KNOWLEDGE HYPERMARKET


Всесвітня історія 9 клас. Повні уроки
Строка 3: Строка 3:
<br> '''ВСТУП'''  
<br> '''ВСТУП'''  
-
<br> Тема 1. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA._%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83._%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%A5V%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%83_%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Вступний урок. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Періодизація Нової історії.]
+
<br> Тема 1. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA._%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%8E_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83._%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%A5V%D0%86%D0%86%D0%86_%D1%83_%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82._%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Вступний урок. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Періодизація Нової історії.]  
-
Тема 2. Загальна характеристика змін у господарюванні, політичному житті, утвердження парламентаризму, розвитку духовної сфери суспільства, технічного прогресу, змін у побуті людей та у їхньому світосприйнятті.  
+
Тема 2. [http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D1%83_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%96_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8F_%D0%A5V%D0%86%D0%86%D0%86_%D0%B4%D0%BE_%D0%A5%D0%86%D0%A5_%D1%81%D1%82._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Загальна характеристика змін у житті людства за період історії від кінця ХVІІІ до ХІХ ст.]
<br> '''ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ ХVІІІ ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН'''  
<br> '''ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ ХVІІІ ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН'''  

Версия 20:03, 9 февраля 2011

                                                  Планування уроків Історія всесвітня 9 клас


ВСТУП


Тема 1. Вступний урок. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Періодизація Нової історії.

Тема 2. Загальна характеристика змін у житті людства за період історії від кінця ХVІІІ до ХІХ ст.


ВЕЛИКА ФРАНЦУЗЬКА РЕВОЛЮЦІЯ КІНЦЯ ХVІІІ ст. ЄВРОПА У ПЕРІОД НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН


Тема 3. Французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст. Доба Просвітництва. Причини та початок Французької революції. Декларація прав людини і громадянина. Конституція 1791 р.

Тема 4. Встановлення республіки. Якобінська диктатура. Термідоріанська реакція. Франція за Директорії. Бонапартистський переворот 1799 р. Наполеон Бонапарт.

Тема 5. Франція у період Консульства й Імперії. Кодекси Наполеона. Війни Наполеона. Континентальна блокада. Російський похід Наполеона. Битви під Лейпцигом і Ватерлоо. “100 днів” Наполеона.

Тема 6. Територіальні зміни внаслідок Віденського конгресу. Утворення Священного Союзу.


ЄВРОПА Й АМЕРИКА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.


Тема 7. Політичне становище у Європі після Віденського конгресу. Національний і революційний рухи в Європі у 20-і рр. ХІХ ст.

Тема 8. Велика Британія у першій половині ХІХ ст. Перша парламентська реформа та її наслідки. Чартизм. перехід Англії до політики вільної торгівлі.

Тема 9. Франція у період Реставрації. Липнева революція і Липнева монархія. Політична роздробленість Німеччини. Втрата своїх позицій Австрією й посилення Прусії. Національна політика в Австрійській імперії.

Тема 10. Суспільно-політичні течії і рухи. Повстання декабристів у Росії. О. Герцен. Слов’янофіли і західники.

Тема 11. Утопічний соціалізм і марксизм. К. Маркс. Комуністичний маніфест.

Тема 12. “Весна народів”. Революція 1848—1849 рр. у Франції. Друга Республіка. Бонапартистський переворот 1851 р. і встановлення Другої імперії.

Тема 13. Загальна характеристика революцій у Німеччині, Австрії та Угорщині. Особливості революції в Італії.

Тема 14. Причини поразки і наслідки революцій 1848—1849 рр.


ЄВРОПА Й АМЕРИКА У ДОБУ ОБ’ЄДНАННЯ Й МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА


Тема 15. Боротьба Пруссії і Австрії за переважання в Німеччині. Об’єднання Німеччини у 1871 р.

Тема 16. Перетворення Австрійської імперії на дуалістичну монархію.

Тема 17. Політична роздробленість Італії, піднесення П’ємонту. Два напрями боротьби за об’єднання Італії. Утворення Італійського королівства. Об’єднання Італії.

Тема 18. Вікторіанська Британія. Англія — “майстерня світу”. Утвердження лібералізму. Формування ліберальної та консервативної партій. Друга парламентська реформа. Ірландське питання. Зовнішня політика Англії.

Тема 19. Утворення незалежних держав у Латинській Америці.

