KNOWLEDGE HYPERMARKET


Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи 

Структурні частинки речовини. Ти вже маєш початкове уявлення про речовину та її властивості. Тепер з'ясуємо, від чого вони залежать.
Властивості речовин залежать від того, які частинки входять до їх складу і як вони між собою з'єднуються.
Відомо, що багато речовин складаються з молекул (мал. 46).

Моделі молекул. фото

Мал. 46. Моделі молекул.
Молекула — найменша частинка речовини, що має її основні хімічні властивості та здатна до самостійного існування.   
Так вода, вуглекислий газ, кисень, озон, спирт, крохмаль — речовини молекулярної будови. Молекули — це їхні структурні частинки.
Інші речовини, наприклад алмаз, графіт, кремнезем (річковий пісок) складаються з атомів. Атоми — це їхні структурні частинки.
Атом — найдрібніша частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.
Ядро атома містить елементарні частинки — протони. Вони мають заряд +1, тому ядро завжди позитивно заряджене. Заряд електрона становить -1 (ё). В атомі сумарний заряд протонів дорівнює сумарному заряду електронів, тому атом електронейтральний.

Але в навколишньому світі електронейтральних атомів дуже мало. Це, наприклад, атоми Гелію, Неону, Аргону тощо. Частіше атоми або втрачають, або приєднують електрони і стають зарядженими частинками — йонами. Якщо атом втрачає один або кілька електронів, то заряд ядра перевищує сумарний заряд електронів, і атом перетворюється на позитивно заряджений йон, величина заряду якого дорівнює кількості втрачених електронів. Наприклад, якщо атом Натрію втратить один електрон, то він перетвориться на йон із зарядом +1. А якщо атом Хлору, наприклад, приєднає електрон, то він стає йоном із зарядом -1. Так кухонна сіль (натрій хлорид) складається з йонів Натрію і йонів Хлору.

Утворення йонів Натрію і Хлору - структурних частинок кухонної солі. фото

Мал. 47. Утворення йонів Натрію і Хлору - структурних частинок кухонної солі.
Заряджені частинки (йони) — це також атоми, але які мають заряд.
Хімічний елемент. Нині відомо понад 110 видів різних атомів, із них 90 зустрічаються в природі і 20 — добуті штучно.
Вид атомів із певним зарядом ядра називають хімічним елементом.
Усі відомі нині речовини, а їх уже майже 20 000 000, утворені атомами різних хімічних елементів. У цій безлічі речовин неможливо було б орієнтуватися, якби не було чудового винаходу, що нагадує азбуку. За пропозицією шведського хіміка Й. Берцеліуса хімічні елементи почали позначати однією або двома літерами їхньої латинської назви. Наприклад, Оксиген позначається літерою О від Oxygenium (Оксигеніум), Сульфур — S від Sulfur, Ферум — Fe від Ferrum тощо.

Йєнс Якою Берцеліус. фото

Мал. 48. Йєнс Якою Берцеліус.
Такою хімічною символікою користуються з 1814р. й досі. Твоє завдання полягає в тім, щоб поступово запам'ятати символи найважливіших хімічних елементів, навчитися їх писати, вимовляти й розуміти, що вони позначають. Зверни увагу: назви хімічних елементів пишуться з великої літери.
Усі хімічні елементи за властивостями поділяють на металічні й неметалічні. До елементів-металів належать Алюміній AI, Натрій Na, Магній Mg тощо, до елементів-неметалів — Оксиген О, Хлор СІ, Фосфор Р тощо. Така класифікація дещо умовна, оскільки між елементами-металами й елементами-неметалами не можна провести чіткої межі, проте ця класифікація широко використовується.

Назви і символи хімічних елементів. фото

Таблиця 1. Назви і символи хімічних елементів.

Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.