KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.


Законодавство про екологічну ситуацію. Значне забруднення всієї території України, негативні зміни в природному середовищі, які відображаються на здоров'ї та тривалості життя населення дали підставу Верховній Раді Україні оголосити її територію зоною екологічного лиха. Починаючи 1991 р., коли було видано Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», набула чинності й низка інших законодавчих актів про охорону окремих компонентів природи. У них зазначається, що державній охороні та регульованому використанню на території України підлягають усі природні компоненти і ресурси. Кожен громадянин України має право на безпечне для його життя і здоров'я навколишнє середовище.


Час від часу в окремих місцевостях виникають негативні зміни в навколишньому природному середовищі, які потребують надзвичайних заходів, що їх має вживати держава. Тоді оголошують зони надзвичайних екологічних ситуацій, правовий статус яких також закріплений законом. На жаль, такі зони в Україні з'являються часто.


Україна бере активну участь у міжнародній діяльності з охорони природи, забезпечуючи виконання міжнародних угод на своїй території. Вона є членом ЮНЕП (програми ООН з навколишнього середовища), МСОП (Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів) та інших організацій. В Україні діє представництво міжнародної громадської природоохоронної організації «Грінпіс».

Запам'ятайте

Геоекологічна ситуація відображає стан навколишнього природного середовища щодо сприятливих чи несприятливих умов проживання населення.


Основні забруднювачі навколишнього природного середовища в Україні: промисловість, транспорт, сільське господарство, комунальне господарство, військово-промисловий комплекс.


Геоекологічна ситуація в Україні має регіональні відмінності, майже на половині її території склалися не надто сприятливі умови для проживання населення.


Вплив геоеколгічної ситуації на здоров’я населення. Стан навколишнього природного середовища значною мірою впливає на здоров'я і тривалість життя людей. В Україні екологічний чинник разом із соціально-економічним визначальним щодо народжуваності та смертності населення. З 1992р. показники смертності в нашій країні перевищують показники народжуваності, тому спостерігається зменшення кількості населення. Це особливо гостро виявляється в регіонах, де значним є радіоактивне і промислове забруднення довкілля (Чернігівська, Київська, Житомирська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська і Запорізька області).


Радіоактивне забруднення території України впливає на здоров'я людей безпосередньо та опосередковано. Радіація шкідлива як у великих дозах (опромінення людей, що спричиняє їх загибель), так і в малих (збільшення рівня захворюваності людей). Відомо, що 95 % радіонуклідів потрапляють в організм людини через продукти харчування, особливо через молоко, м'ясо, рибу й дари лісу. Тому їх необхідно перевіряти на вміст цих речовин, насамперед у забруднених регіонах.


Сільськогосподарські продукти, зібрані на забруднених ґрунтах, нерідко є шкідливими для вживання. Так, у пшениці може нагромаджуватися кадмій — метал, що провокує різні хвороби. А підвищений вміст нітратів, зумовлений надмірним внесенням мінеральних добрив, може спричинити загальне отруєння організму. Особливо небезпечними для здоров'я людей є забруднення води. З неякісною водою в організм можуть потрапляти бактерії та віруси, шкідливі речовини. Діючи на організм людини впродовж тривалого часу, токсичні речовини навіть у малих дозах знижують імунітет (стійкість організму проти хвороб). Внаслідок цього частішають випадки різних захворювань, загострюються існуючі хронічні хвороби.


Для підтримання здоров'я людині потрібні чисте довкілля, незабруднені продукти та вода. Отже, плануючи свою господарську діяльність, що забезпечує різні потреби населення, слід неодмінно пам'ятати про збереження природного середовища як найбільш необхідної умови для нашого існування.


І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


Підручники та книги по всім предметам, плани конспектів уроків з географії 8 класу, реферати та конспекти уроків із географії 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.