KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова уроки

Гіпермаркет Знань>>Англійська мова


Search Computer.jpegВизначення терміну

Англійська мова — мова, яка відноситься до германської гілки індоєвропейської сім'ї мов. Вона є однією з найпоширеніших мов у світі, зокрема як друга мова та мова міжнародного спілкування. Англійська мова є основною мовою спілкування, її літературної форми не існує. Виділяють два основні варіанти — Британську англійську та Американську англійську мову. В Британії існує велика кількість діалектів англійської мови. Стандарт - це надбана вимова (Received Pronunciation), яка не характерна певному регіону, а властивий насамперед класу освічених людей. В американській англійській мові теж є багато діалектів. Австралійці та новозеландці притримуються британських норм. Від 250'000'000 до 350'000'000 людей, для яких англійська мова не є рідною, знають її і активно користуються нею. Проте, як вважають спеціалісти, англійська мова - одна з найскладніших серед європейських мов щодо правильності вимови і читання слів.
Английська мова уроки.jpg

Вона відзначається великою кількістю винятків, але певні правила читання слів все ж таки існують. Англійська мова збігається з сучасною версією латинської абетки за написанням. В українському написанні назви літер передають так: Англійська мова алфавіт


Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 000 відмінних слів; Оксфордський Словник Англійської мови налічує близько 600 000 слів, а Словник Вебстера — 475 000). Цікаво, що саме англійською мовою друкують найбільше у світі. А найдовшим словом в англійській мові є pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 літер, Силіко́з — захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид кремнію).

Історія англійської мови

Як зазначають спеціалісти, англійська мова пройшла через чотири стадії: староанглійська або англосаксонська (500—1050), корені її відносять до діалектів поселенців (ютів, саксів, англів і фрисків), які захопили територію сучасної Англії; середньоанглійська (1050—1550), яка знаходилася під впливом норманської французької мови (після завоювання в 1066 році) і церковної латині; рання сучасна англійська (1550—1700), яка уніфікувала широкі зміни середньоанглійської; пізня сучасна англійська (починаючи з 1700), містить часткові зміни при поширенні сучасної англійської мови.

Середньоанглійський період (XI—XIV ст.) - період формування мови англійської народності (V—XI ст.) на території Британії . Руни замінені латинським алфавітом (6століття). Основні характерні особливості мови того часу: розвинена система голосних, дифтонгів, палаталізація приголосних, флективна будова, вільний порядк слів, морфологічна диференціація частин мови, добре розвинена система словотворчих афіксів, продуктивне словоскладання. В лексичний склад входять основному давньо-германські слова, з незначними кельтськими і латинськими запозиченнями. Згодом, після завоювання Англії Данією (1017), в ній з’являються скандинавські географічні назви, військові терміни, суспільно-побутова лексика.

Середньоанглійський період (XI—XIV ст.) – період феодалізації, завоювання країни норманами (1066), внаслідок чого норманський діалект французької мови стає офіційною мовою Англії. Але народ зберігає рідну мову. Близько двох столітть в Англії панує двомовність, лексика англійської мови в значній мірі поповнюється запозиченнями з французької. Проте в 15 ст. англійська мова витісннила французьку і стала панівною в країні. Основні характерні особливості мови того часу: поступовий перехід від флективної до аналітичної будови, зв'язок між словами здійснюється переважно за допомогою прийменникових конструкцій і службових слів. Відбуваються зміни у системі голосних, скорочується кількість відмін, руйнується категорія роду, спрощується система класифікації дієслів, виникають нові аналітичні форми у системі дієвідмінювання, стає помітною тенденція до сталого порядку слів.

Період формування англійської національної мови (XV—XVI ст.) – період розкладу феодальної системи та інтенсивний розвиток товарно-грошових відносин. В 14 столітті Лондон в 14 ст. став центром країни, а лондонський діалект — основою національної мови. Визначну роль у поширенні норм національної англійської мови  відіграв Вільям Кекстон, який запровадив книгодрукування в Англії (1476), що  сприяло закріпленню орфографії. В цей період починається новий потік запозичень з італійської, грецької, іспанської та інших мов. Основні характерні особливості мови того часу: «зсув голосних» і ряд інших фонетичних особливостей, що посилили розбіжність між орфографією і орфоепією, відпадання флексій іменників, прикметників і дієслів; виникає новий, безсуфіксальний спосіб творення слів; усталюється єдина форма множини (-s); прикметники остаточно втрачають форми узгодження, спрощується категорія сильних і слабких дієслів. У синтаксисі спостерігаються основні риси сучасної англійської мови.

Новоанглійський період (XVII—XXI ст.) – період формування і розвитку національної англійської мови. Основні характерні особливості мови того часу: розвиваються основні риси попереднього періоду, удосконалюється її аналітична будова, відношення між повнозначними словами в реченні виражаються за допомогою сталого порядку слів; слово майже не змінюється морфологічно, наприклад, прикметники змінюються лише за ступенями порівняння і цілком втратили ознаки узгодження з іменниками, на перше місце стає синтаксичний зв'язок слів у реченні. Хоч протягом тривалого розвитку англійська мова зазнавала значних змін, проте й тдосі зберігає всі основні риси групи германських мов.

Англійська мова уроки

З 17 століття а нглійська мова поширилася по всьому світу, і є основною міжнародною мовою торгівлі і техніки. На сьогодні вона поширена в таких країнах як Велика Британія, Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Індія, Беліз, Ліберія, Нігерія, ПАР. Офіційний статус англійська мова має в таких країнах як Канада, Гонконг, Ірландія, ПАР, Кенія, Індія, Пакистан, Філіппіни, Сінгапур, Косово, Європейський союз, Нова Зеландія, Велика Британія, США.


Англійська мова для дітей починається зі школи, а іноді навіть з садка. Так, за допомогою уроків англійської можна познайомитись з цією мовою і продовжити вивчати її глибше, зокрема виконуючи домашні завдання.
Конспекти уроків, англійська мова, уроки англійської мови, твори англійською мовою,  підручники з англійської мови, курси англійської мови, англійська мова граматика, вивчення англійської мови

Онлайн бібліотека з підручниками та книгами з англійської мови на скачку безкоштовно, англійська мова тести, англійська мова тексти, календарно-тематичне планування з англійської мови, шкільний календарний план, ЗНО з англійської мови.

Найбільша бібліотека рефератів,
домашні завдання, ГДЗ англійська мова, відповіді на тести з англійської мови, все для вчителя та школярам на допомогу у підготовці до домашньої роботи, глибоке вивчення англійскої мови.

Збірка конспектів уроківз англійської мови,  твори з англійської мови на тему зі шкільної програми.Школа онлайн, англійська мова онлайн, книги та підручники англійською мовою, підготовка до уроку.

Уроки англійської мови, програми з англійської мови, англійська мова реферати, англійська мова тести, курс англійської, підручники з англійської мови, англійська  в школі, розробки уроків з англійської мови, планування з предмету англійська мова.

Бібліотека літературиз англійської мови, твір з англійської мови, уроки англійської мови, англійської мови, підручник з з англійської мови, твори з англійської мови, готові домашні завдання, курс англійської  мови онлайн,тестуванняз англійської мови.