогню» і думка про незатьмарену життєвим мороком дитячу чистоту його душі.

Шедевром любовної лірики О. Блока вважається вірш «Про доблесті, про подвиги, про славу...». Ця забарвлена ніжністю, умом і каяттям сповідь ліричного героя про втрачене кохання Побудована як символістський сюжет, що перебігає від одного рим вол у до іншого. Так, образом жіночого портрета, що сяяв на столі героя, позначений розквіт кохання. Перстень, кинутий «у ніч», символізує страждання ліричного героя після розриву з кованою. «Синій плащ», в який вона загорнулася, є символом розлуки. В останній строфі знову згадується жіночий портрет, але вже в іншому контексті, який засвідчує втрату останніх надій: • Твої лице в його простій оправі / Я сам прийняв з письмового Стола». З глибоким ліризмом розкривається у вірші почуття самотності, що охопило героя після того, як кохана його покинула.


У сюжетну канву твору вплетені характерні для блоківської лірики мотиви провини та відплати. Крім того, переказана у ньому любовнії історія має своїм символічним підтекстом драматичні взаємини ліричного героя з Вічною Жіночністю, уособленням якої є героїня вірша: досягнення ним вищої гармонії у той час, коли Вічна Жіночність була поряд (Про доблесті, про подвиги, про славу / Я забував на страдницькій землі»), і його внутрішній надлом після того, як вона його покинула, позбавивши благодаті.


ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ
1. Як зміст поезії «Незнайома» співвідноситься з блоків-ською темою Вічної Жіночності?
2. Що символізує образ Незнайомої?
3. Як змальовується життєва стихія у віршах «Весно, весно без меж і без краю...» та «Яка жага безумна - жить...»? Схарактеризуйте ставлення ліричного героя до життя у цих творах.
4. Як розкривається тема кохання у поезії «Про доблесті, про подвиги, про славу...»?


ВАШ ПОРАДНИК
Поглибити уявлення про життя та творчість О. Блока вам допоможуть такі книжки та статті:
1. Бекетова М. Воспоминания об Александре Блоке. - М.,1990.
2. Минц 3. Александр Блок // История русской литературьі в 4-х т. - Т. 4. - М., 1983. - С. 520-548.
3. Орлов В. Александр Блок. Очерк творчества. - М., 1956.
4. Соловьев Б. Александр Блок // Блок А.А. Собр. соч. в 6-ти т. - Т. 1 - М., 1971. - С. 3-46.


Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

зарубіжна література тести, курс зарубіжна література 11 клас, зарубіжна література в школі

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.