KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова 7 клас

                                                                                          Календарно-тематичне планування 7 клас англійська мова1.    Задачі на новий навчальний рік. Знайомство з новим підручником “Click on-3”. Вміння спілкуватися. Анкетування     
2.    Повторення лексико-граматичного матеріалу. Що я знаю про Великобританію? Перегляд фільму       
3.    Unit 1. Busy Days. Аудіювання. Читання діалогів     
4.     Повторення граматичної теми Present Simple. Jobs     
5.    Знайомство з новою лексикою (назви професій та прикметники)     
6.    Аудіювання: Daily activities      
7.    Розмовна тема Free-time activities    
8.     Повторення граматичної теми Present Continuous    
9.    Аудіювання: ex. 9-10    
10.    Повторення теми  Jobs    
11.    Проектна робота 1    
12.    Граматична тема Relative Clauses    
13.     Аудіювання та читання тексту It’s a dog’s life    
14.    Знайомство   з новою лексикою    
15.     Переказ тексту It’s a dog’s life     
16.     Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення    
17.     Підготовка до письмової роботи An essay about the pros and cons of a job    
18.     Лексико-граматична тема: Linking Words, ex. 37, 38 p.15    
19.     Письмова робота An essay about the pros and cons of a job     
20.     Повторення лексико-граматичного матеріалу    
21.     Контрольна робота (Unit 1)    
22.    Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част.1). Читання тексту про Марка Твена.    
23.    Читання тексту Scottish Clans. Додатковий матеріал про Шотландію     
24.    Читання тексту Australian Aborigines. Додатковий матеріал про Австралію        
25.     Unit 2. What a Story! Аудіювання. Читання діалогів     
26.     Знайомство з новою лексикою по темі Disasters and accidents. Усне мовлення     
27.     Знайомство з новою лексикою по темі Feelings. Аудіювання. Усне мовлення     
28.     Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Past Continuous      
29.    Проектна робота 2    
30.     Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Present Perfect    
31.     Виконання лексичних вправ, с.23    
32.     Аудіювання та читання тексту Lost in the Jungle    
33.     Знайомство з новою лексикою. Phrasal Verbs    
34.    Підготовка до письмової роботи A story    
35.     Аудіювання і переказ     
36.    Письмова робота A story    
37.     Контрольна робота (Unit 2)     
38.    Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част. 2). Переказ.       
39.    Читання тексту Canadian Dog Sleds. Додатковий матеріал про Канаду     
40.     Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію     
41.    Читання тексту  Edinburgh Castle Додатковий матеріал про  Шотландію    
42.    Читання тексту Osborne Housе. Додатковий матеріал про Великобританію    
43.    Лексико-граматичні    вправи(повторення)    
44.    Лексико-граматичні вправи(повторення)    
45.    Інтерактивні лінгвістичні ігри    
46.    Повторення  тематичного м-лу    
47.    Phrasal Verbs  (повторення)    
48.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)    
49.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)    
50.    Інтерактивні лінгвістичні ігри    
51.     Семестрове оцінювання з читання     
52.     Семестрове оцінювання з аудіювання      
53.     Семестрове оцінювання з усного мовлення    
54.     Семестрове оцінювання з письма    
55.    Повторення  лексичного м-лу    
56.    Повторення  тематичного м-лу    
57.    Повторення граматичного м-лу    
58.     Захист творчих робіт    
59.    Аудіювання незнайомого тексту    
60.    Читання незнайомого тексту    
61.    Інтерактивні лінгвістичні ігри    
62.    Інтерактивні мандри навколо світу    
63.    Інтерактивні лінгвістичні ігри    
64.    Підсумковий урок    
65.    Знайомство з новим лексичним матеріалом Unit 3. On the Move    
66.    Unit 3.  On the Move.    Аудіювання. Читання діалогів    
67.    Знайомство з новою лексикою ( continents, countries and climates)    
68.    Граматична тема Present Perfect    
69.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях) 
69.    Закріплення граматичного м-лу Present Perfect. Лексико-граматичні вправи 13, 14, 16,  ст.36    
70.    Граматична тема Present Perfect Continuous     
71.    Аудіювання та читання All aboard for a  Steam Safari    
72.    Закріплення граматичного м-лу Present Perfect  Continuous. Лексико-граматичні вправи 19, 21,22,  ст.36    
73.    Підготовка до письмової роботи(A letter of complaint)    
74.    Аудіювання:  впр.25, ст. 38, впр.36,  ст.43      
75.   Розмовна тема  Travelling     
76.      Письмова робота (A letter of complaint)    
77.    Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn  part 3    
78.    Повторення теми  Jobs    
79.    Проектна робота      
80.    Граматична тема  Prepositions    
81.      Аудіювання та читання діалогів. Unit 4. Out and About    
82.    Знайомство   з новою лексикою    
83.      Закріплення лексико-граматичного м-лу     
84.     Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення    
85.      Граматична тема  Comparatives  and Superlatives    
86.     Лексико-граматична тема: Linking Words  (повторення)    
87.       Мовна практика (англійська мова в ситуаціях), впр. 25, ст.38    
88.     Повторення лексико-граматичного матеріалу    
89.      Граматична тема  Past perfect    
90.     Лексико-граматичні вправи    
91.    Аудіювання та Читання,  впр. 25 ст. 50     
92.     Вправи на закріплення лексичного м-лу        
93.      Підготовка до письмової роботи( A letter  to a friend about a visit to a place)     
94.      Лексичний матеріал Phrasal verbs, ст. 52     
95.      Повторення лексико-граматичного матеріалу     
96.      Письмова робота ( A letter  to a friend about a visit to a place)      
97.    Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 4     
98.      Граматична тема Clauses of purpose    
99.      Контрольна робота (Unit 3&4)    
100.     Аудіювання та читання  діалогів, Unit 5. Tasty Treats    
101.     Знайомство з новою лексикою     
102.     Розмовна тема Food and Drink    
103.     Аудіювання  впр.11 ст.61 та закріплення лексичного матеріалу     
104.      Граматична тема  Will –Going to –Present Continuous. Виконання вправ    
105.      Вправи на закріплення лексичного та граматичного м-лу     
106.     Аудіювання та читання   Miracle Oil, ст. 64       
107.    Граматична тема Zero  and First  Conditionals     
108.     Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію     
109.     Вправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table&Complaining about food)    
110.     Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 5    
111.    Лексико-граматичні    вправи, ст.69    
112.     Знайомство з новою лексикою    
113.   Аудіювання та читання  діалогів, Unit 6    
114.     Розмовна тема Clothes & Accessories     
115.     Граматична тема Infinitive, –ing form    
116.    Мовна практика     
117.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)2     
118.     Аудіювання та читання Living Statues, ст.76    
119.      Підготовка до письмової роботи( a letter  to the editor)     
120.     Закріплення лексико-граматичного  матеріалу      
121.      Письмова робота ( a letter  to the editor)    
122.     Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 6    
123.      Контрольна робота (Unit 5&6)    
124.    Повторення  тематичного м-лу    
125.    Повторення граматичного м-лу    
126.     Захист творчих робіт    
127.     Семестрове оцінювання з аудіювання    
128.     Повторення лексичного м-лу    
129.     Семестрове оцінювання з усного мовлення    
130.     Семестрове оцінювання з читання    
131.     Семестрове оцінювання з  письма    
132.     Інтерактивні лінгвістичні ігри    
133.     Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)    
134.     Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)    
135.     Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)    
136.     Підсумковий урок    


