KNOWLEDGE HYPERMARKET


Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи.

Содержание

Тема

 • Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика. Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків. Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи

Мета

 • сформувати у учнів поняття про населення та його відтворення;
 • ознайомити з демографічними процесами та демографічною політикою;
 • ознайомити з Міграційними процесами та міграційною політикою;
 • зрозуміти причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків;
 • вивчити моовний і етнічний склад населення та найпоширеніші мовні сім'ї і групи

Хід уроку

Населення та його відтворення

Населення - це сукупність людей, які живуть на Землі або в межах певної території (регіона, країни)

Населення

Демографія - це наука про закономірності відтворення населення.


Відбувається постійне збільшення населення Землі - приблизно 86 млн. людей на рік. За одну добу населення планети збільшується на 250 тис. людей. За одну хвилину в світі народжується 253 дитини. Станом на жовтень 2012 року населення Землі складало 7 млрд. людей.

Динаміка чисельності населення світу

Динаміка чисельності населення світу, в мільярдах люд., 10000 р. до н. е. — 2000 р. н. е.


За прогнозами вчених на кінець XXI ст. чисельність населення має стабілізуватися на рівні 11-12 млрд. людей.

Прогноз чисельності Світового населення

Прогноз чисельності Світового населення


Країни по чисельності населення на 2011 рік

Країни по чисельності населення на 2011 рік


Відтворення населення - процес безперервного відтворення поколінь внаслідок природнього руху населення.

Природній рух населення - це зміна чисельності та складу населення внаслідок народжуваності та смертності без урахування його механічного руху.


Існує три типи відтворення населення:

 • сучасний (перший) притаманний розвиненим країнам Північної Америки та Європи, Японії, Новій Зеландії

- низькі показники народжуваності

- низькі показники смертності

- природній приріст 10-12 люд. на 1000 чи менше

- доля молоді в структурі населення невисока

- доля людей похилого віку збільшується, "старіння нації"

 • перехідний притаманний Мексиці, Єгипті, Турції, Лівій та ін.

- висока народжуваність

- низька смертність

- високий природній приріст

 • традиційний (другий) притаманний більшості країн, що розвиваються.

- дуже високі показники народжуваності

- високий рівень смертності

- дуже високий природній приріст

- у віковій структурні переважає молодь


Демографічні процеси і демографічна політика

Демографічна криза - глибоке порушення відтворення населення, що загрожує його існуванню.


Історичний процес зміни репродуктивної поведінки в деяких розвинених країнах призводить до падіння рівня народжуваності та розвитку демографічної кризи.

Демографічний вибух - різке збільшення чисельності населення. Зниження смертності суттєво випереджує Зниження народжуваності, що призводить до різкого збільшення чисельності населення.

Демографічний вибух притаманний країнам, що розвиваються.

Демографічна політика - це система адміністративних, економічних, пропагандистських та інших мір, що направлені на регулювання відтворення населення.

В країнах з сучасним типом відтворення населення демографічна політика направлена на збільшення народжуваності на природнього приросту.

В країнах з перехідними та традиційними типами відтворення населення демографічна політика направлена на Зниження народжуваності.

Демографічна політика

Демографічна політика


Планування сім'ї як засіб регулювання чисельності населення прийнято урядами таких країн як Франція, Китай, Індія, Індонезія, Тайланд. Китай успішно знизив природній приріст з 28 люд. на 1000 мешканців в 1968 році до 10-11 в 1998 році.Кількість населення найбільш густонаселених країн

Кількість населення найбільш густонаселених країн


Міграційні процеси і міграційна політика держав

Міграція населення - це рух людей за межі тих чи інших територій, пов'язаний як правило зі зміною місця проживання.

В останні десятиліття головними регіонами світу, звідки відбуваються масові міграції населення, є Африка (9 млн. людей), Азія (7 млн. людей), країни колишнього СРСР (2,5 млн. людей).


За тривалістю міграції поділяються на:

 • сезонні - тимчасове переміщення населення на сезонну роботу, відпочинок тощо.
 • маятникові - регулярне переміщення населенняз одного населеного пункту в інший на роботу, навчання та назад.
 • постійна


За напрямком міграція поділяється на:

 • внутрішню - переміщення в межах однієї країни
 • зовнішню - міжнародні міграції з перетином державних кордонів


Зовнішіні міграції в свою чергу діляться на:

 • Еміграція - виїзд з країни на тривале чи постійне проживання (добровільна чи примусова - депортація)
 • Іміграція - в'їзд в країну на тривале проживання
 • Репатріація - повернення на батьківщину з відновленням громадянства


Існує декілька причин для міграції населення:

 • економічні
 • політичні
 • релігійні та національні
 • військові дії
 • природні катастрофи та стихійні лиха
 • зміни державних кордонів
 • попит на певних спеціалістів

Зовнішні міграції

Зовнішні міграції


Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків

Явище міжнародної міграції населення досить давне і залишило помітний слід у розвитку людства. Більша частина населення деяких країн, наприклад: США, Канада, Австралія складається з нащадків колишніх емігрантів.

