KNOWLEDGE HYPERMARKET


Анімація в презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Анімація в презентації


Анімація в презентації
1. Чи доводилося вам бачити анімації в повсякденному житті?

2. Що споглядати цікавіше: зображення, що рухаються, чи статичні? Чому?
Зробити презентацію більш цікавою, переконливішою, динамічнішою можна за допомогою анімації.
Анімація — це динамічний візуальний ефект, доданий до текстового або графічного об'єкта слайда (текст або зображення, що рухається, виділення кольором, іншим шрифтом тощо).
Додати анімацію можна до окремих об'єктів на слайді, до слайда в цілому та групи слайдів.
У РоwerPoint  об'єкти можуть у встановленому порядку з'являтися на слайді, змінюватися впродовж демонстрації, а по завершенні анімації — зникати. Також можна встановити час показу кожного з об'єктів.
До одного об'єкта  можна застосувати одночасно кілька ефектів анімації.
Анімацію можна задавати у режимі сортувальника слайдів або у звичайному режимі. Ефекти анімації, які задаються у режимі сортувальника, застосовуються до всіх об'єктів слайда, за винятком об'єктів Заголовок і Фон. Ефекти анімації у звич; режимі задаються для кожного об'єкта окремо.
При додаванні анімації слід враховувати наступні рекомендації:
1. Ефекти анімації не повинні суттєво впливати на тривалість презентації.
2. Ефектів анімації не повинно бути занадто багато.
3. Об'єкти з ефектами анімації повинні з'являтися у такій послідовності: спочатку заголовок, потім підзаголовок, а вже потім текстові та графічні об'єкти.

Схеми анімації
Для полегшення роботи з анімацією в РоwerPoint представлений певний готовий набір схем анімації. Використання цих схем забезпечує єдиний стиль (однакові ефек¬ти для кожного слайда), простоту і швидкість створення анімації.
Схема анімації — це послідовність заготовлених ефектів, які застосовуються до об'єктів слайда.
Зазвичай, схема анімації містить ефект для заголовка слайда і ефект для всього тек¬сту або окремих абзаців тексту на слайді.

Для того, щоб задати схему анімації, слід:
1. Вибрати слайд.
2. Вибрати команду Ефекти анімації меню Показ слайдів.
3. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду Ефекти анімації.
4. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібний варіант у списку Застосувати до виділених слайдів.
Звертаємо вашу увагу: при підведенні вказівника до елемента списку схем анімації з'являється контекстна підказка, яка описує результат дії ефекту (рис. 55).
Вибрана схема буде застосована до поточного слайда. Для того, щоб застосувати схему анімації до всіх слайдів, необхідно вибрати кнопку Застосувати до всіх слайдів.
Для попереднього перегляду ефектів анімації можна скористатися командами Перс або Показ слайдів
Для видалення схеми анімації потрібно:
1. Виділити слайд.
2. Вибрати команду Ефекти анімації меню Показ слайдів.
3. У вікні області завдань Конструктор слайдів, що відкрилося, вибрати команду Ефекти анімації.
4. У вікні, що відкрилося, вибрати схему Без анімації у списку Застосувати до виділених слайдів (рис. 54).
Для видалення схеми зі всіх слайдів презентації потрібно вибрати кнопку Застосува-Іи до всіх слайдів.

Спеціальна анімація
У процесі роботи над презентацією досить часто виникає необхідність додати ефекти анімації до окремого об'єкта. Для цього слід:
1. Виділити об'єкт на слайді.
2. Вибрати команду Настройка анімації меню Показ слайдів.
3. У вікні області завдань Настройка анімації, що відкрилося, відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від кнопки Додати ефект  Додати ефект
4. У меню, що відкрилося, вибрати потрібну команду (рис. 56).
Звертаємо вашу увагу: ефекти анімації розподілені на групи:
 ефекти групи Вхід  використовуються тоді, коли поява об'єкта повинна супроводжуватися візуальними ефектами;
ефекти групи Виділення використовуються, якщо об'єкт потрібно виділити серед решти об'єктів слайду;
ефекти групи Вихід використовуються, якщо зникнення об'єкта
повинно супроводжуватися візуальними ефектами;
ефекти групи Шляхи переміщення  використовуються, якщо об'єкт повинен переміщуватися в межах слайда за певним маршрутом.
5. У вікні, що відкрилося, вибрати у списку потрібний ефект. Якщо серед списку потрібного ефекту немає, слід вибрати команду Інші ефекти.
Після того як ви встановили ефект анімації, він автоматично продемонструється на слайді для попереднього перегляду.
Об'єкти слайда з ефектами анімації відображаються в області завдань Настройка . Порядок слідування елементів у списку відповідає порядку додавання ефек¬тів на слайд. Об'єкти з ефектами анімації помічаються на слайді нумерованими маркерами, які відповідають нумерації елементів списку області завдань Настройка анімації.

Відтворення звуку та фільму
Щоб задати значення параметрів відтворення звуку, наприклад: початок та зупинка відтворення, безперервне відтворення, гучність, слід:
1. Вибрати звук у списку області завдань Настройка анімації.
2. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від вибраного звуку.
3. У меню, що відкрилося, вибрати команду Параметри ефектів.
4. У вікні Звук: відтворення, що відкрилося, задати значення параметрів.
Вкладка Ефект    Параметр
1  Початок відтворення. За замовчуванням відтворення звуку розпочинається з початку файлу.

Для зміни значення слід вибрати одне зі значень:
• 3 останньої позиції;
• За часом
та в полі лічильника встановити значення початку відтворення.

2. Зупинка виконання звукових файлів за замовчуванням відбуваєть¬ся при клацанні кнопки миші.
Для зміни значення слід вибрати одне з наступних значень:
• Після поточного слайда;
• Після
та в полі лічильника встановити кількість слайдів

Параметри звуку 

   1. Параметри відтворення. Дозволяє відрегулювати рівень гучності звучання. Для цього слід вибрати кнопку  Гучність звуку та встановити потрібну гучність.
2. Параметри відображення. Щоб приховати спеціальний значок гучномовця під час демонстрації, слід встановити позначку прапорця Приховувати значок звуку під час показу.
Для встановлення значень параметрів відтворення фільму потрібно виконати алго-ритм, аналогічний алгоритму налагодження значень властивостей відтворення звуку:
1. Вибрати фільм у списку області завдань Настройка анімації.
2. Відкрити меню за допомогою кнопки, що розташована праворуч від вибрано¬го ефекту.
3. У меню, що відкрилося, вибрати команду Параметри ефектів.
4. У вікні Фільм, що відкрилося, задати значення параметрів.
5. Вибрати кнопку ОК.


Анімація зміни слайдів
Ви вже знаєте, що під час демонстрації зміна слайдів відбувається миттєво. Розста¬вити паузи, розбити презентацію на логічні частини, підкреслити перехід до цих частин допомагає анімація зміни слайдів.
Для встановлення ефектів переходу між слайдами слід:
1. Вибрати команду Зміна слайдів меню Показ слайдів.
2. У вікні області завдань Змії   слайдів, що відкрилося, вибрати потрібний ефект переходу в списку Застосувати до виділених слайдів.
Вибраний ефект буде застосований до поточного слайда. Для попереднього пере¬гляду ефекту потрібно вибрати кнопку Перегляд. Цей ефект можна також застосу¬вати до всієї презентації. Для цього необхідно вибрати копку Затосувати до всіх слайдів.
Для кожного з ефектів переходу між слайдами за замовчуванням задаються значення параметрів зміни слайдів: швидкість, звук, управління зміною слайдів.
Область завдань Зміна слайдів дозволяє встановити нові значення цих параметрів. Якщо потрібно змінити швидкість, слід відкрити список Швидкість області завдань на слайдів та вибрати необхідне значення.
Перехід між слайдами може супроводжуватися звуком зі стандартної бібліотеки звуків. Для того, щоб задати звук, слід відкрити список Звук області Змінити перехід і вибрати необхідне значення.
В області завдань Зміна слайдів можна встановити правила переходу до чергово¬го слайда під час демонстрації презентації.
Якщо слайди презентації повинні змінюватися автоматично, потрібно встановити позначку прапорця Автоматично після та задати проміжок часу. При цьому необхід¬но чітко синхронізувати темп усної доповіді та демонстрації презентації, інакше мо¬же виникнути ситуація, за якої демонстрація буде випереджати доповідача.
Якщо слайди презентації повинні змінюватися під управлінням доповідача, слід установити позначку прапорця Після клацання. Такий спосіб зміни слайдів дозво¬ляє зробити у необхідний момент паузу, дати необхідні пояснення або відповісти на запитання, управляти загалом темпом демонстрації презентації.
Якщо позначки обох прапорців знято, для переходу до наступного слайда необхідно вибрати команду Далі контекстного меню.
Після додавання ефектів переходу біля ескізу слайда з'являється значок, який дозволяє переглянути цей доданий ефект (рис. 62). Демонстрація ефектів відбувається в області слайдів вікна PowerPoint

Практична робота 

1. Запустіть PowerPoint
2. Відкрийте презентацію з файлу, ім'я і розташування якого вкаже вчитель.
3. Додайте до всіх слайдів схему анімації Вишуканий.
4. Перегляньте презентацію.
5. Змініть схему анімації на іншу за власним вибором.
6. Перегляньте презентацію.
7. Додайте ефект анімації Новини до зміни слайдів.
8. Встановіть для третього та четвертого слайдів автоматичну зміну слайдів із затримкою в часі 10 с.
9. Перегляньте презентацію.
10. Зробіть поточним другий слайд та розмістіть картинку з розділу Люди колекції картинок.
11. Додайте до картинки ефект анімації з групи її , встановіть початок відтворен¬ня ефекту за клацанням.
12. Додайте до картинки наступний ефект анімації з групи Виділення після її появи на слайді картинку потрібно виділити (кольором, рухом, розміром), установіть початок відтворення - після попереднього.
13. Додайте текстовий об'єкт та введіть назву вашого навчального закладу.
14. Додайте до текстового об'єкта ефект анімації з групи ї ід, установіть початок відтворення — з попереднім.
15. Перегляньте презентацію з поточного слайда.
16. Зробіть поточним третій слайд. Встановіть анімацію для тексту слайда:
ефект анімації — куточки;
• напрямок — праворуч-вгору; групування тексту — по абзацах 1-го рівня;
• починати по завершенні попереднього ефекту й у зворотному порядку.
17. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентаціям 8.
18. Збережіть презентацію з можливістю автоматичного запуску її демонстрації у файлі з тим самим іменем Закрийте вікно PowerPoint
19. Запустіть для демонстрації презентацію, збережену в п. 18.
20. Продемонструйте збережену презентацію вчителю.


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.