Теми для проведення уроків з англійської мови


Unit 1. Say hello to your old friends
     Lessons 1, 2. Do you remember us? Grammar Артикль
     Lesson 3. We are making a file
     Lesson 4. Do you need a hand
     Lesson 5. A horrible thing happened
     
Unit 2. Camping: Is it for you
     Lesson 1. We are going camping.Grammar Артикль   
     Lesson 2. We must pack our backpacks   
     Lesson 3. The most important equipment   
     Lesson 4. Her backpack is as heavy as mine. Grammar Местоимения. Союзы as... as, not as... as
     Lessons 5, 6. Is Rob as good as gold   
     
Unit 3. Holidays   
     Lesson 1. The Tsar Bell and the Kunstkammer. Grammar Артикль   
     Lessons 2, 3. I went to Turkey   
     Lessons 4, 5. How do you spend your holidays   
     Lesson 6. Project   
     
Unit 4. Nothing is forever   
     Lesson 1. We can't drink this water   
     Lesson 2. Litter lasts longer than us. Grammar Артикль   
     Lesson 3. We mustn't kill animals for clothes
     Lessons 4, 5. They used to go camping. Grammar Конструкция used to
     Lesson 6. Project-2
     
Unit 5. Let's plan a trip to England   
     Lesson 1. Grammar Past Progressive
     Lesson 2. When he phoned, she was flying. Grammar Past Progressive   
     Lesson 3. The robbery
     Lesson 4. Misha is going to England
     Lessons 5, 6. How long will it take to get to England
     Lesson 7. Who was watching TV on Saturday afternoon    
     Lessons 8, 9. The ring of the Druids
     
Unit 6. School   
     Lessons 1, 2. English schools. Grammar Артикль   
     Lessoii 3. Misha's first days at school. Grammar Местоимения other, another   
     Lesson 4. Is life at school easy   
     Lesson 5. You should find friends. Grammar Глагол should   
     Lesson 6. School dinners   
     Lesson 7. Manners, manners   
     Lessons 8, 9. We must leave our land   
     
Unit 7. English school   
     Lesson 1. Grammar Present Perfect   
     Lesson 2. Grammar Present Perfect-2   
     Lessons 3, 4. Grammar Present Perfect-3
     Lesson 5. Have you ever...? Grammar Present Perfect   
     Lesson 6. Play Draggy   
     Lessons 7, 8. The easiest way isn't always the best
     
Unit 8. Sports   
     Lessons 1, 2. Misha should help his team. Grammar Present Perfect. Past Simple   
     Lesson 3. Do you want to have fun? Grammar Наречие   
     Lesson 4. Do you need a player   
     Lesson 5. At the match. Grammar Конструкция What a    
     Lessons 6, 7. The ring crosses the sea   
     
Unit 9. Who is your role model   
     Lesson 1. Grammar Past Perfect   
     Lessons 2, 3. "Scott of the Antarctic"
     Lesson 4. A role model
     Lessons 5, 6. Are you ambitious   
     Lesson 7. Project
     Lessons 8, 9. The Battle of Hastings   
     
Unit 10. Friends

     Lesson 1. Rob disappears. Grammar Повторение Present Progressive
     Lessons 2, 3. "A friend in need is a friend indeed". Grammar Present Simple    
     Lesson 4. How well do you know your friend? Grammar Местоимение each other   
     Lesson 5. A friend will never let you down. Grammar Past Simple, Future Simple   
     Lesson 6. My best friend. Grammar Past Progressive. Past Perfect. Grammar Reference   


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мовата література, математика... 

 Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення