KNOWLEDGE HYPERMARKET


Весно весно без меж і без краю. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 11 клас. Повні уроки>>Зарубіжна література: Весно, весно, без меж і без краю. Повні уроки


Тема:   „Весно, весно, без меж і без краю...”- „ідеї двобою з життям” та „любові ворожнечі”. “Про доблесті, про подвиги, про славу”-мотиви втрати кохання  й сенсу буття, трагічної самотності у вірші.
Мета: розширити знання учнів про поезію О. Блока. Аналіз вірша „Весно, весно, без меж і без краю...”-
 - розвиток аналітичного мислення учнів;
 - виховання інтересу до творчості письменника, пошани до культурної спадщини.
Тип уроку: навчально - виховний
Хід уроку:

T22bv.jpeg

Наш урок ми почнемо одразу з завдання.

  • Прочитайте вірш О. Блока і роскажіть яке враження склалось у вас від прочитаного.

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!


Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!
Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!
Принимаю пустынные веси
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабьих трудов!
И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем Бога
На холодных и сжатых губах...
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...


Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно:принимаю тебя!

T22bv1.jpeg

     Вірш  О.  Блока „Весно, весно, без меж і без краю...”- написаний 24 жовтня 1907 року, входить в цикл “Закляття вогнем і мороком”. Вірш пройнятий оптимізмом, повнотою життєвідчуття, має символічне значення, яке знаменувало настання нового періоду в історії Росії.
О. Блоку були близькі поезія М.Ю. Лермонтова і трагічна чарівливість його особи. Цей глибокий зв'язок виявляється не лише в епіграфах, ремінісценціях, парафразах з Лермонтова, але і в спільності ідейної спрямованості творчості поетів, в  схожості самої манери зображення дійсності і поетичних прийомах.
Вірш „Весно, весно, без меж і без краю...” написано під впливом лермонтовської “Вдячності”, де підводиться підсумок стосунків поета зі світом, що “не прийняв” його. Як відомо, в Лермонтова вдячність іронічно переосмислена в останніх віршах, які Блок не вводить в свій епіграф:
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

T22bv3.jpeg

     Схожість віршів лише в самому “ключі” суперечливого зображення, відмінність — в їх сенсі: в Лермонтова це “вдячність” не за радощі життя, а за страждання, в Блока — оптимістичне сприйняття життя, світу, не дивлячись на його суперечність і навіть згубність:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!
Композиційна структура вірша опосередкує зв'язок його ідеї і мовних засобів її втілення. Сприйняття життя сприймається конструктивно як взаємодію  ліричного “я” и жизни (мира):
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

T22bv2.jpeg

  • Творча хвилина. Прослухайте два вірша О. Блока знайдіть спільні чи відмінні риси цих віршів і вірша „Весно, весно, без меж і без краю...”


На вішу думку які характерні риси виражають стиль О. Блока?


     Ліричний герой знаходить зброю в алегорично змальованій “ворогуючій зустрічі” з життям,  втамовує жажду  боротьби (останнє підкреслюється оптимістично звучними словами “І вітаю дзвоном щита!”), ведучої до заповітної і ваблячої мрії. Це боротьба безкомпромісна, боротьба до кінця.
Саме життя з'являється втіленим в жіночий образ “с буйным ветром в змеиных кудрях” (“можно любить мать, сестру и жену в едином лице Родины — России”).
Блок —  поет тонкої метафори:
Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!
Складність і суперечність життя і світу зображається цілою системою її сторін, що протиставили і взаємовиключних один одного, протилежних емоцій їх сприйняття: невдача — успіх, плач — сміх, ненависть — любов і ін.
Важливу конструктивну роль відіграють і інші зпівставлення, що підкреслюють  безмірність часу: безсонні спори (ніч) — ранок і простори: села — міста. Та ж думка посилюється і атрибутами весни і мрії (“без меж і без краю”).

T22bv5.jpeg

Цілісність вірша, його смислова і структурна єдність організовуються сприйняттям змальовуваного світу ліричним героєм, людиною своєї епохи, його переживаннями, емоціями і вольовими імпульсами, а також характером і типом мови.
Повторення синонімів в кожному з цих виразів, загострює на собі увагу і утворює емоційний зачин віршів, підкреслений вигуком “о”, інтонацією вигуку і паузою зіставлення вмісту перших двох віршів (“О, весна без конца и без краю — Без конца и без краю мечта!”) 
Наскрізний повтор дієслівної форми приймаю (разом з його аналогами) семантично і структурно організовує текст вірша як його лейтмотив:
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
Принимаю тебя, неудача...
Принимаю бессонные споры...
Принимаю пустынные веси!
Все равно: принимаю тебя!
Життя приймається захоплено у всій її облиште, у всіх її самих крайніх проявах. Ця думка художньо втілюється за допомогою антонімів:
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!
Звичайні фрази як би розірвані на частини, інтонаційно підкреслені (взнаю, приймаю). Вірш композиційно цілісний, в ньому яскраво проступають внутрішня тематична закінченість і метрична єдність. Вірш виразний, чотирохвіршована я строфа яскраво розкриває внутрішній зміст твору.

T22bv6.jpeg

  • Завдання на закріплення нової теми:

Охаракеризуйте стиль написання вірша „Весно, весно, без меж і без краю...”

Прочитайте виразно вірш і розкажіть про ваші відчуття від прочитаного.

  • Дмашнє завдання:

Вивчіть вірш напам’ять і дайте відповідь на наступні запитання:
Як змальовується життєва стихія у віршах «Весно, весно без меж і без краю...»?
Охарактеризуйте ставлення ліричного героя до життя у цоьму творі.

Список використаної літератури:

 1. Конспект урока литературы по теме "Жизнь и творчество А.А.Блока" Павлова Республика Урок Урок на тему: А.Блоку посвящается..., МОУ СОШ№8 Ул. Куйбышева 23, Кинель, п.г.т. Алексеевка, Самарская область 

2. Урок на тему :Внутрішня суть творчості О. Блока., Войтенко Н.М. учителя зарубіжної лутератури , м. Харків, сш №117
3. Долгополов Леонид Константинович Александр Блок: личность и творчество.- Ленинград: Наука, 2009.- 175с.
4. Зарубежная литература: Х1Х век. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия.- М.:
Просвещение, 2009.- 639с.
5. Шалагінов, Борис Борисович Зарубіжна література. Від античності до першої половини XIX століття: Історико-естетичний нарис: Навч. посіб. для студ. вузів.- К: Вид. дім. "КМ Академія", 2009.- 360с
6. Російська художня література Мое открытие Америки.- М.: Советская Россия, 2009.- 93с
7. Видання секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України: 1998-2003: Бібліографічний покажчик/ Голов. ред. І.Ф.Курас.- К., 2003.- 754с.- 16.94
8. Л.А. Рапацкая. Русская художественная культура. Москва 2000 г. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС
9. Зарубежная литература: Х1Х век. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия.- М.:
Просвещение, 2009.- 639с.
10. Болгаров Михаил Владимирович Русская и зарубежная литература в кроссвордах и заданиях Харьков: Изд. группа "Основа", 2004.- 96с.
 11.Зарубежная повесть.- М.: Прогресс, 2005.- 944с.

Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.

----

Над уроком працювали

Войтенко Н.М.

Пилипенко В.В.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Зарубіжна література > Зарубіжна література 11 клас