KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія 10 клас. Повні уроки

Біологія 10 клас містить велику кількість навчальних матеріалів, котрі допоможуть у вивченні біологічних наук, сприятимуть загальній освіченості дітей та дадуть можливість підготуватися до випускних екзамені на відмінно. На Гіпермаркеті знань опубліковані повні уроки з біології, котрі включають в себе не лише теоретичний матеріал, а й практичний, аудіо- та відео- елементи уроку, що допоможе зробити урок цікавим для школярів будь-якого віку.


Гіпермаркет знань>>Біологія>>Біологія 10 клас


1. Короткий нарис історії розвитку біології. Видатні вчені – біологи України. Методи біологічних досліджень.
2.Структурні рівні організації живої матерії. Основні властивості організмів.


Універсальні властивості організмів


Єдність хімічного складу організмів.

3. Елементарний склад живих організмів. Хімічна сталість організмів.
4. Неорганічні сполуки: вода та мінеральні солі.
5. Органічні сполуки, їх загальна характеристика. Вуглеводи, їх будова, властивості.
6. Ліпіди: будова, властивості, функції.
7. Білки – складні біополімери. Будова і властивості білків.
8. Функції білків. Ферменти.
9. Нуклеїнові кислоти: ДНК та РНК.
10. Єдність хімічного складу організмів.


Структурна складність і впорядкованість організмів


Клітина
Загальний план будови клітини. Поверхневий апарат клітини

11. Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.
12. Будова клітин прокаріотів.
13. Будова клітини еукаріотів.
14. Клітинні мембрани, їх будова та функції.
15. Поверхневий апарат клітин, його функції.
16. Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.

Цитоплазма, її компоненти
17. Цитозоль, хімічний склад та функції.
18. Одномембранні органели цитоплазми, їх будова та роль у клітині.
19. Двомембранні органели.
 20. Структура і функції ядра. Каріотип.
21. Немембранні органели клітини.
22. Клітинний цикл. Мітоз.

Обмін речовин в організмі
23. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині.
24. Енергетичний обмін та його етапи.
25. Кисневий етап енергетичного обміну. Хемосинтез.
26. Пластичний обмін. Біосинтез білків.
27. Клітинний цикл. Мітоз. Будова мітотичних хромосом. Каріотип. Клітина як цілісна система. Пластичний та енергетичний обмін у клітині.

Організм
28. Неклітинні форми життя.
29. Роль вірусів у природі та житті людини.
30. Одноклітинні організми, явище колоніальності.
31. Особливості будови тканин рослин.
32. Тканини тварин. Координація та регуляція функціями в організмі.
33. Координація, регуляція та управління функціями в організмі.   
34. Підсумкове заняття. Семестрове оцінювання.Повний перелік шкільних предметів: біологія, українська мова та література, математика...

 Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.