KNOWLEDGE HYPERMARKET


Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика і астрономія 8 клас>> Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.


§ 37. Вuштовхувальна сила. Закон Архімеда
Коли  взаємодіють тверді нерухомі тіла, діючи одне на одне, вони лише деформуються. І дія кожного з цих тіл на інше характеризується силою.


Як взаємодіє тверде тіло з рідиною
 Якщо ж тверде тіло взаємодіє з рідиною, то воно проникає в рідину. Що відбувається в такому випадку? Відповідь на це запитання можна отримати з досліду.
До гумової нитки підвісимо важок і виміряємо довжину нитки, яка розтягується вагою важка. Якщо ж важок після цього зануримо у воду, то стане помітним скорочення нитки. Отже, вага тіла в рідині стала меншою. Це можливо тільки тому, що в рідині на занурене тіло діє виштовхувальна сила. Напрям цієї сили завжди протилежний до напряму сили тяжіння.
Як розрахувати значення
виштовху вальної сили
Досліди показують, що значення виштовхувальної сили залежить як від характеристик зануреного тіла, так і від властивостей рідини.
 

Дослід, що підтверджує закон Архімеда
 Візьмемо металеві циліндр і склянку, місткість якої дорівнює об'єму циліндра. Підвісимо їх разом до гачка динамометра і визначимо вагу циліндра і склянки (мал. 110). Тепер повністю зануримо циліндр у воду. Динамометр покаже зменшення ваги. Але якщо в склянку вщерть налити води, то покази динамометра відновляться. Отже, виштовхувальна сила дорівнює вазі води, об'єм якої дорівнює об'єму тіла. Якщо воду замінити насиченим розчином солі у воді, то виштовхувальна сила буде більшою, оскільки буде більшою вага рідини, об'єм якої дорівнює об'єму тіла.
Якщо врахувати, що вага рідини Р — gm - ppgVт, то для розрахунку виштовхувальної сили можна застосовувати формулу.
 
Тут F - виштовхувальна сила; pp - густина рідини; Vт -об'єм зануреного в рідину тіла або його частини.
Залежність, виражена формулою для виштовхувальної сили, називається законом Архімеда, а сама виштовхувальна сила - силою Архімеда.


Від чого залежить сила Архімеда
Ha тіло, занурене в рідину, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини в об'ємі зануреного тіла або його частини.
Чому ж діє сила Архімеда в рідині? Уявімо собі, що в рідину занурене тіло у вигляді прямокутного бруска (мал. 111). Внаслідок дії сили тяжіння в рідині існує тиск, який за законом Паскаля діє в усіх напрямах. У зв'язку з цим на верхню грань бруска діятиме сила Fj = р я/іjS, яка спрямована вниз.
 
На нижню грань діятиме сила F2   =   pтgh2S,   спрямована   вгору. Оскільки F2 > Лj, то і F2 > Fv Рівнодійна цих сил напрямлена вгору. Це і буде сила Архімеда.
Сила Архімеда діє і в газах. Адже в них також тиск змінюється з висотою.
Остаточно закон Архімеда можна сформулювати так: на тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, яка дорівнює вазі рідини або газу в об'ємі цього тіла.
У газах сила Архімеда значно менша.

Питання.
1.    Як діє рідина на занурене в неї тіло?
2.    Чи залежить сила Архімеда від густини тіла, зануреного в рідину?
3.    Як залежить архімедова сила від густини рідини чи газу?
4.    Як залежить сила Архімеда від об'єму зануреного в рідину тіла?
5.    Як формулюється
закон Архімеда?
6.    Чи діє закон Архімеда в умовах невагомості?
7.    Чому виникнення сили Архімеда пов'язують із дією закону Паскаля?

 
Вправа  21
1.    Чому спеціально навчена собака легко витягує потопаючого з води, але не може зрушити його на землі?
2.    Чому всі водяні рослини можуть функціонувати, маючи довгі й м'які стебла?
3.    Чи однакова вага тонни сталі і тонни алюмінію, зважених у повітрі?
4.    Чи однакова сила Архімеда діятиме у воді на тіло на Місяці і на Землі?
5.    У воду занурено брусок міді масою 10 г і тонка мідна пластинка такої самої маси. Чи однакова
виштовхувальна силадіє на них?
6.    На   гачку   пружинного   динамометра   висить   вантаж об'ємом 130 см3 і масою 1 кг. Що покаже динамометр, якщо вантаж занурити у воду? У бензин?
7.    На тіло, яке перебуває у воді, діє сила Архімеда 2700 Н.
З якою силою це тіло виштовхувалося б гасом?
8.    Повітряна куля має об'єм 300 м3. Визначити виштовхувальну силу повітря, що діє на неї.
9.    На шматок корка, зануреного у воду, діє сила Архімеда, що дорівнює 49 Н. Який об'єм шматка корка?
10.    Один кубічний метр корка у повітрі важить 2000 Н. Яка його вага в безповітряному просторі?
11.    Визначити силу Архімеда, що діє на тіло, яке при повному зануренні в гас витіснило 250 см3 цієї рідини.


§ 38. Умови плавання тіл   
Згідно із законом Архімеда, на всі тіла, занурені в рідину, діють виштовхувальні сили, значення яких залежать від об'ємів цих тіл і густини рідини. Отже,  однакові об'єми, то і виштовхувальні сили, які діятимуть на них у даній рідині, будуть однаковими. Чому ж тоді одні тіла тонуть у рідині, а інші спливають?


Чому тіла плавають або тонуть
Для прикладу візьмемо дві кульки однакового об'єму, але одну металеву, а другу - дерев'яну. Зважування їх на терезах покаже, що вага дерев'яної кульки менша, ніж вага металевої. Спливання дерев'яної кульки, зануреної у рідину, показує, що рівнодійна сили тяжіння і сили Архімеда напрямлена вгору, в напрямі дії сили Архімеда. Отже, в цьому випадку сила Архімеда більша за силу тяжіння.
У випадку з металевою кулькою рівнодійна напрямлена вниз. Тобто сила тяжіння більша за силу Архімеда.
 
За рівності сил Архімеда і тяжіння, що діють на занурене в рідину тіло, рівнодійна дорівнюватиме нулю (мал. 114). Отже, в цьому випадку занурене в рідину тіло буде знаходитися в рівновазі в будь-якій точці рідини.
Проте виміряти силу тяжіння чи силу Архімеда незавжди можна, або це незручно. А тому і передбачити поведінку тіла в рідині незавжди можна. Щоб знайти вихід із положення, виконаємо розрахунки.
 
Коли тіла тонуть у рідині
На кожне тіло, що міститься в рідині, діють дві сили:  сила Архімеда FA = ppgVT і сила тяжіння FTnx = pTgVT. Для випадку, коли тіло тоне в даній рідині:
 
Рр < Рт

Тіло тоне, якщо його середня густина більша, ніж густина рідини.
 
Коли тіло не спливає і не тоне
Подібним чином досягається здатність різних суден плавати на поверхні води. Вага води, витісненої підводною частиною судна, дорівнює вазі самого судна. Очевидно, що чим більша вага даного судна, тим більша глибина його занурення у воду.
Коли тіла спливають у рідині Якщо тіло спливає.
Тіло спливає, якщо його середня густина менша за густину рідини.
Налита у склянку олія спливає на поверхню води, оскільки густина олії менша за густину води. Щоб переконатися в цьому, варто поглянути в таблицю густин.
 
Гідростатичне зважування
На цьому принципі базується метод так званого гідростатичного зважування. Якщо в мензурку опустити дерев'яний брусок, то він буде плавати, але рівень води підніметься. Об'єм цієї води дорівнює об'єму зануреної частини бруска, а її вага - вазі бруска. Знаючи об'єм і густину води, можна розрахувати вагу води, а разом з цим і вагу тіла. Для випадку тіл, які важчі за воду, виготовляють спеціальний поплавок, який дає змогу тілу плавати на поверхні.
1.    Коли тверде тіло спливає в рідині?
2.    Коли тверде тіло тоне в рідині?
3.    Як, не знаючи ні маси, ні об'єму тіла, передбачити його поведінку у відомій рідині?
4.    На чому ґрунтується плавання суден?
5.    Як можна визначити вагу тіла, не маючи динамометра чи терезів?
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

З'ясування умов плавання тіл
Мета. Експериментально встановити умови плавання тіл.
Обладнання: мензурка з водою, пробірка з корком, важільні терези з набором важків, сухий пісок, фільтрувальний папір, дротяний гачок.
Вказівки до роботи
Положення тіла в рідині залежить від напряму рівнодійної сили тяжіння і сили Архімеда. Усі висновки, зроблені в параграфі 38, стосуються тіл, які повністю занурені у воду. Сила тяжіння визначається шляхом розрахунків за відомою масою, виміряною безпосереднім зважуванням тіла.
 
Архімедова сила розраховується за об'ємом пробірки, який визначається за показами мензурки при повному її зануренні. -у цій роботі застосовується пробірка, об'єм якої залишається сталим. Тому й сила Архімеда буде сталою в усіх дослідах. Масу пробірки (і відповідно силу тяжіння, яка діє на неї) змінюють досипанням у неї сухого піску. Для підвищення точності при зважуванні пробірку щоразу висушують промокальним папером.
Металевий гачок дає можливість виймати пробірку з води, не занурюючи для цього руку в посудину.

Виконання роботи
1.    Визначте ціну поділки мензурки.
2.    Підготуйте терези для зважування.       
3.    Відкривши пробірку, засипте в неї на — об'єму сухого піску.
4.    Закривши пробірку корком, обережно опустіть її в мензурку.   
5.    Спостереженням установіть, в якому стані перебуває пробірка (плаває, тоне, спливає).
6.    Визначте об'єм пробірки за шкалою мензурки.
7.    Вийнявши за допомогою гачка пробірку з води і висушивши її фільтрувальним папером, знайдіть її масу за допомогою важільних терезів.
8.    Розрахуйте виштовхувальну силу та силу тяжіння, які діють на пробірку в рідині.
9.    Порівняйте силу тяжіння і силу Архімеда.
10.    Поступово відсипаючи пісок з пробірки, досягніть того, щоб занурена пробірка плавала в воді на будь-якій глибині, не спливаючи і не тонучи.
11.    Вийміть пробірку з води і, висушивши фільтрувальним
папером, знайдіть її масу за допомогою терезів.
12.    Розрахуйте виштовхувальну силу і силу тяжіння, які діють на пробірку з піском.
13.    Порівняйте силу тяжіння і силу Архімеда для цього випадку.
14.    Відсипте пісок із пробірки,  залишивши його об'єм близько - від об'єму пробірки.
15.    За допомогою гачка занурте пробірку у воду і відпустіть.
16.    Простежте за поведінкою пробірки.
17.    Розрахуйте силу тяжіння і силу Архімеда та порівняйте їх. Результати вимірювань і розрахунків запишіть у таблицю і зробіть висновок.

18. Додаткове завдання. Повторіть п.15. Виміряйте об'єм зануреної частини пробірки, розрахуйте силу Архімеда і порівняйте її із силою тяжіння. Зробіть висновки.


Вправа  22

1.    Чому жир у гарячому супі збирається на поверхні?
2.    Чому порожня скляна пляшка плаває на поверхні води, а наповнена водою тоне?
3.    Чому мильна бульбашка, наповнена повітрям і опущена у вуглекислий газ, не падає на дно?
4.    Дерев'яний брусок, що плаває у воді, витісняє 0,5 л води.
Яка вага бруска?
5.    На поверхні води у відрі плаває мідна каструля. Чи зміниться рівень води у відрі, якщо каструля потоне? Чому?
6.    Тіло, маса якого дорівнює 2,5 кг, повністю занурили у воду. Маса витісненої води виявилася 2 кг. Потоне це тіло в ріди
ні чи спливе на поверхню?
7.    Як визначити масу дерев'яної кульки, маючи мензурку з водою?
8.    Теплохід переходить із річки в море. Порівняйте виштовхувальні сили, які діють на нього в річці і морі.
9.    Із човна зійшла людина масою 75 кг, а замість неї в
човен сіли двоє дівчаток: маса однієї становить 32 кг, а другої - 37 кг. Як змінилася при цьому глибина занурення човна у воду?
10.    Океанський нафтоналивний танкер витісняє 82 800 τ
води. Яка вага танкера з вантажем? Який об'єм його підводної частини?
11.    Теплохід, вага якого дорівнює 20 000 кН, має макси
мальний об'єм підводної частини 6000 м3. Який вантаж можна на нього завантажити?

 
§ 39. Плавання суден
Людина здавна мріяла про подолання водних просторів. Спочатку вона пристосувала для цього дерев'яні колоди, плоти, а потім почала будувати дерев'яні човни і кораблі.
Для виготовлення сучасних суден використовують різні метали. З металу виготовляється корпус судна, його конструктивні елементи. Разом з тим судно має великий об'єм, не заповнений металом. Тому його середня густина менша за густину води.


Коли нижня частина судна занурюється у воду, виникає сила Архімеда, яка дорівнює вазі витісненої води. За умовами плавання ця сила завжди дорівнює вазі судна. Якщо ж судно навантажують, то його вага збільшується і воно починає занурюватися у воду. Чим глибше занурюється судно, тим більшою стає сила Архімеда. Коли вона дорівнюватиме вазі судна, останнє перестане занурюватися. Глибину, на яку занурюється судно у воду, називають осадкою судна.
Осадка судна залежить від його ваги і маси вантажу, який знаходиться на судні. Збільшення маси вантажу приводить до збільшення осадки. Осадка зменшується, коли судно переходить із річки в море, де густина води становить 1030 кг/м3.


Осадка може змінюватися лише в певних межах, коли судно ще тримається на поверхні води. Щоб контролювати осадку судна, на його борт наносять горизонтальну лінію, яка отримала назву ватерлінія (від голландських слів water - вода та lijn - лінія) (мал. 117). Значення сили Архімеда, коли судно занурилося по ватерлінію, називають водотоннажністю.
Чисельно водотоннажність дорівнює силі тяжіння, яка діє на судно з вантажем. Найбільшу водотоннажність мають сучасні танкери. Вона сягає 5 • 106 кН і більше. Разом із вантажем ці судна мають масу 500 000 τ і більше.
Якщо від водотоннажності відняти вагу судна, то отримаємо вагу вантажу, який може перевозити це судно. Це - вантажопідйомність судна.
 
Водний транспорт дуже зручний і вигідний. Перевезення вантажів водним транспортом значно дешевше, ніж іншими видами транспорту. Тому для подальшого його розвитку потрібно створювати досконаліші судна і водночас дбати про стан водних артерій країни, яким дуже шкодять промислові викиди та забруднення (відходи) із суден.


Україна має розвинений річковий і морський флот. Найбільшою судноплавною річкою України є Дніпро, фарватером якого плавають навіть судна типу «річка - море», які виходять із річки в море не перевантажуючи вантажів.


Питання.
1.    На чому базується явище плавання суден?
2.    Що таке осадка суден?
3.    Для чого на борт судна наносять ватерлінію?
4.    Що показує водотоннажність судна?
5.    Як визначити вагу вантажу, який знаходиться на судні?
6.    Чому широко застосовується перевезення вантажів водним транспортом?

 
§ 40. Повітроплавання
 Багато хто мав нагоду спостерігати, як мильні бульбашки, наповнені теплим повітрям, спливають угору і тривалий час плавають у повітрі.
 
Підвісивши скляну колбу на одній із шальок рівноплечих терезів, можна зрозуміти причини плавання мильних бульбашок, гумових кульок. Для цього потрібно колбу спочатку зрівноважити важками, а потім під шийку колби ввести запалену спиртівку. Гаряче повітря буде заходити в колбу і рівновага терезів порушиться. Якщо врахувати, що колба наповнюється теплим повітрям, густина якого менша за густину холодного повітря, то можна зробити висновок, що вага колби зменшується, а виштовхувальна сила повітря залишається сталою. Згідно з умовами плавання, кулька піднімається вгору до певної висоти, коли газ у ній
охолоне, а тиск атмосферного повітря зменшиться внаслідок збільшення висоти над поверхнею Землі.
Описане явище використовується для виготовлення апаратів, які можуть плавати в повітрі і перевозити певні вантажі. Уперше таку кулю виготовили у Франції в 1783 р. брати Монгольф'є. Оболонку кулі вони виготовили з цупкого паперу, а внутрішню порожнину заповнили гарячим повітрям.


Пізніше кулі стали виготовляти з гуми і наповнювати воднем або гелієм. Густина цих газів менша за густину повітря, що схоже на гаряче повітря в кулі Монгольф'є.
Повітряна куля, наповнена воднем, гелієм чи гарячим повітрям, може не лише сама піднятися в повітря, а й підняти певний вантаж. Масу цього вантажу можна вирахувати на основі закону Архімеда і умов плавання тіл.
Нехай куля, наповнена гелієм, має об'єм V - 100 м3. Маса гелію, яким наповнена куля, дорівнює
Згідно із законом Архімеда, ця сила дорівнює виштовхуваль-ній силі повітря.
Отже, така куля може підняти в повітря вантаж вагою 1274 Η - 176,4 Η = 1097,6 Η. Цю вагу називають підіймальною силою кулі.
Для зручності розрахунків користуються таким поняттям, як підіймальна сила 1 м3 газу. Так, відповідно до проведених вище розрахунків, підіймальна сила 1 м3 гелію становить
= 1097,6 Η        
 
Поведінка аеростата, як часто називають повітряну кулю, відрізняється від поведінки зануреного в рідину тіла, густина якого менша за густину рідини. Якщо в рідині тіло спливає аж на поверхню, до межі рідини, то аеростат підіймається лише на певну висоту. Густина повітря зі збільшенням висоти поступово зменшується. Через це зменшується й сила Архімеда. Тільки-но сила Архімеда зрівняється з вагою аеростата, піднімання припиниться. Для подальшого піднімання можна зменшити вагу аеростата, скинувши з нього баласт - вантаж, який заздалегідь завантажений у нього. Можливе також підігрівання газу, внаслідок чого збільшується об'єм кулі і зменшується густина газу в ній. Це збільшує підіймальну силу кулі.


 Аеростат не може самостійно переміщуватися в горизонтальному напрямі. Він рухається тільки під дією вітру, а пілот лише керує висотою підйому апарата.
На початку XX ст., коли авіація ще робила перші кроки, значного поширення набули дирижаблі. Це літальні апарати, легші за повітря, як і повітряні кулі. їхня сигароподібна оболонка наповнювалася воднем або гелієм. Обладнані двигунами і повітряними гвинтами, дирижаблі могли перевозити пасажирів на значні відстані незалежно від напряму вітру. І лише успішний розвиток авіації зменшив роль повітроплавання.
У наш час повітряні кулі невеликих розмірів використовують для дослідження верхніх шарів атмосфери. Кулі-зонди, що на відміну від ракет не забруднюють повітря, доставляють на велику висоту спеціальну апаратуру, яка за допомогою радіопередавача передає на Землю результати вимірювань. Повітряні кулі, наповнені теплим повітрям, служать спортсменам-аматорам.


Питання.
1.    За якою ознакою підбирають газ для наповнення аеростата?
2.    Які гази зазвичай використовують для наповнення оболонки аеростата?
3.    Що таке підіймальна сила аеростата?
4.    Як розрахувати підіймальну силу повітряної кулі?
5.    Чому повітряна куля має обмежену висоту підйому?
6.    Які переваги використання повітряних куль як транспортного засобу?

 
 
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Зважування тіл гідростатичним методом
Мета. Визначити густину твердого тіла і рідини методом гідростатичного зважування.
Обладнання: динамометр, склянки з водою та олією, гумова нитка (чи пружинка), швейна нитка, олівець, канцелярські кнопки, важіль, лінійка з міліметровими поділками, досліджуване тіло.
Ця робота є завершальним етапом вивчення механічних явищ у 8-му класі. Частину завдань учні можуть виконувати на уроці, а решту - самостійно вдома з наступним аналізом на уроках (п. З і 4). Як невідому рідину можна використати олію.
Теоретичні  відомості
 Гідростатичне зважування з давніх часів застосовується для визначення густини різних речовин. Для цього використовують закон Архімеда. Густина твердих тіл визначається подвійним зважуванням: спочатку тіло зважують у повітрі (при цьому в багатьох випадках нехтують виштовхувальною силою, що діє на тіло у повітрі), а потім - у рідині, густина якої відома (наприклад, у воді). Розглянемо методи визначення густин.
1. Якщо досліджуване тіло тоне у воді (його густина рт більша за густину води рв), то в такому разі використовують динамометр і склянку з водою.
Спочатку досліджуване тіло зважують у повітрі.
У цьому разі архімедовою силою, Що діє на тіло у повітрі, можна знехтувати, оскільки густина повітря набагато менша за густину тіла і води.
Потім тіло опускають у склянку з водою (мал. 120, б), густина води відома (рв = 1000 кг/м3). У цьому разі на тіло, крім сил тяжіння FT і пружності пружини динамометра F2, діє архімедова сила FA:
F2 = Fτ - FA = Ρτντ8
 

2. Для вимірювання густини невідомої рідини можна скористатись також тілом, яке не тоне у воді та досліджуваній рідині, наприклад олівцем чи іншим тілом правильної форми. Щоб олівець стояв у рідині вертикально, до його нижнього кінця можна приколоти кілька кнопок або намотати кілька витків провідника.
Якщо  олівець  плаває   у  воді, то сила тяжіння FT, що діє на нього, дорівнює архімедовій силі FA . У цьому разі PrVg = pBVBg, де   VT = Sh - об'єм
тіла, a VB = S(h - hx) - об'єм витісненої тілом води (об'єм зануреної частини тіла). Коли тіло опустити у невідому рідину (мал. 121, б), густина
якої р, то pTShg — pS(h - h2)g. 3 одержаних рівнянь маємо
ρ(Λ - Λ2) = ρΒ(Λ - /zj). Звідси h-h.


3. Густину невідомої рідини можна визначити за допомогою гумової нитки, тіла, яке тоне у воді та невідомій рідині, і лінійки.
Маємо гумову нитку (чи пружинку). Якщо до неї підвісити тіло у повітрі (мал. 122, б), то сила тяжіння FT буде дорівнювати за значенням силі пружності F, яка виникла в нитці.
Тіло перебуватиме у рівновазі.
Якщо тепер тіло опустити у воду, то на нього діятиме ще й архімедова сила:
F = k(x2 - х0).
Тепер тіло опущене у невідому рідину з густиною р, яку потрібно визначити.


4. Для визначення густини твердого тіла чи невідомої рідини можна скористатися важелем. Для цього необхідно мати два тягарці, густину одного з яких масою т потрібно визначити, важіль, лінійку, склянки з водою і невідомою рідиною.
 Виконання роботи
1.    З  теоретичних  відомостей   виберіть  один  із  методів вимірювання густини твердого тіла і рідини, сплануйте досліди та виконайте їх.
2.    Розрахунки проведіть у зошиті.
3.    Зробіть висновки і запишіть їх у зошит.


Вправа  23
1.    Об'єм повітряної кулі дорівнює 300 м3.  Визначити виштовхувальну силу повітря, яка діє на неї.
2.    Кулю-зонд, об'єм якої становить 8 м3, перед запуском у верхні шари атмосфери наповнили гелієм. Яка підіймальна сила кулі?
3.    Яка підіймальна сила дитячої гумової кульки, наповненої воднем, об'єм якого в кульці 3 дм3, якщо кулька разом з воднем у ній має вагу 0,034 Н?
4.    Дитяча гумова кулька, об'єм якої становить 4 дм3, наповнена метаном, має підіймальну силу 0,009 Н. Яка вага оболонки з газом?
5.    На повітряній кулі піднімають вантаж. Який об'єм гелію в кулі, якщо маса вантажу становить 1,8 т?
6*. Оболонка повітряної кулі, прив'язаної за допомогою стального троса, важить 550 Η і вміщує 350 м3 газу, густина якого 0,6 кг/м3. Визначити силу, достатню, щоб утримувати
кулю за нижній кінець троса, якщо вага троса дорівнює
0,75 кН?

 
Головне в розділі 2
 
•    Будь-яка зміна положення тіла в просторі називається механічним рухом. Характер цього руху визначається вибором
тіла відліку.
•    Тіло, що перебуває в механічному русі, описує траєкторію, проходить певний шлях і має швидкість.
•    Механічний рух може бути рівномірним і нерівномірним, прямолінійним і криволінійним.
•    Дія одного тіла на інше характеризується силою. Сила змінює швидкість тіла.
•    Вага є проявом дії сили тяжіння.
•    Для всіх фізичних тіл властива інертність, яка проявляється в поступовій зміні їх швидкості в часі при дії певної сили.
•    Інертні властивості тіла характеризує маса.
•    Для зміни сили застосовують прості механізми: важелі, блоки, похилу площину, гвинт, гідравлічну машину.
•    Тиск визначає дію сили тиску на одиницю поверхні.
•    Тиск у газі діє внаслідок хаотичного руху молекул.
•    Тиск у рідинах і газах передається в усіх напрямах однаково.
•    У рідині тиск створюється переважно внаслідок дії сили
тяжіння.
•    Атмосферний тиск є наслідком руху молекул повітря та дії на них сили тяжіння.
•    Виштовхувальна сила виникає внаслідок існування вагового тиску в рідині чи газі.
•    Сила Архімеда дорівнює вазі рідини чи газу в об'ємі даного тіла.
 

Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф., фізика 8 клас

Вислано читачами з інтернет-сайту


Підручники скачати безкоштовно, онлайн уроки, безкоштовні реферати, навчальна програма української мови, домашнє завдання запитання та відповіді

1236084776 kr.jpg акселеративні методи на уроці            1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg виділити головне в уроці - опорний каркас      1236084776 kr.jpg нічого собі уроки
1236084776 kr.jpg відеокліпи                      1236084776 kr.jpg нова система освіти
1236084776 kr.jpg вправи на пошук інформації              1236084776 kr.jpg підручники основні допоміжні
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, цитати       1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg додаткові доповнення                 1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg домашнє завдання                   1236084776 kr.jpg речовки та вікторизми
1236084776 kr.jpg задачі та вправи (рішення та відповіді)       1236084776 kr.jpg риторичні питання від учнів
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)  1236084776 kr.jpg рівень складності звичайний І
1236084776 kr.jpg знайди інформацію сам                1236084776 kr.jpg рівень складності високий ІІ 

1236084776 kr.jpg ідеальні уроки                   1236084776 kr.jpg рівень складності олімпійський III
1236084776 kr.jpg ілюстрації, графіки, таблиці             1236084776 kr.jpg самоперевірка
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології               1236084776 kr.jpg система оцінювання
1236084776 kr.jpg календарний план на рік               1236084776 kr.jpg скласти пазл з різних частин інформації
1236084776 kr.jpg кейси та практикуми                 1236084776 kr.jpg словник термінів 
1236084776 kr.jpg комікси                       1236084776 kr.jpg статті
1236084776 kr.jpg коментарі та обговорення              1236084776 kr.jpg тематичні свята
1236084776 kr.jpg конспект уроку                    1236084776 kr.jpg тести
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації                1236084776 kr.jpg шпаргалка 
1236084776 kr.jpg навчальні програми                  1236084776 kr.jpg що ще не відомо, не відкрито вченими


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.