KNOWLEDGE HYPERMARKET


Біологія 9 клас

  <met akeywords>біологія, класи, 9-й клас, конспекти, уроків, конспекти уроків, біологія,клас,уроки біологія</metakeywords>                                                                        Планування уроків на новий навчальний рік з предменту Біологія 9 клас 

Вступ

1.    Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров’я .
2.    Походження людини.
3.    Походження людини
4.    Особливості виду Homo sapiens.
   

Тема 1. Організм людини як біологічна система
5.    Поняття про біологічні системи.
6.    Структурна і функціональна організація клітин.
7.    Тканини.
8.    Органи, фізіологічні й функціональні системи.
9.     Тематичне оцінювання №1


Тема 2. Опора і рух
10.    Значення опорно-рухової системи. Кісткова і хрящова тканини. Практична робота
11.    Будова скелета людини.
12.    М’язова система людини.
13.    Фізичні якості м*язів. Робота м'язів. Лабораторна робота
14.    Рухова активність і здоров'я.
15.    Перша допомога в разі пошкоджень опорно-рухової системи. Практична робота.
16.    Особливості системи органів опори й руху людини.
   

Тема 3. Кров і лімфа

17.    Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові.
18.    Формені елементи крові. Еритроцити. Групи крові. Лабораторна робота
19.    Лейкоцити. Імунітет.
20.    Імунні реакції організму.
21.    Імунна регуляція.
22.    Зсідання крові.
23.    Тематичне оцінювання №2
   

Тема 4.  Кров і лімфообіг
24.    Органи кровообігу. Будова серця..
25.    Робота серця і серцевий цикл.
26.     Кровоносні судини.
27.    Рух крові по судинах. Визначення частоти серцевих скорочень та артеріального тиску.
28.    Порушення діяльності серцево-судинної системи.
29.    Вивчення кровообігу. Перша допомога в разі кровотеч. Практична робота
30.    Загальні особливості кровоносної системи людини.
   

Тема 5. Дихання
31.    Будова і функції органів дихання.
32.    Голосовий апарат і мова.
33.    Газообмін у легенях і тканинах.
34.    Механізми й регуляція дихання. Функціональні показники дихальної системи.
35.    Хвороби органів дихання та їх профілактика.
36.    Тематичне оцінювання №3.
   

Тема 6. Харчування і травлення
37.    Травлення. Органи травлення.
38.    Ротова порожнина. Будова зубів.
39.    Травлення в ротовій порожнині. Лабораторна робота
40.    Травлення в шлунку й кишечнику.
41.    Хвороби шлунково-кишкового тракту.
42.    Значення обміну речовин і енергії.
43.    Живлення і здоров”я. Практична робота .Аналіз індивідуального харчового раціону за добу та відповідність його нормам.
44.    Загальні особливості травної системи та обміну речовин у людини.


Тема 7. Терморегуляція
45.    Будова і функції шкіри. Лабораторна робота.
46.    Механізм терморегуляції. Фізіологічний механізм загартування.
47.    Захворювання та пошкодження шкіри. Гігієна шкіри. Практична робота
48.    Тематичне оцінювання №4
   

Тема 8.  Виділення
49.    Значення і загальна характеристика органів виділення.
50.    Нефрон. Процес утворення сечі.
51.    Роль нирок у підтриманні водно - сольового гомеостазу.
52.    Загальні особливості видільної системи та покривів тіла у людини.
   


Тема 9.  Ендокринна регуляція функцій організму людини
53.    Гуморальна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи
54.    Гіпотоламно-гіпофізарна система
55.    Залози внутрішньої секреції
56.    Залози внутрішньої секреції
57.    Значення залоз внутрішньої секреції у підтриманні гомеостазу й адаптації організму
58.    Тематичне оцінювання №5Тема 10.  Розмноження та розвиток людини
59.    Етапи онтогенезу людини
60.    Стать. Статеві ознаки. Визначення статі
61.    Будова статевих органів
62.    Розвиток статевих клітин
63.    Менструальний цикл і запліднення
64.    Ембріональний розвиток. Вагітність і пологи
65.    Розвиток людини після народження
66.    Ендокринна та репродуктивна системи людини. Узагальнення


Тема 11.  Нервова регуляція функцій
67.    Загальні принципи регуляції функцій. Нервова регуляція
68    Центральна і периферична нервова система. Спинний мозок
69.    Відділи головного мозку. Структура і функції Лабораторна робота
70.    Кора головного мозку. Структура і функції
71.    Соматична нервова система, ретикулярна формація і лімбічна система
72.    Автономна нервова система
73.    Симпатична й парасимпатична системи
77.    Будова і функціонування нервової системи. Узагальнення
78.    Тематичне оцінювання №6
   

Тема 12.  Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи
79.  Загальна характеристика сенсорних систем
80. Зорова сенсорна система. Тема 4. Сприйняття кольору

Сприйняття кольору, світла, простору.
Порушення зору. Гігієна зору.

81. Слухова сенсорна система.

Анатомічна будова слухової сенсорної системи.   
Сприйняття звуків. Гігієна слуху.Сприйняття звуків. Гігієна слуху.
Нюхова і смакова сенсорні системи.

82.  Сенсорні системи рівноваги

83.    Сенсорні системи смаку й нюху  
84.    Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю
85.    Будова та функціонування сенсорних систем. Узагальнення


Тема 13.  Формування поведінки і психіки людини
 86. Ретикулярна формація мозку
87.    Рівні сприйняття інформації людиною
88. Сон і його значення
89.    Біоритми
90. Безумовні рефлекси, інстинкти, їх біологічна роль
91.    Форми інстинктивної поведінки людини. Набута поведінка
92.    Фактори, які впливають на формування особливостей поведінки людини
93.    Тематичне оцінювання №7
94.    Види навчання
95.    Пам’ять. Види пам’яті
96.     Дослідження різних видів пам’яті. Практична робота
97.    Особливості поведінки і психіки людини. Узагальнення
   

Тема 14. Мислення і свідомість
98.    Мислення і кора великих півкуль головного мозку
99.    Функціональна асиметрія мозку
100.    Мова. Індивідуальні особливості людини
101.    Визначення типу темпераменту. Практична робота
102.    Характер людини. Свідомість
103.    Виявлення професійних схильностей. Практична робота
104.    Мислення і свідомість людини
105.    Семестрова атестація. Узагальнення знаньПовний перелік шкільної програми: біологія, українська мова та література, історія України...


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення