KNOWLEDGE HYPERMARKET


Всесвітня історія 11 клас

Всесвітня історія 11 клас містить конспекти уроків, реферати, презентації,  кросворди, практикуми, лабораторні, кейси та багато інших цікавих матеріалів  щодо подій в країнах світу під час другої світової війни й до сьогоднішніх часів. Тут зібрано велику кількість матеріалів, котрі не лише допоможуть освоїти курс всесвітньої історії за 11 клас в режимі он-лайн, а й підготуватись до ЗНО, заліків та випускних екзаменів.

                                                                       
Гіпермаркет знань>>Всесвітня історія>>Всесвітня історія 11 клас

Тема 1. Друга світова війна (1939-1945)

1. Початок війни. Події 1939- червня 1941 рр.

2. Воєнні дії у 1941-1942 рр.

3. Перебіг війни у 1943 р.

4. Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору.

5. Воєнні дії у 1944 р.

6. Завершення та підсумки війни.

7. Світ після Другої світової війни.

8. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.


Тема 2. США і Канада

9. США в 40-50-х рр.

10. США в 60-70-х рр.

11. США у 1980-2003 рр.

12. Канада

13. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.


Тема 3. Країни Західної Європи

14. Особливості суспільно-політичного та економічного розвитку країн Західної Європи в д.п. ХХ – п. ХХІ ст..

15. Великобританія.

16. Франція.

17. Німеччина.

18. Італія в 1945-2003 рр.

19. Україна і країни Західної Європи.

20. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.


Тема 4. Тоталітарні та диктаторські режими

21. СРСР у 1945 – 1953 рр.

22. „Відлига” (1953-1964 рр.).

23. Роки „застою” (1964-1985 рр.).

24. „Перебудова” та розпад СРСР (1985-1991 рр.).

25. Росія у 1991 – 2004 рр.

26. Відновлені на нові незалежні держави.

27. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.


Тема  5. Країни Центральної та Східної Європи

28. Встановлення радянського панування в країнах Східної Європи.

29. Польща.

30. Чехословаччина.

31. Угорщина

32. Румунія

33. Болгарія.

34. Югославія.

35. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.


Тема 6. Країни Азії, Африки та Латинської Америки

36. Ліквідація колоніалізму, створення і розвиток незалежних держав.

37. Японія.

38. Китай.

39. Індія.

40. Країни Близького і Середнього Сходу.

41. Країни Південно-Східної Азії.

42. Країни Африки.

43. Країни Латинської Америки.

44. Тематичне оцінювання


Тема 7. Міжнародні відносини

45. Виникнення та розгортання холодної війни.

46. Завершення Холодної війни. Нова геополітична ситуація у світі.

47. Тематичне оцінювання. Контрольна робота

Тема 8. Культура країн зарубіжного світу у д.п. ХХ – початку ХХІ ст.

48.Загальна характеристика напрямків розвитку культури у д.п. ХХ – початку ХХІ ст..

49. Література та мистецтво.

50. Світ на межі двох тисячоліть.

51. Тематичне оцінювання. Контрольна робота.

Уроки всесвітньої історії онлайн, методичні розробки історія, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.