KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хiмічною формулою

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 7 клас>> Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хiмічною формулою

Ти вже знаєш, що атомам хімічних елементів властиве певне значення відносної атомної маси Аr. Так само кожна хімічна сполука має своє значення відносної молекулярної маси Мr. Але ти можеш заперечити, оскільки не кожна сполука містить молекули. Адже є сполуки атомної або йонної будови. Як бути в такому випадку? Зрозуміло, що в такому випадку термін «відносна молекулярна маса» не має сенсу, тому використовують термін «формульна маса», тобто йдеться про масу частинок, яка відповідає прийнятій формулі речовини. Позначення Мr при цьому зберігається.
Відносна молекулярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини певного формульного складу до 1/12 маси атома Карбону.
Як зрозуміти вираз «формульний склад»? Це склад речовини, що визначається її формулою.
Якщо є потреба визначити відносну молекулярну масу речовини, то зовсім не обов'язково ділити масу речовини певного формульного складу на 1/12 маси атома Карбону, як випливає із визначення. Достатньо просто додати відносні атомні маси елементів,  які  входять  до  формульного складу речовини, пам'ятаючи при цьому, що відносна молекулярна чи формульна маса — безрозмірна величина.
Як це зробити практично? Розглянемо конкретні приклади. Передусім запам'ятай, що спочатку пишемо Мr, а після символу Мr у круглих дужках обов'язково зазначаємо формульний склад сполуки, відносна молекулярна або формульна маса якої обчислюється. Наприклад:
Мr(N2) - 2Аr(N);      Мr(N2) = 2 • 14 = 28;
Мr2S) = 2Аr(Н) + Аr(S);
Мr2S) = 2 • 1 + 32 = 34;
Мr(Na2CO3) = 2Аr(Nа) + Аr(С) + 3Аr(O);
Мr(Nа2СO3) = 2 • 23 + 12 + 3 • 16 = 106.
Надалі, визначаючи відносні молекулярні чи формульні маси речовин, дотримуйся такого алгоритму дій:
1. За періодичною системою знайди символи хімічних елементів і запиши заокруглені значення їх відносних атомних мас.
2. Ці значення помнож на число атомів елемента (на індекс).
3. Додай маси атомів усіх елементів, і ти дістанеш відносну молекулярну (формульну) масу.
Хімічна формула дає змогу обчислити не тільки відносну молекулярну чи формульну маси, а ще й масову частку, яка припадає на кожний елемент у складі речовини.


Хімія 7. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Н. М. Буринська


Планування уроків з хімії , відповіді на тести, завдання та відповіді по класам , домашнє завадання та робота з  хімії 7 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.