KNOWLEDGE HYPERMARKET


Виникнення Запорізької Січі. Повний урок

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 8 клас. Повні уроки>> Історія України: Виникнення Запорізької Січі. Повний урок

Содержание

Мета

Засвоїти інформацію про виникнення Запорізької Січі та виховати патріотичні почуття в учнів.

Завдання

  • висвітлити причини та процес виникнення українського козацтва;
  • показати місце козацтва в господарській колонізації Дикого Поля;
  • розглянути козацтво як явище світової історії;
  • викликати інтерес учнів до вивчення історії українського козацтва;
  • виховувати повагу до історичного минулого українського народу.

Основні терміни та поняття

Дике Поле, козаки, Запорізька Січ.

Обладнання

Портрети гетьманів, історичні документи, картки з датами.

Тип уроку

Комбінований.

Дати уроку

Початок XVI, середина XVI, 1554 р., 1555 р.

План уроку

1. Зміст терміну „козацтво”. Характерні риси й особливості козацтва.
2. Виникнення Запорізької Січі. Устрій Запорізької Січі.
3. Традиції і символіка козацтва.
4. Посилення соціального і національно-релігійного гніту в Україні.

Хід уроку

Початок уроку

І. Привітання вчителя та оголошення теми. (1 хв)

ІІ. Мотивація, перевірка домашнього завдання. (5-7хв)

ІІІ. Актуалізація опорних знань (3-5 хв)

Вивчення нової теми. (20 хв)

До пункту 1.
Запорізьке козаче військо існувало з найвіддаленіших часів. Різні історики вказують різні роки появи першої Запорозької Січі. Деякі з науковців говорять про 1500-й рік. Історія Запорізького козацтва протягом 225-річного його існування настільки складна і розлога, як в сенсі організації війська, так і його військової історії, що вмістити її в рамки короткого історичного нарису не виявляється можливим.


Січ
Вивченню козацької історії присвячено багато праць, спеціальні і популярні, історичні і літературні твори, драматургія, музика, усна народна творчість і т. д. Першу спробу викласти окремі моменти історії Запорізького Війська зробили вже в 16-17 століттях польські історики - Мартін Бєльський, Павло Пясецький, Самуїл Твардовський та ін. Особливий інтерес представляє хроніка М. Бєльського (1494-1575).

Сучасник заснування Запорізької Січі, Бєльський залишив нам ряд важливих нотаток і спостережень. Бєльський бачив в козаках селян-"хлопів", які прагнули до знищення кріпосних порядків. У його працях, як і в творах інших польських письменників, позначилася ненависть польського панства до „показачившегося” українського селянства і міщанства, яке боролося проти національного і соціального гніту.

Версія про «хлопське» походження, висловлена польськими істориками, не могла, звичайно, зустріти підтримку в українських авторів – ідеологів козацької старшини і українського шляхетства. Українські автори, які писали свої праці з історії козацтва вже після приєднання України до Росії, писали про нього у своєму дусі і розумінні.


Літопис Грабянки

Літопис Грабянки

літопис


Одним з перших праць такого роду був літопис Григорія Грабянки (помер в 1734 році). Грабянка веде походження козаків від «козар», що колись, за його словами, мешкали в Середній Азії, а під час монголо-татарської навали перейшли на Україну. Примітно, що Грабянка вважає козар не стільки окремим народом, скільки станом. Козари, зауважує він, проводили час не в праці, а в постійних військових вправах і з часу переселення на Україну стали називатися козаками. Після захоплення України польськими і литовськими магнатами, козаків почали примушувати до відбування різних незвичних робіт і повинностей. Але козаки вважали за краще піти за дніпровські пороги. Так Грабянка пояснює походження запорізького козацтва, під яким, проте, розуміє реєстрове козацьке військо. Побачивши хоробрість запорожців, польські королі почали запрошувати їх на державну службу. Більш того, навіть самі родовиті шляхтичі стали мати за честь для себе предводительствовать хоробрими козацькими загонами.

козак

Самостійна робота учнів (4-6 хв)

Робота з картою
Завдання: показати територію Дикого поля.
Основні причини виникнення козацтва полягали в тих соціально-політичних економічних умовах, які склалися на українських землях у II половині XV-XVI ст.:
1) Польща і Литва обмежувалися самоврядування цих земель аж до ліквідації залишків їх автономії;
2) окатоличення православних;
3) консолідація шляхетства, що вело до розширення його землеволодіння;
4) посилення феодального гніту.


Все це призвело до того, що в простори середньої течії Дніпра, де була відсутня експлуатація і були величезні площі родючої землі, ринув потік селян-втікачів і городян з Галичини, Поділля, Волині.

На нових землях склався своєрідний козацький устрій. Козаки об'єдналися в громади і всі важливі питання вирішували на раді. Кожен козак вважався вільним, мав рівні з усіма права, брав участь у самоврядуванні, користувався господарськими угіддями. Займалися козаки полюванням, рибальством, бджільництвом, скотарством, землеробством. Однак через часті напади кримських татар вони мали зброю, майстерно володіли ним, завжди були готові захистити поселення і дати відсіч ворогові.

Таким чином, до початку XVI століття козаками було освоєно середнє Подністров'я та Запоріжжя. У середині XVI століття на Дніпрі за порогами був створений козацький центр Запорізька Січ.


Козацьке військо

До пункту 2.

Запорізька Січ


Протягом XVI століття козацтво на Україні зростало чисельно, набирало силу. Місцем постійного проживання козаки обрали пониззі Дніпра, на дніпровських островах за порогами, берегах численних приток, в безкрайніх степах. Від негоди та холоду вони ховалися в землянках чи хатах, але ні в полі, ні вдома не розлучалися з рушницею. Для кращої оборони будували укріплення-городки або січі, зроблені з рублених або січених колод.

У середині XVI століття окремі січі об'єдналися в одну Запорізьку Січ. Спочатку вона була заснована у вигляді укріплення на острові Хортиця, потім на о. Томаківка, а потім неодноразово переносилася. Згодом термін "Запорізька Січ" поширився на всі об'єднане навколо Січі українське козацтво.

В кінці XVI століття Запорізька Січ мала чітку військову організацію. Всі козацтво поділялося на полки (500 чоловік) на чолі з виборним полковником. Полки складалися з сотень на чолі з сотниками. Очолював все військо козацьке виборний отаман, який офіційно називався старшим (четників), а безпосередньо Січчю керував кошовий отаман.


Сечь

Самостійна робота класу

Пункт 3-4 учні опрацьовують самостійно за підручником. Обговорення ведеться у форматі дискусії.


Художнє бачення Січі
На Січі

Історична особистість
Дмитро Вишневецький


Український політичний і військовий діяч, один з організаторів запорізького козацтва, козацький гетьман і засновник Запорізької Січі.

Походив з княжого роду Вишневецьких. Його предками були литовські князі Корибут з династії Гедиміновичів, а прадідом по матері - знаменитий Волинський князь К. Острозький. За свою порівняно недовге життя Вишневецький встиг послужити і польському королю, і турецькому султану, і російському царю Івану Грозному. Але найбільше Байда мріяв про свободу рідного краю.


Вишневецький першим з середньовічних політичних діячів сформулював ідею розгрому Ногайської орди з метою виходу до Чорноморського узбережжя. Першу, досить успішну спробу він здійснив, коли з козацькими отаманами здійснив похід до Нижнього Дніпра на татарсько-турецькі фортеці Іслам-Кермец, Кізі-Кермен (на місці сучасних Каховки та Берислава Херсонської обл.) та Очаків.

З 1540 р. Вишневецький був старостою канівським і черкаським, спирався у боротьбі з набігами кримських татар на реєстрових і запорізьких козаків. У 1553 р. він побував у Туреччині з метою визволення свого дядька, князя Ф. Вишневецького. У 1554 р. польський король Сигізмунд II Август призначив Вишневецького стражником на острові Хортиця за дніпровими порогами. Вже в 1555 р. там почалося зведення дерев'яно-земляного укріплення – фортеці, з якої козаки на чолі з Вишневецьким здійснювали походи проти Османської імперії і Кримського ханства, в першу чергу – на фортеці Очаків і Іслам-Кермен. Вишневецький помер у 1563 році.


Вишневецький

Висновки та узагальнення (3-4 хв)

Спробуйте у кількох реченнях підвести підсумки уроку. Використовуйте словосполучення „Я дізнався про...”, „Я хочу детальніше дізнатися про...”, „Я вмію...”

Перевірка знань

Доповніть речення
1. Першу спробу викласти окремі моменти історії Запорізького Війська зробили вже в ... століттях польські історики.
2. Сучасник заснування Запорізької Січі, ... залишив нам ряд важливих нотаток і спостережень.
3. ... веде походження козаків від «козар», що колись, за його словами, мешкали в Середній Азії.
4. Одна з причин виникнення козацтва – ... православних.
5. ... першим з середньовічних політичних діячів сформулював ідею розгрому Ногайської орди з метою виходу до Чорноморського узбережжя.
6. Вже в ... р. на ... почалося зведення дерев'яно-земляного укріплення.
7. Вишневецький помер у ... році.

Творча робота: використовуючи підручник, написати 5-7 основних рис характеру запорозьких козаків.

Питання

Домашнє завдання (1-2 хв)

1. Вивчити матеріал за підручником, для самоперевірки використати питання після параграфу.
2. Намалювати портрет козака у повний зріст або козацькі клейноди.

Список використаних джерел:

1. Урок на тему "М.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Запорізька Січ, її закони та звичаї" учителів Білокамінського навчально-виховного комплексу

2. Урок на тему "Утворення Запорізької Січі" Шевченко Т. І., учителя історії гуманітарної гімназії, м. Жовті Води, Дніпропетровська область

3. Методична розробка виховного заходу "А ми тую козацькую славу збережемо!" Зінченко В. В., викладача Зіньківського професійного аграрного ліцею Полтавської обл.

4. www.hortica.org.ua

5. history.franko.lviv.ua


Скомпоновано та відредактовано Любименко В.В.Над уроком працювали

Любименко В.В.

учителі Білокамінського навчально-виховного комплексу

Шевченко Т. І.

Зінченко В. В.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Історія України > Історія України 8 клас