Тема 20. США у першій половині ХІХ ст. Особливості соціально-економічного розвитку. Доктрина Монро та її реалізація. Громадянська війна 1861— 1865 рр. Реконструкція Півдня.


УТВЕРДЖЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОВІДНИХ ДЕРЖАВАХ СВІТУ


Тема 21. Формування індустріального суспільства у провідних державах Європи і в США. Науково-технічна революція кінця ХІХ ст. та її наслідки. Виникнення великих корпорацій і фінансово-промислових груп. Монополізація економіки. Нові класи і суспільні верстви. Перший і Другий Інтернаціонали. Жіночі й профспілкові організації. Міграційні рухи. Утвердження демократії та громадянського рівноправ’я. Зростання ролі держави у суспільно-економічному житті.

Тема 22. Криза Другої імперії у Франції. Франко-нiмецька війна 1870—1871 рр. та її наслідки. Громадянська війна у Франції. Паризька комуна. Становлення Третьої Республіки. Політичні кризи 80—90-х рр. Формування Французької колоніальної імперії. Німеччина у 1871—1900 рр. Конституція 1871 р. Внутрішня і зовнішня політика Отто фон Бісмарка. Німецька соціал-демократія. Перехід Німеччини до світової політики.

Тема 23. Велика Британія в останній третині ХІХ ст. Втрата Англією промислового лідерства. Внутрішнє становище. Ірландське питання. Криза класичного лібералізму. Тред-юніони.

Тема 24. США у 1877—1900 рр. Економічне піднесення країни, зростання впливу великих корпорацій. Політичне життя, становлення антимонопольного законодавства. Расова політика, юридичне оформлення сегрегації на Півдні. Суфражизм. Робітничий рух.

Тема 25. Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Реформи Олександра ІІ та їх наслідки. Росія у пореформений період. Особливості економічного розвитку. Формування нової соціальної структури. Внутрішнє становище у країні. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії.

Тема 26. Доба Мейдзі в Японії. Крах політики самоізоляції. Реформування економічного та суспільно-політичного життя. Економічне зростання країни.


ЗАВЕРШЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВIТОВИХ КОЛОНІАЛЬНИХ ІМПЕРІЙ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.


Тема 27. Завершення територіального поділу світу. Колоніальна політика на Сході й у Африці. Суперечливість наслідків колоніального панування. Зворотний вплив колоній на метрополії.

Тема 28. Британське володарювання в Індії. Політика кастового і релігійного розбрату. Повстання сипаїв. Міф про тягар білої людини.

Тема 29. Китай у другій половині ХІХ ст. Тайпінське повстання. Економічне проникнення в країну західних держав.

Тема 30. Народи Африки під владою європейських колонізаторів.

Тема 31. Міжнародні відносини у 1871—1900 рр. Геополітичні наслідки франко-німецької війни. Союз трьох імператорів. Загострення англо-німецького колоніального суперництва. Утворення нових незалежних держав на Балканах. Утворення Троїстого союзу і загострення російсько-нiмецьких відносин. Оформлення англо-франко-російського альянсу. США у міжнародних відносинах. Панамериканізм. Зовнішня та колоніальна політика Японії.


КУЛЬТУРА НАРОДІВ СВІТУ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ХІХ ст.


Тема 32. Духовне життя народів Європи і Америки у ХVІІІ — наприкінці ХІХ ст. Розвиток науки і техніки. Література і мистецтво. Культура народів Азії й Африки.

Тема 33. Повсякденне життя людей. Дозвілля. Наслідки урбанізації. Аристократія, буржуазія і пролетаріат. Родинні стосунки. Фемінізм. Освіта. Релігія й мораль.Предмети зі шкільної програми: англійська мова, українська мова та література, історія всесвітня...


Зміст уроку
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] конспект уроку і опорний каркас           
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] презентація уроку 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] акселеративні методи та інтерактивні технології
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] закриті вправи (тільки для використання вчителями)
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] оцінювання 

Практика
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] задачі та вправи,самоперевірка 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] практикуми, лабораторні, кейси
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] домашнє завдання 

Ілюстрації
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] реферати
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] фішки для допитливих
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] шпаргалки
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] підручники основні і допоміжні 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] тематичні свята, девізи 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] статті 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] національні особливості
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] словник термінів             
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] інше 

Тільки для вчителів
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] ідеальні уроки 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] календарний план на рік 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] методичні рекомендації 
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] програми
[[Image:|1236084776 kr.jpg]] обговорення