KNOWLEDGE HYPERMARKET


«Чорна рада» - перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету

Гіпермаркет Знань>>Українська література>>Українська література 9 клас>>Українська література: «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету


Роман, роман-хроніка, історичний роман

Роман (з фр. roman — оповідь романською мовою) — великий за обсягом епічний твір, для якого характерне панорамне зображення дійсності, багатоплановість сюжету, переплетення сюжетних ліній; у романі відображено великий проміжок часу, багато подій, задіяно чималу кількість персонажів. Крім оповіді — викладу від першої особи або розповіді — викладу від третьої особи, роману властиві пряма мова персонажів у формі діалогів, монологів, внутрішніх монологів, а також описи (портрет, пейзаж, інтер'єр), авторські відступи (ліричні, філософські, публіцистичні). Це все — поза-сюжетні елементи твору.


Юрій Ковалів у «Літературознавчій енциклопедії» за тематикою поділяє романи на такі жанри: соціальні, соціально-побутові, родинно-побутові, історичні, воєнні, філософські, інтелектуальні, психологічні, сентиментальні, сатиричні, пригодницькі, детективні, документальні, автобіографічні, біографічні, науко¬во-фантастичні, утопічні та ін. За часом розгортання сюжету визначають історичний, сучасний, фантастичний, хронологічний романи.
Роман у світовій літературі бере початок від античного твору «Дафніс і Хлоя». Особливі можливості роману було розкрито на теренах романтизму, зокрема в романах В. Скотта («Айвенго»), В. Гюго («Собор Паризької Богоматері»), які висвітлювали багатогранність особистості, розвинули історичний роман, що став перехідною ланкою від романтизму до реалізму.


В Україні роман розвинувся пізніше, ніж в інших країнах Європи. Першим романом в історії української літератури українською мовою вважається «Чорна рада» (1857) П. Куліша, перероблений із російськомовного варіанта. Твір був «полемічним, спрямованим проти поширеної серед романтиків вальтер-скоттівської традиції, притаманної повісті "Тарас Бульба" Миколи Гоголя» (Ю. Ковалів). Епічне відтворення конкретно-історичної доби, що мало документальну основу (Чорна рада 1663 p.), її історичної та художньої істини П. Куліш протиставляв об'єктивному осмисленню козацького минулого.
Як бачимо, історичний роман відображає конкретну історичну добу, певні історичні події, конкретні історичні постаті, які жили і діяли в час, про який ідеться у творі. Роман-хроніка змальовує історичні події в хронологічній послідовності.

Твір П. Куліша «Чорна рада» вважають першим в українській літературі історичним романом-хронікою.


«Чорна рада» Історія написання і видання, жанр роману


Роман П. Куліша «Чорна рада» мав підзаголовок «Хроніка 1663 року». Перші частини його були опубліковані в «Современнике». Твір побачив світ українською мовою через дванадцять років після написання і котрому, за словами першого рецензента М. Максимовича, українська література «зобов'язана першим історичним романом, за що і буде йому назавжди заслужена честь в історії української літератури!». Про громадянську сміливість П. Куліша писав С. Єфремов: «Це була досить на той час смілива думка — дати українською мовою історичний роман, а надто після гоголівського "Тараса Бульби", і треба сказати, що автор із свого завдання вийшов досить добре. Як перша спроба українського роману, "Чорна рада" завжди буде займати почесне місце в історії українського письменства».


Джерела й історична основа твору


Пантелеймон Куліш був добре обізнаний із двома основними тенденціями розвитку історичного роману в європейських літературах, про що писав дослідник творчості письменника Є. Нахлік. Перший підхід започаткував В. Скотт, і полягав він у прагненні прозаїків відтворити конкретну історичну епоху за допомогою засобів художньої мови на документальному матеріалі. Для другого підходу, якого дотримувалися В. Гюго, М. Гоголь, Т. Шевченко, характерні авторські погляди й оцінка історичних подій, зіставлення минулого й сучасного, звернення до символіки, фольклору. Куліш у своєму романі об'єднав обидва підходи.


На задум написати хроніку П. Куліша наштовхнули козацькі літописи Грабянки й Самовидця, які підказали прозаїкові центрального персонажа — постать старого Шрама. Прототипом  Шрама став паволоцький полковник Попович, який для польських істориків був тільки політичним авантюрником і зрадником, а для Самовидця — патріотом, ворогом ляхів, який шукав шляхів об'єднання обох берегів Дніпра. Народні перекази про козака Мамая, історичні пісні й думи сприяли створенню правдивих образів козаків у романі.


Із глибоким знанням історії України П. Куліш відтворив події часів Руїни, коли на Правобережній Україні гетьманував Павло Тетеря, а на Лівобережній наказним гетьманом був Яким Сомко. З ним за булаву змагалися полковник І. Золотаренко і запорозький кошовий І. Брюховецький, якому й вдалося спритно захопити владу на Чорній раді в Ніжині в червні 1663 р. Народні маси, «чернь» (звідси і «чорна рада»), усупереч козацькій старшині, обрали гетьманом Івана Брюховецького, бо він демагогічно обіцяв зменшити побори, обмежити феодальне гноблення, але все це залишилося обіцянками. Після завоювання булави він скарав своїх суперників на смерть. Гніт народу посилився, що викликало хвилю народних повстань: 1666, 1668, 1670 рр.
Описуючи час кривавого розбрату, письменник раз у раз згадує недавнє минуле України, її славетних діячів — Петра Конашевича-Сагайдачного і Самійла Кішку, Тараса Трясила і Павлюка, Остряницю і Наливайка, Нечая і Морозенка, що підсилює патріотичні ідеї роману.

Тематика, конфлікт, композиція, сюжет роману


У романі «Чорна рада» відображено життя в Україні після приєднання її до Московського царства в другій половині XVII ст. Конфлікт має соціальний характер. Письменник акцентує увагу на суперечностях між головними верствами населення того часу: простими козаками і старшиною, міщанами й шляхтичами, городовими козаками і запорожцями, козаками й селянами. Усе це змальовано на конкретних образах-персонажах, які ми розглянемо згодом.
У романі тісно переплітаються дві сюжетні лінії: історична (боротьба за гетьманську булаву, Чорна рада в Ніжині) і любовна (Леся Черевань — Петро Шрам — Яким Сомко — Кирило Тур).


Визначальним композиційним стрижнем твору є романтичний мотив дороги, у яку вирушає священик Шрам зі своїм сином Петром, прямуючи з Правобережної України до Лівобережної до Якима Сомка. Дорогою вони зустрічають різних за соціальним статусом і політичними поглядами людей. Роман насичений пригодницькими елементами. Зокрема, це епізоди з викраденням Лесі, лицарський двобій Кирила Тура й Петра Шрама, запорозькі суд і кара. Кульмінаційною сценою сюжету є сама Чорна рада, у якій перемагає підступність демагога Івана Брюховецького. У розв'язці Шрам рятує рідну Паволоч від Тетері ціною власного життя. Та все ж фінал роману звучить оптимістично, адже на тлі історичного зламу утворюється нова сім'я — Петра й Лесі, що уособлює нове покоління, утверджує письменницький ідеал, що, за словами Є. Нахліка, указує на «національну перспективу — патріархальна сім'я уявляється авторові запорукою збереження української самобутності, прадідівських звичаїв і традицій, народної моралі та й самого народу».


Авраменко О. М., Дмитренко Г. К., Українська література, 9 клас<br>Надіслано читачами інтернет-сайту


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з української літератури 9 класу, книги та підручники згідно календарного планування 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.