KNOWLEDGE HYPERMARKET


Вступ. Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 9 клас>> Українська мова: Вступ. Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі


Вступ. Розвиток української мови. Повторення вивченого у 8 класі.


§ 1. Розвиток української мови

Пригадаймо

1. Яке значення мови в житті людини, суспільства?
2. Що свідчить про красу та багатство української мови?
3. Чому мова — це духовна скарбниця народу?
4. Чому мову називають найважливішим засобом спілкування, пізнання, впливу?

1.

І. Працюймо в парах. Уявіть себе учасником круглого столу «Формування українського мовного середовища» в Інституті української мови HAH України (див. фото). Сформулюйте й запишіть свої запитання учасникам круглого столу. Обміняйтеся запитаннями і підготуйте відповіді на них.

ІІ. Що вам відомо про Інститут української мови?

2.
І. Прочитайте тексти. Випишіть зі словника значення слів нігілізм, шовінізм, манкурт, яничар, асиміляція. У якому контексті вживаються ці слова при вивченні історії України, української літератури?

а) Ідеологи різних держав, у складі яких перебувала Україна в різні часи, пророкували українській мові «близьку кончину». Вона мала десь загубитися, піти в небуття. Але ні Люблінська, ні Берестейська унії, ні Андрусівська угода, ні укази Петра І та Катерини II, ні Валуєвський циркуляр, ні Емський указ не змогли знищити української мови. Вона ще дужче зміцніла, захистила себе від чужого впливу, твердо закріпилася в усіх сферах суспільного буття.

Кінець двадцятого століття подарував нашій мові свободу. Хочеться вірити, що біографи української мови в майбутньому згадуватимуть про мовний нігілізм, яничарство, манкуртство як про страшну минувшину України, що ніколи не повториться (За М. Степаненком). .

б) Після Другої світової війни політика зросійщення, особливо в східних регіонах, тривала. Поступово в орбіту асиміляції було втягнуто й західні регіони України. В умовах помітного скорочення людності в сільській місцевості та агресивного здійснення тоталітарним режимом політики злиття народів СРСР у єдиний «радянський народ» мовна асиміляція українців набула загрозливих масштабів. Питома вага учнів українськомовних шкіл постійно скорочувалася - від 68,7 % у 1960-1961 рр. до 47,4 % у 1988-1989 рр. (Б. Ажнюк).

ІІ. Сформулюйте та запишіть теми й мікротеми прочитаних текстів. Обґрунтуйте зв'язок цих тем із назвою параграфа.

3.

І. Запишіть назви відомих вам словників української мови. Користуючись словниками, підготуйте повідомлення на лінгвістичну тему про слова розвій, зміна, піднесення, удосконалення, занепад у контексті розвитку української мови.

ІІ. Запишіть шість словосполучень з головним словом розвиток.

Запам’ятаймо

Мова розвивається у зв'язку з розвитком суспільства, з розширенням пізнавальної діяльності людей. З'являються нові галузі виробництва, нові сфери наукових знань, і все це потребує осмислення в словах, у термінах. Якщо ці слова-терміни потраплятимуть тільки в довідкову, навчально-освітню літературу, зокрема й у підручники, а не звучатимуть в устах людей, мова занепадатиме.

Розвивається мова, якою розмовляють, читають, пишуть, виступають, відповідають на уроках і освідчуються в коханні...

4.

І. Обговоріть у групах тему: «Що вважати розвитком мови?» В обговоренні спирайтеся на подані висловлювання.

- Я вважаю, що розвиток мови — це збільшення кількості слів, якими користуються мовці...
- На мою думку, розвиток мови можна відчути, порівнюючи словники, які були створені в різні історичні періоди..
- А мені здається, що розвиток мови — це якомога більша кількість створених цією мовою текстів із різних галузей знань...
- Я відчуваю розвиток мови на собі: не можна порівняти мою мову в першому класі і в дев'ятому...
- Цікаво, чому не можна сказати, що розвиток мови — це тільки утворення нових слів, якими користуються мовці?
- А коли відживають свій вік слова, виходять з ужитку? Це теж ознака розвитку мови?..

ІІ. Запишіть найпереконливіші з висловлених вашими однокласниками думок про розвиток мови.

5.

Виберіть із поданих тверджень ті, які, на вашу думку, правильні. Запишіть їх.

1. На розвиток мови не впливає історія народу.

2. Розвиток мови перебуває в прямій залежності від духовного розвитку суспільства.

3. Становище української мови, її розвиток не залежать від мовної політики, яку проводить держава.

4. Розвиток мови може бути зупинений указом, постановою керівних органів держави.

5. Розвиток мови залежить від самоусвідомлення народу.

Із бабусиної скрині і не тільки

6.

І. Прочитайте текст, розподіливши між собою репліки.

Не можна двічі ввійти в ту саму річку — цей образний вислів належить грецькому філософу Гераклітові. Він пояснював зміст висловленої думки так: «Усе тече, усе змінюється».

