KNOWLEDGE HYPERMARKET


Внутрішня будова стебла. Повні уроки
 
(7 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Біологія|Біологія]]>>[[Біологія 7 клас. Повні уроки|Біологія 7 клас. Повні уроки ]]>> Біологія: Внутрішня будова стебла. Повні уроки'''  
'''[[Гіпермаркет Знань - перший в світі!|Гіпермаркет Знань]]>>[[Біологія|Біологія]]>>[[Біологія 7 клас. Повні уроки|Біологія 7 клас. Повні уроки ]]>> Біологія: Внутрішня будова стебла. Повні уроки'''  
 +
<metakeywords>Гіпермаркет Знань - перший в світі, Гіпермаркет Знань, Біологія, 7 клас, Повні уроки, Біологія, наука про живу природу, Значення біології, Внутрішня будова стебла, Повні уроки</metakeywords>
 +
==Тема==
 +
*'''Внутрішня будова стебла. Повні уроки'''
-
Стебло служить рослині для проведення води і мінеральних солей з кореня в листя. У листі виробляються органічні речовини (ассимілятни), які з листя пересуваються в стебло, а по стеблу розтікаються по усій рослині і приносяться в корені, бруньки, квітки, плоди.
+
== Мета уроку  ==
-
У рослині існує два протилежні токи рідин - висхідний і низхідний.&nbsp;
+
*Описати внутрішню будову стебла рослин.
-
Висхідний потік рідин тече по по судинах (кільчастим, спіральним, сітчастим) і по трахеїдах - подовжених клітинах із загостреними кінцями, а низхідний потік по живих клітинах - ситовидних трубках (мал. 1)
+
== Задачі уроку  ==
-
[[Image:ste1.jpg|center]]
+
*Надати уяву про загальну внутрішню будову стебла.
-
Ті й інші входять до складу провідних пучків або (у дерев) до складу деревини і кори.&nbsp;
+
*Розповісти про різницю у внутрішній будові стебла між дводольними та однодольними.
-
Гілки стебла, листя, плоди мають вагу іноді досить значну. Тому стебла повинні мати міцність. Міцність стебел обумовлюється міцністю всіх клітин і особливо клітин спеціальної механічної тканини.&nbsp;
+
== План уроку  ==
-
Крім того, в стеблах відкладаються запасні поживні речовини, для чого в них завжди є клітини основної запасаючої тканини. Поверхня молодих трав'янистих стебел покрита шкірочкою, а дерев'янистих - кірковою тканиною і іноді кіркою (мал. 2, 3).
+
1. Загальна внутрішня будова стебла.
-
[[Image:ste2.jpg|center]]
+
2. Внутрішня будова стебла однодольних.
 +
3. Внутрішня будова стебла доводольних.
 +
<br>
-
[[Image:ste3.jpg|center]]
+
===Загальна внутрішня будова стебла===
-
Найважливіше значення з однодольних рослин мають злаки, стебло яких називається соломиною. При незначній товщині соломина має значну міцність. Вона складається з вузлів і міжвузлів. Останні бувають порожні всередині і найбільшу довжину мають у верхній частині, а найменшу у нижній. Найбільш ніжні частини соломини знаходяться над вузлами. У цих місцях є твірна тканина, тому злаки ростуть своїми міжвузлями.
+
'''[[Тема 17. Внутрішня будова стебла|Стебло]]''' служить рослині для проведення води і мінеральних солей з кореня в листя. У листі виробляються органічні речовини (ассимілятни), які з '''[[Тема 19. Листок. Зовнішня будова листка|листя]]''' пересуваються в стебло, а по стеблу розтікаються по усій рослині і приносяться в '''[[Ілюстрації до уроку 7 класу «Тема 15. Клітинна будова кореня»|корені]]''', бруньки, '''[[Тема 13. Будова квіткової рослини, вегетативні та генеративні органи|квітки]]''', плоди.  
-
<br>
+
У рослині існує два протилежні токи рідин - висхідний і низхідний.&nbsp;
-
При розгляданні в мікроскоп тонкого поперечного зрізу стебла кукурудзи видно наступну будову. З поверхні стебло покрите кутикулою і шкіркою, клітини якої мають задеревенілі оболонки.&nbsp;
+
Висхідний потік рідин тече по по судинах (кільчастим, спіральним, сітчастим) і по трахеїдах - подовжених клітинах із загостреними кінцями, а низхідний потік по живих клітинах - ситовидних трубках (мал. 1)
-
Під шкіркою видно клітини механічної тканини, за якою знаходяться клітини основної тканини, що утворюють головну масу стебла. У цих клітинах нагромаджується багато цукру та інших речовин, внаслідок чого незгрубілі стебла кукурудзи разом з листям і качанами в молочновосковій стиглості з успіхом вживаються на корм худобі (у вигляді силосної маси). Серед клітин основної тканини розташовуються (без видимого порядку) по всьому стеблу закриті провідні пучки.&nbsp;
+
[[Image:Ste1.jpg|480px|Внутрішня будова стебла]]
-
Ближче до зовнішньої частини стебла розташовуються дрібні пучки, де їх більше, а в міру наближення до середньої частини стебла пучки більші, але їх менше. Пучки тягнуться по всьому стеблу і заходять в листя.
+
<br>
 +
Мал. 1 ''Внутрішня будова стебла.''
-
Трав'янисте стебло дводольних рослини, наприклад соняшнику, відрізняється від стебел однодольних наступними ознаками. З поверхні воно також вкрите шкіркою з кутикулою й подекуди на ньому видно волоски, які надають стеблу жорсткість. Під шкіркою видно основну тканину, що складається з округлих живих клітин з міжклітинними просторами.&nbsp;
+
Ті й інші входять до складу провідних пучків або (у дерев) до складу деревини і кори.&nbsp;  
-
Провідні пучки в стеблах дводольних рослин розташовуються по одному колу. Вони називаються відкритими, тобто здатними до розростання, так як між лубом і деревиною в кожному пучку знаходиться прошарок твірної тканини - пучковий камбій, що складається з правильного ряду вузьких живих клітин, що здатні ділитися. Наглядне порівняння будови стебла однодольних та дводольних надасть вам мал. 4.
+
'''[[Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки. Повні уроки|Гілки стебла]]''', листя, плоди мають вагу іноді досить значну. Тому стебла повинні мати міцність. Міцність стебел обумовлюється міцністю всіх клітин і особливо клітин спеціальної механічної '''[[Ілюстрації до уроку «Тема 12. Різноманіття рослинних клітин. Рослинні тканини»|тканини]]'''.&nbsp;
-
[[Image:ste4.jpg|center]]
+
Крім того, в стеблах відкладаються запасні поживні речовини, для чого в них завжди є клітини основної запасаючої тканини (відео 1).  
-
B стеблах дводольних рослин є також механічна тканина. Вона знаходиться під шкіркою у вигляді живих клітин з потовщеними по кутах оболонками, а також розташована назовні від ситовидних клітин лубу у вигляді мертвих товстостінних волокон.&nbsp;
+
{{#ev:youtube|E0vvk80P4Zc}}
-
Стебла дводольних рослин при первісній будові мають такі частини.
+
'''[http://xvatit.com/it/audio_television/ Відео]''' 1. ''Внутрішня будова стебла.''
-
Вторинна зміна в стеблі дводольних рослини починається з того, що деякі клітини між пучками починають ділитися, і тоді утворюється міжпучковий камбій, який, так само як і пучковий камбій, всередину відкладає все нову і нову деревину, а назовні - новий луб. Своїми кінцями міжпучковий камбій приєднується до пучкового, внаслідок чого з'являється суцільне камбіальні кільце, що збільшує у товщину стебло дводольних рослини.&nbsp;
+
Поверхня молодих трав'янистих стебел покрита шкірочкою, а дерев'янистих - кірковою тканиною і іноді кіркою (мал. 2, 3).  
-
Провідні пучки при цьому зливаються і всередину від камбію утворюється суцільна деревина, а назовні луб, що перериваються лише місцями вузькими серцевинними променями. Стебла дерев спочатку мають будову, схожу з будовою трав'янистих дводольних рослин. До кінця першого року життя вони мають у середній частині серцевину і назовні від неї один шар деревини, пронизаний серцевинними променями. Навколо деревини розташовується камбіальні кільце, оточене клітинами кори.
+
[[Image:Ste2.jpg|480px|Повздовжня будова стебла]]
-
Крім того, у складі кори є багато клітин запасаючої основної тканини. Під шкіркою, що покриває кору, в середині літа першого року життя виникає пробкова тканина, яка в наступні роки сильно розростається, а шкірка поступово відмирає.&nbsp;
+
<br>
 +
Мал. 2 ''Повздовжня будова стебла.''
-
Великої шкоди молодим деревам завдають гризуни (миші, зайці), а іноді й кози, об'їдають молоду кору аж до самої деревини; знищуючи лубову частина кори і камбій, вони гублять дерева, оскільки органічні речовини не можуть доставлятися до коріння, а нові клітини без камбію не виникають. Безліч комах також шкодять деревам, харчуючись та оселяючись у корі (мал. 5).
+
===Внутрішня будова стебла однодольних===
-
[[Image:ste5.jpg|center]]&nbsp;
+
[[Image:Ste3.jpg|480px|Макет внутрішньої будови стебла дводольних]]  
-
Необхідно вести боротьбу з подібними шкідниками молодих посадок і сіянців дерев.&nbsp;
+
<br>
 +
Мал. 3 ''Макет внутрішньої будови стебла дводольних.''
-
Протягом зими камбій в стеблах знаходиться в стані відносного спокою, але з першими теплими днями, при початку сніготанення, клітини його приходять в діяльний стан і починають ділитися.
+
Найважливіше значення з однодольних рослин мають злаки, '''[[Лабораторна робота до уроку «Тема 17. Внутрішня будова стебла»|стебло]]''' яких називається соломиною. При незначній товщині соломина має значну міцність. Вона складається з вузлів і міжвузлів. Останні бувають порожні всередині і найбільшу довжину мають у верхній частині, а найменшу у нижній. Найбільш ніжні частини соломини знаходяться над вузлами. У цих місцях є твірна тканина, тому злаки ростуть своїми міжвузлями.  
-
З продуктів поділу, відкладених всередину стебла, виникає другий річний шар деревини, а з клітин, відкладених назовні стебла, виникають нові ситовидні трубки та інші клітини лубу і основної тканини кори
+
<br>
-
<div><br></div>
+
При розгляданні в мікроскоп тонкого поперечного зрізу стебла кукурудзи видно наступну будову. З поверхні '''[[Ілюстрації «Тема 17. Внутрішня будова стебла»|стебло]]''' покрите кутикулою і шкіркою, клітини якої мають задеревенілі оболонки.&nbsp;
 +
 
