KNOWLEDGE HYPERMARKET


Всесвітня історія 6 клас

 

Всесвітня історія 6 клас знайомить учнів з цікавою наукою історією. Діти мандруватимуть країнами Стародавнього світу з цікавістю й позачасом, адже матеріали, зібрані на Гіпермаркеті Знань,  містять різноманітну інформацію: текстову, фото- та відео-, окрім того , презентації, кейси, кросворди, практикуми та багато інших матеріалів. Вивчай історію всесвітню цікаво!


Гіпермаркет знань>>Всесвітня історія>>Всесвітня історія 6 клас


Вступ
1. Вступ до історії стародавнього світу. Періодизація історії людства. Своєрідність епохи стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік часу в історії.


Життя людей за первісних часів
2. Виникнення людини. Залюднення Європи. Основні теорії походження людини. Поява пралюдей, їх розселення на території Європи, і зокрема України.

3. Освоєння давньою людиною теренів Європи. Зміни природних умов. Найвідоміші стоянки на території Європи, і зокрема України. Поява людини сучасного типу.

4. «Людина розумна»: розселення, зовнішній вигляд. Життя та заняття.

5. Виникнення рільництва і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги. Розвиток громади. Первісні системи влади.

6. Перші землероби та скотарі на території України. Трипільська археологічна культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури. Скотарі степу.

7. Культура та вірування людей за первісних часів. Поява знань, їх прикладний характер. Поява мистецтва та релігійних вірувань.


Давній Єгипет

8. Утворення Єгипетської держави. Природно-географічні умови Єгипту. Ніл. Населення. Об’єднання Єгипту. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід.

9. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Зрошувальне землеробство. Повсякденне життя. Ремесла. Структура суспільства. Органiзація виробництва.

10. Розквіт Давньоєгипетської держави. Перетворення Єгипту на могутню державу в середині II тис. до н.е. Реформа Ехнатона. Війни Рамзеса II з хеттами. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н.е.

11. Релігія, міфологія, культура Давнього Єгипту. Давньоєгипетські міфи. Найдавніші культи. «Суд Озіріса». Релігія в житті єгиптян. Писемність і освіта. Наукові знання. Література. Архiтектура та мистецтво.


Передня Азія
12. Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон. Природа і населення Дворіччя. Тигр і Євфрат. Міста-держави III тис. до н. е.

13. Піднесення Вавилона. Хаммурапі та його закони. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Міфи.

14. Ассирія. Ассирія в II тис. до н.е. Утворення та розквіт Ассирійської імперії. Загибель Ассирії.

15. Фінікія. Фінікійські міста-держави. Фінiкійські мореплавці. Заснування колоній.

16. Давньоєврейське царство. Заселення євреями Палестини, виникнення Ізраїлю та Іудеї. Царство Давида і Соломона. Рух пророків. Палестина під іноземним пануванням.

17. Халдейське царство. Утворення Халдейського царства. Розбудова Вавилона. Завоювання Вавилонії персами.

18. Перська держава. Природа та населення Іранського нагір’я. Виникнення Перської держави. Царювання Дарія I. Загибель Перської держави.


Кіммерійсько-скіфський світ

19. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України. Кіммерійці. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ. Скіфо-перські війни. Велика Скіфія.


Давні Індія і Китай
20. Давня Індія. Природно-географічні умови Індії. Найдавніша цивілізація в долині Інду. Прихід аріїв. Поява цивілізації в долині Гангу. Господарське та повсякденне життя. Держава Ашоки. Варни.

21. Релігія та культура Давньої Індії.

22. Найдавніші культи. Буддизм. Індуїзм. Культура.

23. Давній Китай. Природно-географічні умови. Господарське та повсякденне життя. Давньокитайські імперії. Велика китайська стіна. Релігія та культура Давнього Китаю.

24. Міфи та релігійні уявлення. Конфуцій і конфуціанство. Культура.


Греція в II — першій половині I тис. до н. е.
25. Природа й населення Давньої Греції.

26. Природа та географічне положення Балканського півострова і островів Егейського моря. Населення Давньої Греції та довколишніх земель.

27. Мінойська палацова цивілізація.

28. Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття Мінойської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Мінойської палацової цивілізації.

29. Ахейська палацова цивілізація.

30. Перекази про ахейців. Археологічне відкриття Ахейської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад Ахейської палацової цивілізації.

31. Греція в ХІ—VІ ст. до н.е.

32. Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Господарське життя. Військова організація та структура влади. Поява писаних законів у Греції. Грецька тиранія. Велика грецька колонізація.

33. Давня Спарта.

34. Виникнення спартанської держави. Закони Лiкурга. Соціальний та державний устрій Спарти. Посилення Спарти у другій половині VІ ст. до н.е.

35. Утворення Афінської держави.

36. Міфи про давню історію Аттики. Об’єднання Аттики. Закони Драконта. Реформи Солона. Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування Афінської держави.


Греція вV—ІV ст. до н. е.
37. Греко-перські війни.

38. Перське вторгнення в Грецію. Марафонська битва. Похід Ксеркса. Саламінська битва. Перший Афінський морський союз. Розквіт афінської демократії.

39. Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Політичний устрій. Афінське суспільство. Основні принципи афінської демократії, права і обов’язки громадянина. Пелопоннеська війна.

40. Побут, традиції і господарювання греків. Грецька культура.

41. Повсякденне життя, звичаї і традиції давніх греків. Сім’я та шлюб, виховання дітей.

42. Грецька економіка. Релігія. Основні релігійні центри. Міфи про богів та героїв. Релігійні свята. Олімпійські ігри. Виникнення науки. Література і театр. Ораторське мистецтво. Архітектура, скульптура.

43. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї та Криму. Найголовніші міста-колонії. Суспільне, господарське та духовне життя в колоніях.


Еллінізм
44. Криза грецької державності та піднесення Македонії.

45. Політична роздробленість Греції і усобиці в середині ІV ст. до н.е. Посилення Македонії за часів Філіппа II. Підкорення Греції Македонією.

46. Східний похід Александра Македонського.

47. Перебіг Східного походу, основні битви. Створення держави Александра Македонського.

48. Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура.

49. Утворення та розквіт елліністичних держав. Суть еллінізму. Культура і наука.


Давній Рим у VІІІ — І ст. до н. е.
50. Природні умови Італії та виникнення Риму.

51. Природа і населення Апеннінського півострова. Виникнення Риму та правління царів.

52. Римська республіка V — середини III ст. до н.е.

53. Римська республіка: організація влади, суспільство. Господарювання римлян. Боротьба плебеїв і патриціїв у Римі. Завоювання Римом Італії. Боротьба Риму за панування в Середземномор’ї.

54. Римська республіка. ІІ-І ст. до н.е.

55. Війни Риму в Західному Середземномор’ї. Суспільно-політична боротьба в Римі. Римське суспільство II—I ст. до н.е. Диктатура Сулли. Перший тріумвірат.


Падіння республіки та рання імперія
56. Диктатура Гая Юлія Цезаря.

57. Встановлення диктатури Гая Юлія Цезаря. Другий тріумвірат і загибель республіки.

58. Римська імперія в I-II ст. н.е.

59. Принципат Августа. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. Династія Антонінів.

60. Римська релігія та культура.

61. Римська релігія. Культура доби республіки. Культура імператорського Риму. Література. Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво. Місто Рим і життя його мешканців.

62. Життя столиці. Побут римських громадян, їхні звичаї та традиції. Римська сім’я та виховання дітей.

63. Початкова історія християнства. Ісус Христос. Перші християнські громади. Ставлення римських імператорів до християн.


Пізня Римська Імперія
64. Римська імперія в III ст. н.е.

65. Кризові явища в Римській імперії. «Солдатські» та «сенатські» імператори. Вторгнення варварів.

66. Пізня Римська імперія IV ст. н.е.

67. Реформи Діоклетіана і Константина. Римська імперія в IV ст. н.е.

68. Християнська церква.

69. Оформлення церковної організації. Константин I Великий, його політика щодо християнства. Перші собори. Християнство як державна релігія Римської імперії.

70. Падіння Західної Римської імперії.

71. Варвари і Рим. Захоплення Риму варварами. Утворення «варварських королівств».


Давні слов’яни та їх сусіди
72. Слов’яни напередодні Великого переселення народів.

73. Історичні джерела з історії слов’ян. Прабатьківщина слов’ян. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян. Сусіди давніх слов’ян.

74. Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Боспорське царство. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму. Сармати.

75. Готи та гуни на теренах України.

76. Слов’яни під час Великого переселення народів.

77. Напрямки розселення слов’ян. Зародження слов’янських народів, зокрема українського.

Уроки всесвітньої історії онлайн, методичні розробки історія, усі уроки, уроки онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.