Синонімічні вислови: усе перебуває в русі; зупинити час не можна.

Дмитро. Часто кажуть, що не можна двічі ввійти в ту саму річку, а ми з хлопцями стільки разів сьогодні входили в нашу річку, що дехто й дрижаки почав хапати.
Бабуся. Ти згадав про вислів Геракліта. А купались ви в тій самій, і не зовсім у тій самій річці. І берег той самий, і пісок на пляжі, але кожного разу входили в іншу воду. Вода в річці не стоїть на місці, як у ставку, а весь час тече, змінюється.
Ярослава. Чому ж тільки про річку так кажуть? Ліс, поле, садок — усе в природі змінюється, і це можна помітити щодня, коли уважно придивитися.
Бабуся. Але зміна, рух води в річці найочевидніші. Зверніть увагу, що все змінює час. Кожної хвилини ви вже інші. Пригадайте, як ми кажемо про хвилини, години, дні, роки...
Дмитро. Що вони біжать, летять...
Ярослава. А в пісні співається: «Час рікою пливе»...
Бабуся. Це ти доречно згадала таку метафору. Взагалі, з рікою пов'язаний не один поетичний образ. Вам траплялося читати, чути про ріку життя...
Ярослава. Пам'ятаєш, як у Т. Шевченка: «Чимало літ перевернулось, води чимало утекло...»?
Бабуся. Ти молодець, Ясю! Ці слова нашого поета так само належать до крилатих думок. А в тому висловлюванні Геракліта, про яке ми говоримо, немає й слова час, а насправді йдеться саме про час. Він тече, плине безупинно, як вода в річці.


ІІ. Випишіть із тексту фразеологізми. Доберіть до них синонімічні вислови.


ІІІ. Пригадайте ситуації з власного досвіду або відомі вам з історії чи описані в літературі, до яких доречно було б ужити вислів не можна двічі увійти в ту саму річку. Підготуйте твір-розповідь на цю тему.

7.

І. Прочитайте. Сформулюйте й запишіть, який мотив став вирішальним для дівчинки, що навчилася читати.

<u</u>

Читати цікаво!

   За кілька місяців більшість дітей у класі вже навчилися читати й писати літери. Дівчинка ж, мабуть, твердо вирішила, що всі ці речі її не стосуються. Коли вчителька викликала її й показувала літеру на дошці, вона вимовляла будь-який звук, завжди помиляючись і навмисно демонструючи свою байдужість.

Урешті вчителька запросила до школи батьків. «Якщо так триватиме й далі, ваша дочка залишиться в підготовчому класі на другий рік!» — попередила вчителька...

Тато спробував якось вплинути на донечку, але вона, щиро дивлячись на нього, сказала:

— Мені це не цікаво, тату.
— Але ж уміти читати дуже цікаво: дізнаєшся чимало нового, — не погодився батько.

А мати знайшла вдома величезний том казок, виданий ще минулого століття. Посадивши дівчинку на коліна, вона з любов'ю гортала книжку. Не читала вголос, а тільки показувала дочці найкращі ілюстрації. Це перевернуло все в уяві дівчинки. Вона була в захваті від прекрасних принцес і вірила, що сама колись стане принцесою.

Вистачило двох днів, щоб дитина засвоїла «нудні» літери. На третій день вона читала значно краще, ніж найперші учні в класі. Дівчинка уявила, що в книжці казок є рецепт, як стати однією з принцес, зображених на малюнках. Тепер читати стало потребою, і дівчинка оволоділа цією наукою. Просто їй запропонували чудову книжку, яку захотілося прочитати (За А. Нотомб).


II. Поміркуйте, що може бути достатньою мотивацією для здобуття нових умінь, навичок, знань у різних сферах діяльності людини. Як це залежить від віку, характеру, виховання тощо? Складіть міні-твір за власними спостереженнями.

8.

І. Прочитайте текст.

«Я люблю тебе, Книго!»

  Наприкінці травня серед метушливих буднів (кінець навчального року) завершився цікавий конкурс. Учні шкіл і гімназій міста Львова роздумували над темою «Книга в моєму житті».

  Від книг старші учні чекають не лише цікавого сюжету, нової інформації та естетичного задоволення. У чотирнадцятилітніх формуються літературні смаки, творчі вміння («сама роблю спроби писати книги»), з'являється бажання мати власну бібліотеку, у якій можна було б побачити навіть «оригінал рукопису якогось автора».

  «Завдяки книзі я дивлюся на світ іншими очима — очима любові до нього» — це слова Яни Чапран, учениці ЗОШ № 10. «Модернізоване людство буде повертатися до книги», - вірить Ганна Буланик із ЗОШ № 27. З нею погоджується Арсен Кулик (ЗОШ № 53): «Книги — це правильна путь! Тоді й комп'ютер хай буде».

  Тематика книг, які читають підлітки, — від оповідань про Стародавній Єгипет до романів Любка Дереша. Але не тільки: наших читачів цікавлять книги, «у яких розповідалося б про істинних українців, сильних характером і нескоримих перед ворогами» (з анкети Роксолани Дідух, учениці ЗОШ № 53, для якої головне в українських книжках — патріотичність).

  У багатьох конкурсних роботах учні зазначають, що любов до книги, до читання прищепила їм або ж перша вчителька, або ж викладач української мови та літератури, і згадують їх добрим, теплим словом.

Конкурс ще раз підтвердив, що «українці починають читати», як пише Ярина Блажівська, учениця ЗОШ № 27 (За О. Антоник).

ІІ. Випишіть учнівські висловлювання про книгу.

ІІІ. Запишіть тези до твору на тему: «Читання розвиває мову».

IV. У вправах 1, 2 , 8 знайдіть абревіатури та письмово розшифруйте їх.

Пригадаймо

Конспект — це різновид стислого письмового переказу. Для запам'ятовування потрібної інформації, яку сприймаємо, читаючи текст або слухаючи його, використовуємо тематичні виписки.

9.

І. Розгляньте зразки українського рукописного шрифту. Прочитайте текст вправи. Визначте тему й мікротеми тексту. Дайте йому заголовок.

Коли гортаємо старовинні рукописи, обов'язково звертаємо увагу на їхнє оформлення, на шрифт. Кожна така книжка — справжній витвір мистецтва. Пригадаймо, наприклад, відому пам'ятку — Остромирове Євангеліє. Написана ця книга уставним письмом. А літопис Самійла Величка - класичний зразок українського скоропису.

Устав — повільне, урочисте письмо, букви якого строго вертикальні. Кожну букву писали окремо, у кілька прийомів. Використовували пера, виготовлені з очерету або пташиного пір'я. Матеріалом для написання текстів був пергамент, а також береста.

Візитною карткою доби українського бароко вважають скоропис — рукописний шрифт, у якому кожна літера виконує певну роль, подібно до елементів барокової архітектури. Так, відомо, що фасад барокової кам'яниці треба сприймати згори вниз. Рядки скоропису так само утворюють вертикальну композицію.

Розквіт скоропису доби українського бароко позначений переважанням такої декоративної деталі, як петля. За складністю написання окремих літер, буквеного орнаменту скоропис мало чим поступається таким загальновідомим явищам світової культури, як китайське та японське ієрогліфічне письмо.

II. Складіть конспект прочитаного тексту.


10.

І. Пригадайте правило виразного читання. Дотримуючись цих правил, прочитайте висловлювання О.Довженка.

І хоча не має нічого вічного в бутті, і все тече, змінюючись у потоці часу, та є, одначе, у минулому щось таке, що хочеться назвати неминущим, вічним, берегти як святиню і заповісти майбутньому як нетлінний знак доблесті своїх предків, як дар нащадків.

ІІ. Спираючись на висловлену О.Довженком думку напишіть міні-твір про те, як ви уявляєте минуле, сучасне та майбутнє української мови.


11.

Поясніть, чому подані висловлювання з учнівських творів потрапили в рубрику «Усміхнімось».

Усміхнімось

Зразок пояснення. Український народ лікується піснею. - Пісня, справді, може бути (у переносному значення) ліками для хворої людини. Але уявити хворим увесь народ неможливо.

1. Українська мова це те що я почув у день свого народження. 2. Свої почуття Малишко вилив на рядки цього вірша. 3. Поява на українському літературному небосхилі нової зірочки жіночої статі (про Марка Вовчка). 4. У нас є прапор, гімн, місце на карті. 5. Шевченко усе життя страждав, був на засланнях, а усе через любов до батьківщини. 6. Як може не сподобатись земля, яку просто хочеться їсти.

Пригадаймо

Описати картину – означає висловити думки про своє враження про неї. Коли описують картину, звертають увагу на композицію - розташування зображеного на полотні.

Передній план – це те, на чому хотів зосередити увагу глядача художник. Відтворене на передньому плані для глядача найближче, і глядач бачить його найвиразніше.

На другому плані митець виписує деталі, які доповнюють, роблять об’ємним зображене.

Загальне тло зображеного створює певний настрій, посилює враження від картини.

Опис картини в художньому стилі передбачає використання епітетів, порівнянь, метафор тощо.

Усе змінюється: і речі, і побут, і слова. Зникає,  наприклад, не тільки слово «хата», а й ціле буття, пов’язане з рушниками, писанками, родинними стосунками, святами, запахами, звуками, горищем, забутими речами.

Одне зникає – інше народжується. Аби тільки з нашої словникової скарбниці не зникли слова «думка», «чоло», «бесіда», «відчуття», а з ним – душа тих слів…(З журналу).

Повторення вивченого у восьмому класі

Я і національна  історія та культура


С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Українська мова, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з української мови, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з української мови для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.