KNOWLEDGE HYPERMARKET


Африка. Природні умови і природно-сировинна база. Населення Африки. Господарство. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Африка. Загальний огляд. Склад території. Історія формування політичної карти. Природні умови і природно-сировинна база країн регіону. Характерні риси населення країн Африки, форми розселення і урбанізація в країнах Африки. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки.

Содержание

Тема

 • Африка. Загальний огляд. Склад території. Історія формування політичної карти. Природні умови і природно-сировинна база країн регіону. Характерні риси населення країн Африки, форми розселення і урбанізація в країнах Африки. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки.

Мета

 • поповнити знання учнів про Африку, склад її території;
 • ознайомити з історією формування політичної карти;
 • дати характеристику природним умовам і природно-сировинній базі країн регіону;
 • ознайомити з характерними рисами населення країн Африки, форми розселення і урбанізація в країнах Африки;
 • ознайомити з особливостями територіальної та галузевої структури господарства країн Африки;

Хід уроку

Загальна характеристика

Регіони Африки

Регіони Африки


 • Площа - 30,3 млн км2 (22,3% площі світу)
 • Населення - 772 млн чол. (14% населення Землі)
 • Середній ВВП на душу населення 653 дол
 • ВВП на душу населення в Південній Африці в нафтовидобувних країнах 5000-6000 дол
 • ВВП на душу населення в найменш розвинених країнах (їх кількістьстановить 32) 100-200 дол

Країни Африки

Країни Африки

Африка - материк, другий за величиною після Євразії. 29,2 млн. км2 (з островами 30,3 млн. км2). Із заходу омивається Атлантичним океаном, з півночі - Середземним морем, з північного сходу - Червоним морем, зі сходу - Індійським океаном. Береги порізані слабо; найбільш велика затока - Гвінейська, півострів Сомалі. Складчасті гори розташовуються лише на північному заході (Атлас) і на півдні (Капські гори). Середня висота над рівнем моря - 750 м. У рельєфі переважають високі ступінчасті рівнини, плато і плоскогір'я. Від Червоного моря і до річки Замбезі Африка роздроблена найбільшою в світі системою скидних западин. По краях западин - вулкани Кіліманджаро (5895 м, найвища точка Африки), Кенія та ін


Геополітичне положення Африки

Геополітичне положення Африки


Історія формування політичної карти

Політична карта Африки

Політична карта Африки

Ще 50 років тому майже всі країни Африки були колоніями і перебували під владою інших країн. Починаючи з ХУІ ст., вони поділили Африку між собою і збагачувалися за рахунок захоплених земель. Найбільше територій захопили Велика Британія і Франція. До середини ХХ ст. на політичній карті Африки залишалося тільки чотири незалежні країни – Єгипет, Ефіопія, Ліберія і нинішня Південно-Африканська Республіка (Південна Африка). З 1960 р. на політичній карті Африки з’явилися десятки незалежних держав, а в 1990 р. незалежною стала остання колонія – Намібія.

На сучасній політичній карті Африки більш як 50 великих і малих держав. І хоча вже немає колоній, багато країн усе ще перебувають у економічній залежності від колишніх власників. Майже всі країни Африки за рівнем розвитку господарства слаборозвинуті або середньорозвинуті. Високо розвинутою державою є тільки Південна Африка. Найбільшими країнами на півночі материка є Єгипет, Лівія, Алжир, Марокко, Судан, в Центральній Африці – Заїр, Конго, на півдні – Південна Африка.

Колоніальні володіння європейських держав в Африці

Колоніальні володіння європейських держав в Африці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Співвідношення між площами колоній та метрополій


Африка - Пишність і краса могутнього континенту


Основні риси ЕГП

Основні риси ЕГП Африки

Основні риси ЕГП Африки


Природні умови і природно-сировинна база країн регіону

Природні умови

 • Поверхня материка слабо розчленована; переважають рівнини, плато, плоскогір'я, нагір'я
 • Різноманітні кліматичні умови; самий жаркий материк: влітку звичайні температури становлять +25 ... +30 С, взимку - +10 ... +25 С. Опади випадають нерівномірно: в екваторіальних областях - 1500-4000 мм / рік, у пустельних - 100 мм / рік і менше

