KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вплив господарської діяльності людини на біосферу

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Вплив господарської діяльності людини на біосферу


Вплив господарської діяльності людини на ярунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу і океану. Охорона біосфери


Вплив людини на біосферу

Відомо, що втручання людини у світ природи має негативні наслідки. Воно може бути навмисним — браконьєрство, надмірний вилов риби, неконтрольоване вирубування лісів тощо; ненавмисним — знищення організмів унаслідок зміни умов їх життя. Усе це призводить до повного знищення або різкого скорочення кількості тварин і рослин.


З вини людини окремі їх види зникли на Землі. Останній європейський тур — предок свійських корів — був убитий у 1627 р. Дикий предок свійського коня — тарпан - ще на початку XIX ст. був поширений у степах України, а наприкінці століття вже був знищений. Таких прикладів чимало.

Намагаючись спокутувати свою вину, людина вживає заходів для охорони рослинності й тваринного світу: створює заповідні території, відновлює ліси. Завдання наступних поколінь — зберегти природу для нащадків.

Задля задоволення своїх потреб людина змінює видовий склад тварин і рослин, створює нові, культурні сорти рослин і породи тварин.


Ґрунт і людина
Людина обробляє ґрунти, підживлює, зрошує й осушує їх. Усе це впливає на процес ґрунтоутворення. Через неправильний обробіток ґрунти зазнають руйнування водою чи вітром, а надмірне внесення добрив і отрутохімікатів забруднює їх, погіршує родючість. У зоні катастрофи на Чорнобильській АЕС унаслідок радіоактивного забруднення було знято і захоронено ґрунтовий шар, оскільки він став небезпечним для здоров'я людини.


Тільки завдяки науково обґрунтованому використанню ґрунтів та комплексній охороні можна зберегти й підвищити їх родючість.


Висновки
1. Людина істотного впливає на сучасну біосферу. Найчастіше цей вплив має негативні наслідки. Сучасні заходи з охорони біосфери є недостатніми.
2. Під впливом господарської діяльності людини ґрунти зазнають змін, зокрема погіршується їхня родючість.


О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Збірка конспектів уроків по всім класами, домашня робота, скачати реферати з географії, книги та підручники згідно каленадарного плануванння з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.