KNOWLEDGE HYPERMARKET


Історико-географічний огляд, огляд адміністративно-територіального поділу України, Сучасний адміністративно-територіальний поділ

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України. Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни

§ 3. Адміністративно-територіальний устрій України

Пригадаймо

1. Чи відомі вам одиниці адміністративно-територіального устрою на території України, які існували в минулому?
2. Які одиниці адміністративно-територіального устрою існують у сучасній Україні?
3. Назвіть адресу свого населеного пункту відносно одиниць адміністративно-територіального устрою.


Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України. Адміністративно-територіальний устрій з часів Київської Русі — першої української держави (ІХ-ХIII століття) — зазнав чимало змін. У найдавніший період української державності, який був продовжений Галицько-Волинським князівством до 1349 року, корінний етнос формувався в межах Київської, Чернігівської, Галицької та Волинської історичних земель. У різні історичні періоди ці землі були то окремими, то об'єднаними князівствами. Саме князівства, уділи й землі тоді були основною формою адміністративно-територіального устрою на українських землях.


Після захоплення українських історичних земель Польщею, Литвою та Угорщиною було запроваджено місцеві адміністративні одиниці. Зокрема в Речі Посполитій, що утворилася після унії між Литвою і Польщею, українські землі входили до складу восьми, а після 1635 р. — дев'яти воєводств (Руського, Подільського, Белзького, Берестейського, Підляського, Волинського, Київського, Брацлавського, Чернігівського), які, у свою чергу поділялись на повіти. Значною мірою ці воєводства успадкували адміністративні центри й межі колишніх однойменних князівств.


У Козацько-гетьманській державі (1648-1764 рр.) був запроваджений полково-сотенний устрій. Її територія поділялася на 20 полків (Брацлавський, Білоцерківський, Чернігівський, Київський, Чигиринський тощо). Після ліквідації Росією у XVIII ст. української державності та входження Лівобережної та більшої частини Правобережної України до складу Російської імперії було запроваджено поділ українських земель на губернії та повіти. На українських історичних землях існувало дев'ять губерній: три на Правобережжі — Київська, Волинська, Подільська; три на Лівобережжі — Полтавська, Харківська, Чернігівська; три на півдні України — Таврійська, Новоросійська (Катеринославська) і Херсонська. Частина українських територій відійшла до інших адміністративних одиниць. Галичина після 1772 р. отримала статус провінції в Австро-Угорщині. Такою ж провінцією у складі цієї держави стала в 1849 р. Буковина.


На початку 1920-х рр. українські землі, які стали складовою частиною СРСР, були поділені на 12 губерній. Пізніше їх то об'єднували, то знову роз'єднували. У лютому 1932 р. було уведено подібну до сучасної триступеневу систему управління (центр, область, район) й утворено перших п'ять областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську й Одеську.


Поступово кількість областей збільшувалась. Передусім це було пов'язано із приєднанням до УРСР нових територій у 1939, 1940, 1945 та 1954 роках. Так, у 1939 р. на західноукраїнських землях утворено Львівську, Дрогобицьку, Станіславську (сьогодні Івано-Франківську), Тернопільську, Волинську та Рівненську області. На землях, що до 1940 р. входили до складу Румунії, організовано Чернівецьку та Ізмаїльську області. У 1945 році створено Закарпатську область, а у 1954 р. до складу УРСР увійшли Кримська область та місто Севастополь.


Кількість областей у межах України змінювалась не лише в результаті приєднань окремих територій у різні часи, а й у результаті перерозподілу площ областей та районів, які вже тоді існували. Так, у 1954 році утворено Черкаську область, а територію Ізмаїльської приєднано до Одеської; у 1959 році територію Дрогобицької області включено до складу Львівської.


Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика. Територія сучасної України включає 27 адміністративних одиниць найвищого рівня: Автономну Республіку Крим, 24 області та 2 міста зі спеціальним статусом (міста державного підпорядкування) — Київ і Севастополь.


Середню ланку адміністративно-територіального устрою утворюють адміністративні райони та міста обласного підпорядкування (міста, які не входять до складу адміністративних районів, а підпорядковані безпосередньо обласним, в АР Крим — республіканським органам влади). Усього в Україні нараховують 490 районів, 11 міст республіканського (АР Крим) та 166 обласного підпорядкування.


Міські ради інших, здебільшого менших за розмірами, міст підпорядковані районним органам влади. Селищні й сільські ради, до складу яких може входити одне або кілька поселень, теж підпорядковані районним органам влади, які називають державними адміністраціями.


Території деяких великих міст державного та обласного чи республіканського значення поділяють на міські райони, у яких обирають свої районні органи влади. Вони, у свою чергу, підпорядковані міській раді. Так, у Києві є 10 міських районів, у Запоріжжі — 7, у Львові — 6, у Луганську — 2.


З позицій географічної науки в чинному адміністративно-територіальному устрої України є певні недоліки — неспівмірність розмірів областей, відмінності в кількості адміністративних одиниць нижчого рангу, значна віддаленість деяких обласних центрів від географічного центру області. Так, найбільша за площею область в Україні — Одеська — має територію 33,3 тис. км2, а найменша — Чернівецька — 8,1 тис. км2. Найбільше адміністративних районів у Харківській та Вінницькій областях — по 27.


У центральній частині відповідних адміністративних областей розміщені такі обласні центри, як Київ, Львів, Донецьк, Тернопіль, Хмельницький, Дніпропетровськ, Кіровоград. Дуже близько до межі області розташовані обласні центри Закарпатської, Волинської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Миколаївської областей. Це створює певні незручності для жителів віддалених від обласного центру населених пунктів.


Чи знаєте  ви, що...
Найбільшу кількість «імен» серед обласних центрів України мало місто Дніпропетровськ. Засноване у 1776 р. як Катеринослав, у 1897 р. воно було перейменоване в Новоросійськ, з 1902 р. знову назване Катеринославом, з 1919 р. — Січеславом, а з 1926 р. — Дніпропетровськом.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які одиниці адміністративного устрою існували на території України в дорадянський період?
2. Як і чому змінювалися одиниці адміністративно-територіального устрою радянської України?
3. Які особливості сучасного адміністративно-територіального устрою України?


Набуваємо практичних навичок

1. Позначте на контурній карті найбільші одиниці адміністративно-територіального устрою.
2. Користуючись додатковою літературою чи Інтернет-ресурсами, знайдіть інформацію: коли утворена ваша область (АР); чи зазнавала вона територіальних змін після утворення; скільки районів і міст є в ній зараз і скільки було раніше. На основі цієї інформації складіть і запишіть коротке повідомлення.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Скачати календарно-тематичне планування з географії, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.