Природні ресурси

 • Мінеральні
 • 30% світових запасів корисних копалин. 1-е місце за запасами золота, бокситів, алмазів, марганцю, хрому; 2-е місце - за запасами міді, урану, берилію, графіту; 3-е місце - за запасами нафти, газу, ртуті, залізної руди
 • Водні
 • Значні водні ресурси розміщені нерівномірно; великі запаси підземних вод
 • Земельні
 • Грунти різноманітні, але більшість з них має невисоку родючість і швидко деградує
 • Лісові
 • 10% площі лісових масивів світу; 17% світових запасів деревини; зосереджені в екваторіальних широтах
 • Рекреакційні
 • Значний рекреаційний потенціал - історико-культурні цінності (Єгипет, Лівія та ін), національні парки (Кенія, Танзанія та ін), гірські ландшафти (Атлаські гори) - використовується недостатньо у зв'язку з низьким рівнем розвитку сфери обслуговування


Особливості розміщення населення

 • Середній рівень урбанізації - 41%; щорічний приріст міського населення 4-6%
 • Основні групи релігійних вірувань - місцеві традиційні релігії, іслам, християнство
 • Мала середня тривалість життя: чоловіки - 49 років, жінки - 52 роки


Населення Африки

Населення країни

Населення країни

Серед усіх країн Африки найвищі темпи урбанізації (6,3 відсотка на рік, що в три рази вище середньосвітового показника) зареєстровані в Малаві.

У той час як більша частина (62,1 відсотка) населення Африки все ще відноситься до сільського, темпи урбанізації, становлять близько 4 відсотків на рік, - найвищі у світі.

Найбільш висока частка міського населення в Північній Африці, де воно становить 54 відсотки;

- Західна Африка (40 відсотків)

- Південна Африка (39 відсотків)

- Центральна Африка (36 відсотків)

- та острова західній частині Індійського океану (32 відсотки).

Найменш урбанізованим регіоном є Східна Африка, де тільки 23 відсотки населення проживають у містах.


Господарство Африки

Економічна карта Африки

Економічна карта Африки


Загальні риси господарства

 • Багатоукладність, переважання натурального господарства і кустарних ремесел
 • Низький рівень розвитку (2% сукупного ВВП країн світу)
 • Вузька спеціалізація (за винятком Південної Африки, Марокко, Тунісу та ін)
 • Переважання екстенсивного сільського господарства і видобувної промисловості
 • Наслідки колонізації в територіальній структурі (внутрішні райони спеціалізації пов'язані з портами)

Структура економіки Африки

Структура економіки Африки


Економіка Африки


Промисловість


 • Гірничодобувна

- 25% ВВП регіону; 55% - загального експорту

- Експортуються нафта (Нігерія, Лівія, Алжир, Габон), уранові руди (Південна Африка, Нігер, Габон, Намібія), залізні (країни Північної Африки), марганцеві (Південна Африка, Габон, Марокко, Заїр), хромові (Південна Африка, Зімбабве) і мідні (Замбія, Заїр) руди, боксити (країни Західної Африки, особливо Гвінея), золото (Південна Африка, Зімбабве, Танзанія, Заїр), платина (Південна Африка), алмази (Заїр, Ботсвана, Південна Африка), фосфорити (країни Північної Африки)


 • Хімічна

- Має багатий ресурсний потенціал

- Велика частина продукції виробляється в країнах Північної Африки

- Найкраще розвинені виробництво мінеральних добрив і промисловість органічного синтезу

 • Металургія

- Багаті сировинні ресурси, низький рівень розвитку

- Чорна металургія розвинена в Південній Африці і країнах Північної Африки

- Кольорова металургія в Заїрі і Замбії (мідь), Гвінеї, Гані та Камеруні (глинозем і алюміній)

 • Машинобудування

- 1% світового виробництва продукції машинобудування

- Представлено переважно складальними заводами з випуску велосипедів, радіоапаратури, автомобілів, електроприладів

- Південна Африка - єдина країна в регіо не, в якій розвиваються майже всі галузі машинобудування

Економічне зростання субрегіонів

Економічне зростання субрегіонів

 • Енергетика

- Розвинена слабко; головний енергоресурс - нафта

- У загальному енергоспоживанні 60% припадає на деревне паливо (в найменш розвинених країнах - до 90%); ГЕС - 51,4%, ТЕС - 48,6%


 • Лісова промисловість

Розвивається в країнах Екваторіальної Африки

 • Легка

- Провідне місце займає текстильна, розвивається на власному сировину; найбільш розвинена в країнах Північної Африки

- Багато кустарних і дрібних підприємств

 • Харчова

- 20-40% в структурі валової продукції промисловості країн регіону

- Виділяють галузі, пов'язані з переробкою сільськогосподарської продукції на експорт, і галузі, що працюють на внутрішній ринок(борошномельна, м'ясо-молочне, консервна)


 • Сільське господарство

Сільскогосподарська продукція, %ВВП

Сільскогосподарська продукція, %ВВП

- Зайнято 65% працюючих (в найменш розвинених країнах - 90%)

