KNOWLEDGE HYPERMARKET


«Визначення поезії», «У всьому я хочу дійти самої суті». Ствердження спорідненості життя й творчості.

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас>>Зарубіжна література: „Визначення поезії”, „У всьому я хочу дійти самої суті”. Ствердження спорідненості життя й творчості. Музичність і яскрава мальовничість пастернаківських поезій.

Найпереконливішою ілюстрацією до цих уявлень поета є його вірш «Визначення поезії», в якому поетичне мистецтво характеризується виключно через низку образів природи:
Це - загуслий заливистий свист.

Це - при березі лускіт льодинок.

Це - умерзлий у темряву лист.

Це - кількох солов'їв поєдинок.


Вірш цитується у перекладі М. Рябчука.Протягуючи ланцюжок таких метафоричних визначень поезії від початку до кінця вірша, автор створює дивовижну картину, в якій «солодкий притихлий горох» співіснує поруч із Всесвітом. У такій поетичній картині зникають кордони не лише між природою та мистецтвом, а й між прозою життя та поезією духу, між побутом та буттям, між зовнішнім світом та ліричним «я». Як і світ природи,  ліричний герой Пастернака перебуває у стані потрясіння. Йому притаманні настрої експресивно загостреного
сприйняття життєвої стихії, екстатичного зачудування світом, яскраве переживання дивовижної спорідненості з природою.


Незвичайну, майже містичну єдність пастернаківського ліричного героя із природним світом тонко відчула М. Цвєтаєва. У листі до поета вона так узагальнила свої спостереження: «Ви не людина і не поет, а явище природи (виділено автором. - Є.В.). Бог задумав Вас дубом - зробив людиною, і у Вас влучають усі блискавки...»


Слід зазначити, що і людські взаємини зазвичай вплітаються у пастернаківській ліриці у перспективу всесвітнього буття. Спільний ритм пульсації людського кохання та природи майстерно відтворюється у поезії «Зимова ніч». У ньому теми кохання й природи настільки глибоко вростають одна в одну, що взагалі неможливо визначити, яка з них є головною, а яка -другорядною.


Життя природи та людських почуттів тут синхронізується: заметіль любовної пристрасті триває стільки, скільки мете по землі хуртовина. Плетиво сніжинок за вікном перетворються на візерунки тіней в осяяній свічкою кімнаті. А крізь ці візерунки, навіяні всепоглинаючою стихією любові-замеі і і:, про ступає контур головного малюнка - хреста. Він прочитується н обіймах закоханих, позначаючи водночас силу чуттєвої прист расті, яка приковує їх одне до одного, і перехресні їхніх життєвих шляхів:
Схрестились руки і уста,
Схрестились ДОЛІ.

Через дві строфи контур хреста виникає ще раз - як емблема «високої спокуси»:
На свічку дихала імла,

Й спокуси сила

Хрестоподібно підняла,

Як ангел, крила.


Ця емблема вбирає в себе ідею одухотвореної вічності, оскільки контур хреста тут утворюється розмахом янгольських крил, і викликає у свідомості читача асоціації з християнською образністю.


Важливе смислове навантаження має у вірші образ свічки, яка тремтливо і вперто, попри дихання імли та натиск сніжної бурі, попри увесь хаос зовнішнього світу, горить і горить на столі. Образ цей виростає у символ всепереможного вогню любові, яким зігріте й осяяне людське життя.


Властивий Пастернаку-лірику пафос вразливості деякою мірою перегукувався з естетикою імпресіоністичного живопису. Як і французькі художники, російський поет створював картини-враження, фіксував миті життєвого плину. Однак, на відміну від імпресіоністів, які здебільшого зосереджувалися на поверхні зображуваного, не занурюючись у його смислові глибини, Пастернак від перших своїх кроків у поезії був націлений на осягнення миті у її філософському вимірі. У його віршах, за висловом А. Синявського, «зливалися почуття і сутність, мить і вічність...». «У всьому хочу я дійти самої суті», - проголошував поет в одному зі своїх пізніх віршів. Це прагнення поета сягнути до серцевини та кореня речей і надало бездонної філософської глибини віртуозно відтвореному у його ліриці буянню барв та звуків світу.


ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗГОРНУТОЇ ВІДПОВІДІ
1. Як склалася доля Б. Пастернака?
2. Яку роль відіграла у його мистецькому становленні сімейна атмосфера?
3. Як відбилися у поетичній творчості цього митця його захоплення музикою та філософією?
4. Розкрийте особливості художнього осмислення феноменів природи та мистецтва у ліриці Б. Пастернака.
5. Поміркуйте над смислом вислову, адресованого В. Маяковським Пастернаку: «Ви любите блискавку в небі, а я - в електричній прасці». Що, на вашу думку, мав на увазі Маяковський?
6. Порівняйте образи ліричного героя у поезії В. Маяковського та Б. Пастернака.


Є.Волощук "Зарубіжна література 11 клас"

Вислано читачами інтернет-сайту

Повний перелік тем по класам, календарний план згідно шкільної програми з зарубіжної літератури, курси та завдання із зарубіжної літератури 11 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.