KNOWLEDGE HYPERMARKET


Англійська мова 7 клас. Повні уроки

Англійська мова 7 клас містить граматичні та розмовні теми з англійської мови. Учні здобудуть нові вміння з читання, аудіювання, усного мовлення та письма . Опубліковані матеріали : конспекти уроків, реферати, презентації, кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато іншої цікавої інформації з англійської мови – сподобаються як учням, так і вчителям. Гіпермаркет Знань - твоє джерело знань на щодень!Гіпермаркет знань>>Англійська мова>>Англійська мова 1 клас

1.    Задачі на новий навчальний рік. Знайомство з новим підручником “Click on-3”. Вміння спілкуватися. Анкетування    
2.    Повторення лексико-граматичного матеріалу. Що я знаю про Великобританію? Перегляд фільму     
3.    Unit 1. Busy Days. Аудіювання. Читання діалогів    
4.     Повторення граматичної теми Present Simple. Jobs    
5.    Знайомство з новою лексикою (назви професій та прикметники)    
6.    Аудіювання: Daily activities    
7.    Розмовна тема Free-time activities  
8.     Повторення граматичної теми Present Continuous  
9.    Аудіювання: ex. 9-10  
10.    Повторення теми  Jobs  
11.    Проектна робота 1  
12.    Граматична тема Relative Clauses  
13.     Аудіювання та читання тексту It’s a dog’s life  
14.    Знайомство   з новою лексикою  
15.     Переказ тексту It’s a dog’s life   
16.     Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення  
17.     Підготовка до письмової роботи An essay about the pros and cons of a job  
18.     Лексико-граматична тема: Linking Words, ex. 37, 38 p.15  
19.     Письмова робота An essay about the pros and cons of a job   
20.     Повторення лексико-граматичного матеріалу  
21.     Контрольна робота (Unit 1)  
22.    Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част.1). Читання тексту про Марка Твена.  
23.    Читання тексту Scottish Clans. Додатковий матеріал про Шотландію    
24.    Читання тексту Australian Aborigines. Додатковий матеріал про Австралію      
25.     Unit 2. What a Story! Аудіювання. Читання діалогів    
26.     Знайомство з новою лексикою по темі Disasters and accidents. Усне мовлення    
27.     Знайомство з новою лексикою по темі Feelings. Аудіювання. Усне мовлення    
28.     Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Past Continuous    
29.    Проектна робота 2  
30.     Повторення граматичного матеріалу: Past Simple and Present Perfect  
31.     Виконання лексичних вправ, с.23  
32.     Аудіювання та читання тексту Lost in the Jungle  
33.     Знайомство з новою лексикою. Phrasal Verbs  
34.    Підготовка до письмової роботи A story  
35.     Аудіювання і переказ   
36.    Письмова робота A story  
37.     Контрольна робота (Unit 2)    
38.    Аудіювання: The Adventures of Huckleberry Finn (част. 2). Переказ.     
39.    Читання тексту Canadian Dog Sleds. Додатковий матеріал про Канаду    
40.     Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію    
41.    Читання тексту  Edinburgh Castle Додатковий матеріал про  Шотландію  
42.    Читання тексту Osborne Housе. Додатковий матеріал про Великобританію  
43.    Лексико-граматичні    вправи(повторення)  
44.    Лексико-граматичні вправи(повторення)  
45.    Інтерактивні лінгвістичні ігри  
46.    Повторення  тематичного м-лу  
47.    Phrasal Verbs  (повторення)  
48.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)  
49.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)  
50.    Інтерактивні лінгвістичні ігри  
51.     Семестрове оцінювання з читання    
52.     Семестрове оцінювання з аудіювання    
53.     Семестрове оцінювання з усного мовлення  
54.     Семестрове оцінювання з письма  
55.    Повторення  лексичного м-лу  
56.    Повторення  тематичного м-лу  
57.    Повторення граматичного м-лу  
58.     Захист творчих робіт  
59.    Аудіювання незнайомого тексту  
60.    Читання незнайомого тексту  
61.    Інтерактивні лінгвістичні ігри  
62.    Інтерактивні мандри навколо світу  
63.    Інтерактивні лінгвістичні ігри  
64.    Підсумковий урок  
65.    Знайомство з новим лексичним матеріалом Unit 3. On the Move  
66.    Unit 3.  On the Move.    Аудіювання. Читання діалогів  
67.    Знайомство з новою лексикою ( continents, countries and climates)  
68.    Граматична тема Present Perfect  
69.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)  
69.    Закріплення граматичного м-лу Present Perfect
Лексико-граматичні вправи 13, 14, 16,  ст.36  
70.    Граматична тема Present Perfect Continuous   
71.    Аудіювання та читання All aboard for a  Steam Safari  
72.    Закріплення граматичного м-лу Present Perfect  Continuous. Лексико-граматичні вправи 19, 21,22,  ст.36  
73.    Підготовка до письмової роботи(A letter of complaint)  
74.    Аудіювання:  впр.25, ст. 38, впр.36,  ст.43    
75.   Розмовна тема  Travelling   
76.      Письмова робота (A letter of complaint)  
77.    Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn  part 3  
78.    Повторення теми  Jobs  
79.    Проектна робота    
80.    Граматична тема  Prepositions  
81.      Аудіювання та читання діалогів. Unit 4. Out and About  
82.    Знайомство   з новою лексикою  
83.      Закріплення лексико-граматичного м-лу   
84.     Лексична тема Phrasal Verbs. Усне мовлення  
85.      Граматична тема  Comparatives  and Superlatives  
86.     Лексико-граматична тема: Linking Words  (повторення)  
87.       Мовна практика (англійська мова в ситуаціях), впр. 25, ст.38  
88.     Повторення лексико-граматичного матеріалу  
89.      Граматична тема  Past perfect  
90.     Лексико-граматичні вправи  
91.    Аудіювання та Читання,  впр. 25 ст. 50    
92.     Вправи на закріплення лексичного м-лу      
93.      Підготовка до письмової роботи( A letter  to a friend about a visit to a place)    
94.      Лексичний матеріал Phrasal verbs, ст. 52    
95.      Повторення лексико-граматичного матеріалу    
96.      Письмова робота ( A letter  to a friend about a visit to a place)    
97.    Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 4   
98.      Граматична тема Clauses of purpose  
99.      Контрольна робота (Unit 3&4)  
100.     Аудіювання та читання  діалогів, Unit 5. Tasty Treats  
101.     Знайомство з новою лексикою   
102.     Розмовна тема Food and Drink  
103.     Аудіювання  впр.11 ст.61 та закріплення лексичного матеріалу   
104.      Граматична тема  Will –Going to –Present Continuous. Виконання вправ  
105.      Вправи на закріплення лексичного та граматичного м-лу    
106.     Аудіювання та читання   Miracle Oil, ст. 64     
107.    Граматична тема Zero  and First  Conditionals    
108.     Читання тексту Irish Skin Boats. Додатковий матеріал про Ірландію    
109.     Вправи на закріплення лексичного та мовна практика (Booking a table&Complaining about food)  
110.     Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 5  
111.    Лексико-граматичні    вправи, ст.69  
112.     Знайомство з новою лексикою  
113.   Аудіювання та читання  діалогів, Unit 6  
114.     Розмовна тема Clothes & Accessories   
115.     Граматична тема Infinitive, –ing form  
116.    Мовна практика   
117.    Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)2   
118.     Аудіювання та читання Living Statues, ст.76  
119.      Підготовка до письмової роботи( a letter  to the editor)    
120.     Закріплення лексико-граматичного  матеріалу    
121.      Письмова робота ( a letter  to the editor)  
122.     Аудіювання та читання The Adventures of Huckleberry Finn,  part 6  
123.      Контрольна робота (Unit 5&6)  
124.    Повторення  тематичного м-лу  
125.    Повторення граматичного м-лу  
126.     Захист творчих робіт  
127.     Семестрове оцінювання з аудіювання  
128.     Повторення лексичного м-лу  
129.     Семестрове оцінювання з усного мовлення  
130.     Семестрове оцінювання з читання  
131.     Семестрове оцінювання з  письма  
132.     Інтерактивні лінгвістичні ігри  
133.     Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)  
134.     Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)  
135.     Мовна практика (англійська мова в ситуаціях)  
136.     Підсумковий урок  


Повний перелік предметів зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, математика...

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.