- Сільське господарство розвивається переважно екстенсивним шляхом. Бо5льшая частина земель обробляється без використання якої-небудь техніки

Тваринництво

- Екстенсивний характер і низька продуктивність

- Відсутність сучасної кормової бази

- включає пасовищне, напівкочове і кочове скотарство, вівчарство, верблюдоводство

- Незабезпеченість потреб населення в м'ясомолочних продуктах

Рослинництво

- Провідне місце в галузевій структурі: 60-80% питомої ваги в сільському господарстві більшості країн

- Споживче (натуральне): маніока, ямс, батат, просо, сорго, кукурудза, пшениця, рис

- Експортне (товарне): цитрусові, маслини, овочі, фініки, боби, какао, арахіс, кава, чай, бавовна, кокоси, банани, цукровий очерет, кориця, ваніль і ін


 • Транспорт

Транспорт

Транспорт Африканського континента


 • Зовнішньоекономічні зв'язки


Зовнішньоекономічні зв'язки

Зовнішньоекономічні зв'язки

Основні експортні товари

Основні експортні товари


Цікаві факти

 • Чоловіки африканської народності Ватузі дуже часто мають зріст 2 метри і більше.
 • У державі Того чоловік, що зробив комплімент жінці, зобов’язаний на ній одружитися.
 • Серед усіх людей, які проживають на Землі, тільки пігмеї і аборигени Андаманових островів не знають про існування вогню.
 • У деяких частинах держави Малайя жінки містять гареми чоловіків.
 • Сомалі – це єдина держава в Африці, народ якої говорить мовою, який має назву також як і сама держава – Сомалі.
 • Більше половини світового видобутку золота зосереджено в ПАР.
 • У пустелі Наміб розкидані рослини, вік яких іноді перевищує 2000 років – вельвічії. У Вельвічії всього два листи, що ростуть з товстого, схожого на редьку стебла, міцно вчепившись за піщаний грунт. Сіро-зелені листя, жорсткі і шкірясті, стеляться по землі кошлатими пасмами. Вони не відрізняються красою, але дуже ефективно зберігають вологу. Тому вельвічія виживає в таких умовах, які не може витримати жодна інша рослина. До того часу, коли вельвічія досягає столітнього ювілею і готова до розмноження, два її листа стають схожими на купу сухого компосту, нанесену вітрами пустелі. Між тим столітні рослини лише підлітки. Зростання цих дерев припиняється тільки тоді, коли вони доживають до 2000 років.
 • Близько 40% території Африки займають пустелі. Пустеля Сахара покриває третину Північної Африки. Решта пустель розташовані на південно-сході.


Експедиція в пустелю Сахара

 • Найвища африканська гора знаходиться на сході Африки. Це Кіліманджаро, або Юхуру («Незалежність»), висотою 5895 м. Кіліманджаро – це згаслий вулкан. І хоча він знаходиться на досить близькій відстані від екватора, його вершина завжди покрита снігом.
 • В Африці знаходиться 53 країни – це більше, ніж в будь-якій іншій частині світу. Найбільш населена країна Африки – Нігерія з населенням 140 мільйонів осіб, а найменш населені Сейшельські острови: там живе всього 80000 чоловік.
 • Африка є домом для найдовшої річки в світі, Ніл що простяглася на 6671 км. Він тече через кілька африканських країн, включаючи Уганду, Ефіопію, Судан і Єгипет.
 • Ніде в світі немає такої великої кількості великих тварин, як в африканській савані: там водяться слони, бегемоти, леви, жирафи, леопарди, гепарди, антилопи, зебри і африканський страус. Правда, деяких слонів, а також кафрських буйволів і білих носорогів, можна зустріти тільки в заповідниках.Домашне завдання

1. Скільки всього країн налічується на материку Африка?. Позначте їх на контурній карті.

2. Які країни розташовані на узбережжі Індійського океану, а які – на узбережжі Атлантичного? Позначте на карті.

3. Відмітьте на контурній карті найбільші міста Африки.

4. Які події вплинули на формування політичної карти Африки? Напишіть реферат.

5. Які моря та океани омивають материк? Позначте на контурній карті.


Контрольні запитання

1. Користуючись малюнком, порівняйте колонії з площею країн, які ними володіли.

2. Визначте найбільші за площею країни Африки

3. Назвіть континентальні країни (які не мають виходу до моря).

4. Назвіть найбільші міста Африки. Чи є спільні риси у їх географічному положенні?

5. Охарактеризуйте природні ресурси країни.

6. Скільки народностей проживає в Африці і скільки офіційних мов на материку


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас