KNOWLEDGE HYPERMARKET


Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>>  Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

Кожен атом хімічного елемента має певну масу. В яких одиницях ця маса виражається?
Якщо скористатися звичайними одиницями маси, наприклад грамами, то маса т найлегшого з хімічних елементів — атома Гідрогену становитиме 0, 000 000 000 000 000 000 000 001 67 г.
Таке число важко прочитати і важко ним користуватися. Тому такі числа заведено записувати у так званому стандартному вигляді, а саме:
m(Н) = 1,67 • 10-24.
Найважчі атоми, які існують в природі на Землі, це атоми елемента Урану U. їхня маса дорівнює 0, 000 000 000 000 000 000 000 395 г.
 Спробуй самостійно записати у стандартному вигляді масу атома Урану. Дістанеш m(U) = 3,95 • 10-22.
Зрозуміло, що подібними числами, навіть записаними у стандартному вигляді, користуватися незручно. Тому на практиці замість абсолютних мас атомів використовують відносні атомні маси, порівнюючи маси атомів різних елементів між собою або з певною частиною маси атома іншого елемента.
У ті далекі часи, коли абсолютні (тобто виражені, в одиницях маси) значення атомних мас були: ще не відомі, як одиницю порівняння спочатку обрали масу атома найлегшого з елементів Гідрогену (Дж. Дальтон), потім 1/16 частину маси атома Оксигену (Й. Берцеліус), а маси решти атомів почали виражати відносно цієї маси, тобто у відносних одиницях. За два століття виникла традиція, яка збереглася у хіміків і фізиків усього світу й дотепер.
Нині за одиницю порівняння вибрано 1/12 частину маси атома Карбону. Вона називається атомною одиницею маси — а. о. м. (1 а. о. м. = 1,66 х 10-27 кг = 1,66 • 10-24 г).
Зрозуміло, що відносна маса атома Карбону, виражена в атомних одиницях маси, дорівнює 12 а. о. м. Отже,
відносна атомна маса — це фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 маси атома Карбону.    
Відносна атомна маса позначається символом Аr. А — перша літера слова «атомна», r — перша літера латинського слова «relativus», що означає «відносний».
Наприклад, маса атома Флуору F 3,15481 х 10-23 г. Отже, відносна атомна маса Флуору дорівнює:
Аr(F) = формула. фото

Це означає, що маса одного атома Флуору в 19 разів більша від 1/12 маси атома Карбону, тобто від 1 а. о. м. Отже, Аr(F) = 19.

Літери «а. о. м.» біля числового значення відносної атомної маси, як правило, не зазначають. Атомна одиниця маси — а. о. м. — позасистемна одиниця, в СІ відносну атомну масу А виражають абстрактним числом.
Відносні атомні маси елементів зазначені в періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Ми зазвичай будемо користуватися заокругленими значеннями, поданими в табл. 1.

КОРОТКІ висновки
Відносна атомна маса елемента — безрозмірна величина, що дорівнює відношенню маси атома даного елемента до 1/12 маси атома Карбону.
1/12 маси атома Карбону — це і є атомна одиниця маси, позначається а. о. м. Вона являє собою величину, що дорівнює 1,66 10-24 г.
Значення відносної атомної маси і маси атома, вираженої в а. о. м., чисельно збігаються.
Відносні атомні маси хімічних елементів наведені в таблиці Менделєєва.

Завдання для самоконтролю
1. Як ти розумієш поняття «відносна атомна маса»? Наведи його визначення.
2. Поясни, що спільного і чим відрізняються поняття «маса атома» і «відносна атомна маса».
3. Знайди в періодичній системі елемент із відносною атомною масою 56, зазнач символ і назву цього елемента. У скільки разів атом цього елемента важчий за атом Силіцію?
4. Випиши точні значення відносних атомних мас зазначених елементів і заокругли їх: Оксиген, Кальцій, Хлор, Манган, Нітроген, Плюмбум.
5. Порівняй відносні атомні маси елементів Купруму, Карбону, Сульфуру, Гідрогену, Брому. Запиши символи цих елементів у порядку зростання їхніх відносних атомних мас.


Додаткові завдання
6. Заповни таблицю:
Завдання. фото

Таблиця 1. Завдання.
7. Знайди в періодичній системі елементи з найменшою і найбільшою відносною атомною масою.
8*. Відомо, що 1 см3 водню містить стільки атомів Гідрогену, скільки 1 см3 кисню містить атомів Оксигену. Густина водню дорівнює 0,09 г/см3, а густина кисню — 1,43 г/см3. Обчисли, у скільки разів маса атома Гідрогену менша від маси атома Оксигену.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.