 +
Під шкіркою видно клітини механічної тканини, за якою знаходяться клітини основної тканини, що утворюють головну масу стебла. У цих клітинах нагромаджується багато цукру та інших речовин, внаслідок чого незгрубілі стебла кукурудзи разом з листям і качанами в молочновосковій стиглості з успіхом вживаються на корм худобі (у вигляді силосної маси). На відео 2 ви можете побачити, як заготовляється силос у сільському господарстві.
 +
 
 +
{{#ev:youtube|r0rlHYcbH_Q}}
 +
 
 +
Відео 2. ''Заготівля силосу.''
 +
 
 +
Серед клітин основної тканини розташовуються (без видимого порядку) по всьому стеблу закриті провідні пучки.&nbsp;
 +
 
 +
Ближче до зовнішньої частини стебла розташовуються дрібні пучки, де їх більше, а в міру наближення до середньої частини стебла пучки більші, але їх менше. Пучки тягнуться по всьому стеблу і заходять в листя.
 +
 
 +
Трав'янисте '''[[Ілюстрації для 7 класу на тему «Внутрішня будова стебла»|стебло]]''' дводольних рослини, наприклад соняшнику, відрізняється від стебел однодольних наступними ознаками. З поверхні воно також вкрите шкіркою з кутикулою й подекуди на ньому видно волоски, які надають стеблу жорсткість. Під шкіркою видно основну тканину, що складається з округлих живих клітин з міжклітинними просторами.&nbsp;
 +
 
 +
Провідні пучки в стеблах дводольних рослин розташовуються по одному колу. Вони називаються відкритими, тобто здатними до розростання, так як між лубом і деревиною в кожному пучку знаходиться прошарок твірної тканини - пучковий камбій, що складається з правильного ряду вузьких живих клітин, що здатні ділитися. Наглядне порівняння будови стебла однодольних та дводольних надасть вам мал. 4.
 +
 
 +
[[Image:Ste4.jpg|480px|Будова стебла однодольних та дводольних]]
 +
 
 +
<br>
 +
Мал. 4 ''Будова стебла однодольних та дводольних. ''
 +
 
 +
===Внутрішня будова стебла доводольних===
 +
 
 +
B стеблах дводольних рослин є також механічна тканина. Вона знаходиться під шкіркою у вигляді живих клітин з потовщеними по кутах оболонками, а також розташована назовні від ситовидних клітин лубу у вигляді мертвих товстостінних волокон.&nbsp;
 +
 
 +
Стебла дводольних рослин при первісній будові мають такі частини.
 +
 
 +
Вторинна зміна в стеблі дводольних рослини починається з того, що деякі клітини між пучками починають ділитися, і тоді утворюється міжпучковий камбій, який, так само як і пучковий камбій, всередину відкладає все нову і нову деревину, а назовні - новий луб. Своїми кінцями міжпучковий камбій приєднується до пучкового, внаслідок чого з'являється суцільне камбіальні кільце, що збільшує у товщину '''[[Ілюстрації до уроку «Тема 17. Внутрішня будова стебла»|стебло]]''' дводольних рослини.&nbsp;
 +
 
 +
Провідні пучки при цьому зливаються і всередину від камбію утворюється суцільна деревина, а назовні луб, що перериваються лише місцями вузькими серцевинними променями. Стебла дерев спочатку мають будову, схожу з будовою трав'янистих дводольних рослин. До кінця першого року життя вони мають у середній частині серцевину і назовні від неї один шар деревини, пронизаний серцевинними променями. Навколо деревини розташовується камбіальні кільце, оточене клітинами кори.
 +
 
 +
Крім того, у складі кори є багато клітин запасаючої основної тканини. Під шкіркою, що покриває кору, в середині літа першого року життя виникає пробкова тканина, яка в наступні роки сильно розростається, а шкірка поступово відмирає.&nbsp;
 +
 
 +
Великої шкоди молодим деревам завдають гризуни (миші, зайці), а іноді й кози, об'їдають молоду кору аж до самої деревини; знищуючи лубову частина кори і камбій, вони гублять дерева, оскільки органічні речовини не можуть доставлятися до коріння, а нові клітини без камбію не виникають. Безліч комах також шкодять деревам, харчуючись та оселяючись у корі (мал. 5).
 +
 
 +
[[Image:Ste5.jpg|480px|Шкода від комахи довгоносика]]
 +
 
 +
<br>
 +
Мал. 5 ''Шкода від комахи довгоносика.''
 +
 
 +
Необхідно вести боротьбу з подібними шкідниками молодих посадок і сіянців дерев. На відео 3 ви побачити найпростіші міри, що допомагають від багатьох шкідників.
 +
 
 +
{{#ev:youtube|E0vvk80P4Zc}}
 +
 
 +
Відео 3. ''Білимо дерева.''
 +
 
 +
Протягом зими камбій в стеблах знаходиться в стані відносного спокою, але з першими теплими днями, при початку сніготанення, клітини його приходять в діяльний стан і починають ділитися.
 +
 
 +
З продуктів поділу, відкладених всередину стебла, виникає другий річний шар деревини, а з клітин, відкладених назовні стебла, виникають нові ситовидні трубки та інші клітини лубу і основної тканини кори.
 +
 
 +
 
 +
==Домашнє завдання==
 +
 
 +
Які два потоки речовин циркулюють у рослині:
 +
 
 +
а)Правий та лівий
 +
 
 +
б)Висхіндний та несхідний
 +
 
 +
в)Замкнений та незамкнений
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Міцність стебла забезпечує:
 +
 
 +
а)Кутикула
 +
 
 +
б)Серцевина
 +
 
 +
в)Механічна тканина
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''[[Ілюстрації до уроку біології 7 класу «Тема 17. Внутрішня будова стебла»|Стебло]]''' злаків - це:
 +
 
 +
а)Соломина
 +
 
 +
б)Стовбур
 +
 
 +
г)Слань
 +
 
 +
 
 +
 
 +
З якої тканини виникають нові клітини у дерев:
 +
 
 +
а)Луб
 +
 
 +
б)Пробка
 +
 
 +
в)Камбій
 +
 
 +
== Контролюючий блок  ==
 +
 
 +
''1. Пригадайте, для чого служить '''[[Ілюстрації до уроку біології «Тема 17. Внутрішня будова стебла»|стебло]]''' рослині? ''
 +
 
 +
''2. Чому стебла мають бути міцними? ''
 +
 
 +
''3. Чим відрізняються стебла однодольних та дводольних? ''
 +
 
 +
''4. Чому знищення молодої кори шкідниками призводить до загибелі дерева? ''
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
== Список літератури  ==
 +
 
 +
''1. Урок на тему: "Строение побега" автор Быстрова Л. П. ''
 +
 
 +
''2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас ''
 +
 
 +
''3. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2 &nbsp; &nbsp; Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с. ''
 +
 
 +
''4. Ботаника. &nbsp; Андреева И.И., Родман Л.С. &nbsp; &nbsp;2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с. ''
 +
 
 +
''5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия &nbsp; &nbsp;л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.) ''
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
----
 +
 
 +
<br>
 +
''Скомпоновано та відредаговано Кравчук я.''
 +
<br>
 +
 
 +
----
 +
 
 +
<br>
 +
'''Над уроком працювали'''
 +
 
 +
Кравчук Я. Л.
 +
 
 +
Борисенко І.
 +
 
 +
Бистрова Л. П.
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
----
 +
 
 +
<br>
 +
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на [http://xvatit.com/forum/ '''Образовательном форуме'''], где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав [http://xvatit.com/club/blogs/ '''блог,'''] Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. [http://xvatit.com/school/guild/ '''Гильдия Лидеров Образования'''] открывает двери для специалистов&amp;nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.&nbsp;</div> <div><br></div><div></div>
 +
[[Category:Біологія_7_клас]]

Текущая версия на 17:45, 11 сентября 2012

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас. Повні уроки >> Біологія: Внутрішня будова стебла. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Внутрішня будова стебла. Повні уроки

Мета уроку

  • Описати внутрішню будову стебла рослин.

Задачі уроку

  • Надати уяву про загальну внутрішню будову стебла.
  • Розповісти про різницю у внутрішній будові стебла між дводольними та однодольними.

План уроку

1. Загальна внутрішня будова стебла.

2. Внутрішня будова стебла однодольних.

3. Внутрішня будова стебла доводольних.


Загальна внутрішня будова стебла

Стебло служить рослині для проведення води і мінеральних солей з кореня в листя. У листі виробляються органічні речовини (ассимілятни), які з листя пересуваються в стебло, а по стеблу розтікаються по усій рослині і приносяться в корені, бруньки, квітки, плоди.

У рослині існує два протилежні токи рідин - висхідний і низхідний. 

Висхідний потік рідин тече по по судинах (кільчастим, спіральним, сітчастим) і по трахеїдах - подовжених клітинах із загостреними кінцями, а низхідний потік по живих клітинах - ситовидних трубках (мал. 1)

Внутрішня будова стебла


Мал. 1 Внутрішня будова стебла.

Ті й інші входять до складу провідних пучків або (у дерев) до складу деревини і кори. 

Гілки стебла, листя, плоди мають вагу іноді досить значну. Тому стебла повинні мати міцність. Міцність стебел обумовлюється міцністю всіх клітин і особливо клітин спеціальної механічної тканини

Крім того, в стеблах відкладаються запасні поживні речовини, для чого в них завжди є клітини основної запасаючої тканини (відео 1).


Відео 1. Внутрішня будова стебла.

Поверхня молодих трав'янистих стебел покрита шкірочкою, а дерев'янистих - кірковою тканиною і іноді кіркою (мал. 2, 3).

Повздовжня будова стебла


Мал. 2 Повздовжня будова стебла.

Внутрішня будова стебла однодольних

Макет внутрішньої будови стебла дводольних


Мал. 3 Макет внутрішньої будови стебла дводольних.

Найважливіше значення з однодольних рослин мають злаки, стебло яких називається соломиною. При незначній товщині соломина має значну міцність. Вона складається з вузлів і міжвузлів. Останні бувають порожні всередині і найбільшу довжину мають у верхній частині, а найменшу у нижній. Найбільш ніжні частини соломини знаходяться над вузлами. У цих місцях є твірна тканина, тому злаки ростуть своїми міжвузлями.


При розгляданні в мікроскоп тонкого поперечного зрізу стебла кукурудзи видно наступну будову. З поверхні стебло покрите кутикулою і шкіркою, клітини якої мають задеревенілі оболонки. 

Під шкіркою видно клітини механічної тканини, за якою знаходяться клітини основної тканини, що утворюють головну масу стебла. У цих клітинах нагромаджується багато цукру та інших речовин, внаслідок чого незгрубілі стебла кукурудзи разом з листям і качанами в молочновосковій стиглості з успіхом вживаються на корм худобі (у вигляді силосної маси). На відео 2 ви можете побачити, як заготовляється силос у сільському господарстві.


Відео 2. Заготівля силосу.

Серед клітин основної тканини розташовуються (без видимого порядку) по всьому стеблу закриті провідні пучки. 

Ближче до зовнішньої частини стебла розташовуються дрібні пучки, де їх більше, а в міру наближення до середньої частини стебла пучки більші, але їх менше. Пучки тягнуться по всьому стеблу і заходять в листя.

Трав'янисте стебло дводольних рослини, наприклад соняшнику, відрізняється від стебел однодольних наступними ознаками. З поверхні воно також вкрите шкіркою з кутикулою й подекуди на ньому видно волоски, які надають стеблу жорсткість. Під шкіркою видно основну тканину, що складається з округлих живих клітин з міжклітинними просторами. 

Провідні пучки в стеблах дводольних рослин розташовуються по одному колу. Вони називаються відкритими, тобто здатними до розростання, так як між лубом і деревиною в кожному пучку знаходиться прошарок твірної тканини - пучковий камбій, що складається з правильного ряду вузьких живих клітин, що здатні ділитися. Наглядне порівняння будови стебла однодольних та дводольних надасть вам мал. 4.

Будова стебла однодольних та дводольних


Мал. 4 Будова стебла однодольних та дводольних.

Внутрішня будова стебла доводольних

B стеблах дводольних рослин є також механічна тканина. Вона знаходиться під шкіркою у вигляді живих клітин з потовщеними по кутах оболонками, а також розташована назовні від ситовидних клітин лубу у вигляді мертвих товстостінних волокон. 

Стебла дводольних рослин при первісній будові мають такі частини.

Вторинна зміна в стеблі дводольних рослини починається з того, що деякі клітини між пучками починають ділитися, і тоді утворюється міжпучковий камбій, який, так само як і пучковий камбій, всередину відкладає все нову і нову деревину, а назовні - новий луб. Своїми кінцями міжпучковий камбій приєднується до пучкового, внаслідок чого з'являється суцільне камбіальні кільце, що збільшує у товщину стебло дводольних рослини. 

Провідні пучки при цьому зливаються і всередину від камбію утворюється суцільна деревина, а назовні луб, що перериваються лише місцями вузькими серцевинними променями. Стебла дерев спочатку мають будову, схожу з будовою трав'янистих дводольних рослин. До кінця першого року життя вони мають у середній частині серцевину і назовні від неї один шар деревини, пронизаний серцевинними променями. Навколо деревини розташовується камбіальні кільце, оточене клітинами кори.

Крім того, у складі кори є багато клітин запасаючої основної тканини. Під шкіркою, що покриває кору, в середині літа першого року життя виникає пробкова тканина, яка в наступні роки сильно розростається, а шкірка поступово відмирає. 

Великої шкоди молодим деревам завдають гризуни (миші, зайці), а іноді й кози, об'їдають молоду кору аж до самої деревини; знищуючи лубову частина кори і камбій, вони гублять дерева, оскільки органічні речовини не можуть доставлятися до коріння, а нові клітини без камбію не виникають. Безліч комах також шкодять деревам, харчуючись та оселяючись у корі (мал. 5).

Шкода від комахи довгоносика


Мал. 5 Шкода від комахи довгоносика.

Необхідно вести боротьбу з подібними шкідниками молодих посадок і сіянців дерев. На відео 3 ви побачити найпростіші міри, що допомагають від багатьох шкідників.


Відео 3. Білимо дерева.

Протягом зими камбій в стеблах знаходиться в стані відносного спокою, але з першими теплими днями, при початку сніготанення, клітини його приходять в діяльний стан і починають ділитися.

З продуктів поділу, відкладених всередину стебла, виникає другий річний шар деревини, а з клітин, відкладених назовні стебла, виникають нові ситовидні трубки та інші клітини лубу і основної тканини кори.


Домашнє завдання

Які два потоки речовин циркулюють у рослині:

а)Правий та лівий

б)Висхіндний та несхідний

в)Замкнений та незамкнений


Міцність стебла забезпечує:

а)Кутикула

б)Серцевина

в)Механічна тканина


Стебло злаків - це:

а)Соломина

б)Стовбур

г)Слань


З якої тканини виникають нові клітини у дерев:

а)Луб

б)Пробка

в)Камбій

Контролюючий блок

1. Пригадайте, для чого служить стебло рослині?

2. Чому стебла мають бути міцними?

3. Чим відрізняються стебла однодольних та дводольних?

4. Чому знищення молодої кори шкідниками призводить до загибелі дерева?


Список літератури

1. Урок на тему: "Строение побега" автор Быстрова Л. П.

2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас

3. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2     Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с.

4. Ботаника.   Андреева И.И., Родман Л.С.    2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.

5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия    л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)
Скомпоновано та відредаговано Кравчук я.Над уроком працювали

Кравчук Я. Л.

Борисенко І.

Бистрова Л. П.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов&nbsp; высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ. </div>

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас