KNOWLEDGE HYPERMARKET


Визначення типу темпераменту.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Визначення типу темпераменту.


Визначення типу темпераменту.


Пригадайте що таке темперамент.
Навчіться пояснювати причини індивідуальних особливостей поведінки людини.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: темперамент, сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік.

Кожна людина неповторна, бо має індивідуальні характеристики показників фізіологічних процесів і психічної діяльності. Люди по-різному пристосовуються до умов навколишнього середовища, по-різному поводяться в екстремальних ситуаціях, мають різні схильності й здібності, виявляють різну здатність до навчання й оволодіння різними професіями. Учення про індивідуальність людини бере свій початок у найдавнішій індійській, китайській та античній медицині й пов'язане з темпераментом.

Що таке темперамент?

Темперамент (від лат. темпераментум – належне співвідношення частин) характеризує індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності (темпу, ритму, інтенсивності психічних процесів і станів). Основні компоненти темпераменту: загальна активність індивіда, його рухливість (рухова активність) і емоційність.

Науково обґрунтував темпераменти людини І. П. Павлов. Він відкрив три властивості процесів збудження та гальмування: сила, рухливість і врівноваженість. Сила збуджувальних процесів характеризує здатність нейронів кори великого мозку до тривалого сильного збудження, а сила гальмівних процесів - здатність клітин кори до підтримування тривалого стану гальмування. Рухливість нервових процесів - це здатність кіркових нейронів швидко переходити від стану збудження до стану гальмування, та навпаки. Врівноваженість нервових процесів характеризує співвідношення процесів гальмування і збудження. В одних людей ці два процеси взаємно врівноважені, а в інших рівновага не спостерігається: переважає процес гальмування або збудження.

Отже, комбінації зазначених властивостей нервових процесів утворюють чотири основних типи вищої нервової діяльності: сильний врівноважений рухливий, сильний врівноважений інертний, сильний неврівноважений, слабкий.
Перший тип нервової системи характеризується великою силою і рухливістю нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування. Це так званий жвавий тип, якому відповідає сангвінічний тип темпераменту. Люди з таким типом нервової системи (сангвініки) відрізняються широкими інтересами, допитливі, енергійні, з великим самовладанням і стриманістю характеру.

Другий тип нервової системи характеризується великою силою, але малою рухливістю (інертністю) нервових процесів, урівноваженістю процесів збудження і гальмування. Це спокійний тип нервової системи. Він притаманний флегматичному типу темпераменту. Люди з таким типом нервової системи (флегматики) у міру енергійні й наполегливі, їм властива постійність у звичках і прихильностях.

Третій тип нервової системи характеризується великою силою, рухливістю, але неврівноваженістю нервових процесів (переважають процеси збудження над гальмуванням). Це неврівноважений тип нервової системи. Він притаманний холеричному типу темпераменту. Люди з таким типом нервової системи (холерики) легко збуджуються, нестримані; вони енергійні, сміливі в судженнях і схильні до рішучих діянь, але іноді необачні в своїх вчинках.

Четвертий тип нервової системи характеризується слабкістю нервових процесів, їхньою нестійкістю. Він збігається з меланхолічним типом темпераменту. Люди з таким типом нервової системи (меланхоліки) характеризуються боязкістю, замкненістю, надмірною чутливістю, схильні перебільшувати труднощі. Утім вони мають тонку душевну організацію, часто виражають себе в мистецтві.

Цікавими є реакції людей з різним типом темпераменту на одну й ту саму ситуацію (мал.1).


Реакція людей з різним темпераментом на одну й ту саму ситуацію

Мал.1. Реакція людей з різним темпераментом на одну й ту саму ситуацію


Чи можна вплинути на формування типу нервової системи?

Згадані основні типи нервової системи рідко трапляються у «чистому вигляді». Більшість людей мають риси всіх типів з переважанням одного з них. Тип нервової системи є природженим і складає основу психічної діяльності людини, її темпераменту, а також має певний вплив на швидкість формування тих чи інших рис характеру. Але тип нервової системи в процесі індивідуального розвитку під впливом зовнішніх умов може значно змінюватися. При цьому найвпливовішим чинником є соціальне середовище, тому дуже важливе значення має виховання та самовиховання. Заняття фізичною культурою та спортом також впливають на формування сильного, врівноваженого та рухливого типу нервової системи.

Узагальнимо знання


Біологічною основою психофізіологічної індивідуальності людини є функціональні характеристики нервової системи. Функціонально індивідуальність визначається силою, рухливістю і врівноваженістю нервових процесів. Ці характеристики є основою розвитку темпераменту.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)


1. Позначте тип темпераменту, який виражається в тому, що збудження повільно змінює гальмування:

а) сангвінічний;
б) флегматичний;
в) холеричний;
г) меланхолічний.

2. Виберіть тип темпераменту людей, які легко збуджуються, нестримані, необачні у своїх вчинках:

а) сангвінічний;
б) флегматичний;
в) холеричний;
г) меланхолічний.

3. Вкажіть тип темпераменту, який базується на слабкій силі нервових процесів і їхній слабкій рухливості:

а) сангвінічний;
б) флегматичний;
в) холеричний;
г) меланхолічний.

4. Назвіть і охарактеризуйте типи нервової системи. Складіть схему «Взаємозв'язок між типами нервової системи і темпераментом».Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Скачати календарно-тематичне планування з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.