Міграція трудових ресурсів – це переміщення людей у територіальному просторі з метою пошуку місця роботи. Міжнародна трудова міграція – це форма МЕВ, яка полягає у переливі трудових ресурсів з одних країн в інші і виражає процес перерозподілу трудових ресурсів між ланками світового господарства.


Основні причини існування міжнародної трудової міграції:

 • з боку країни, з якої йде міграція: велика густота населення, масове безробіття, низький життєвий рівень і заробітна плата., иробнича необхідність (для спеціалістів, що працюють у слаборозвинених країнах).
 • з боку країн, які приймають міграцію: потреба у додатковій висококваліфікованій робочій силі, потреба у додатковій дешевій робочій силі, порівняно висока зарплата.

Основною проблемою міграції є нелегальна міграція.Мовний і етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи

Людські раси - історично складені групи людей, які об'єднані спільністю походження, що проявляється в спільності спадкових морфологічних та фізіологічних ознак.

Людські раси

Людські раси


Етнос - стійка спільнота людей - плем'я, народність, нації - яка виникла історично. Основні ознаки виникнення етноса - спільність території, мови та культури.

На Землі існує 321 народ з чисельністю населення більше 1 млн. людей. Ці народи складають 96,2% населення планети.

Людські раси світу та найбільш чисельні народи

Людські раси світу та найбільш чисельні народи


Мова - система роздільних звуків, яка виникла в людському суспільстві, постійно розвивається, призначена для комунікації та здатна відобразити всю сукупність знань та уявлень про світ.

Найбільш поширені мови світу

Найбільш поширені мови світу


Мовні сім'ї та групи

Мовні сім'ї та групи


Нація - населення певної території, що має спільне походження, історію, звичаї та мову.

Найбільші за чисельністю нації

Найбільші за чисельністю нації


Національний склад населення - розподіл населення за ознаками національного привласнення до певного етносу.


За національним складом держави бувають:

 • Однонаціональні (Японія, Італія, Угорщина тощо)
 • Багатонаціональні (Росія, Індія, Індонезія, Китай, Іран, Пакістан тощо)

Етнічні проблеми у світі впливають на політичне та соціальне положення багатьох країн. Загострення національних відношень призводить до збройних конфліктів (Боснія та Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Ірландія, Палестина, Таджикістан, Гірський Карабах, Ічкерія тощо).


Цікаві факти

 • На найбільшій кількості мов розмовляє населення Африки - число африканських мов перевищує дві тисячі. Найрідкісніша з них - мова бікья. На цій мові в 1998 році розмовляла лише одна 87-річна бабуся з села на кордоні між Камеруном і Нігерією.
 • Щогодини населення Землі збільшується на 15 347 людей.
 • Швидкість розмноження роду людського вражає - щомиті на планеті народжується 4,2 дитини.
 • За годину на планеті помирають 6418 осіб.
 • Найшвидший приріст населення в Катарі - плюс 513 осіб в день.
 • Найшвидший спад населення в Молдові - мінус 106 людей в день.
 • Лідери за кількістю населення: Китай (1 млрд. 336 млн.), Індія (1 млрд. 189 млн.), США (313 млн.).
 • З початку історії на планеті Земля жили понад 83 млрд. людей.
 • В Україні проживають 45 млн. людей. Щогодини народжується 55 осіб, помирає - 88. Середня тривалість життя українця становить 67,5 роки.
 • Найбільша тривалість життя в Японії - 82,6 роки.
 • Найменша тривалість життя в Центральноафриканській Республіці - 45,91 роки.
 • В 1999 році, коли народився 6-мільярдний землянин, ООН визнала, що ця подія відбулася в Сараєво.


Домашне завдання

1. Напишіть коротке ессе на тему, чому для країн, що розвиваються, притаманний демографічний вибух, а розвиненим країнам - демографічна криза.

2. Відмітьте на контурній карті країни з сучасним типом відтворення населення.

3. Напишіть свою думку, які причини та проблеми міграції притаманні Україні.

4. Подумайте та підготуйтеся до дискусії, які етнічні проблеми існують в Україні.


Контрольні запитання

1. Дайте визначення населення та демографія.

2. Подумайте, чим обгрунтований ріст кількості населення

3. Які країни ввели жорстку демографічну політику? Чому?

4. Дайте визнання відтворення населення, Демографічний вибух, демографічна криза

5. Які є типи відтворення населення?

6. Класифікуйте міграцію населення.

7. Які існуть причини міграції?

8. Дайте визначення раса, нація, мова. Які ви знаєте раси?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.ua

5. http:/ /liga.net/Скомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас