KNOWLEDGE HYPERMARKET


Галузева структура економіки. Поняття “галузь” і “міжгалузевий комплекс”

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Галузева структура економіки. Поняття “галузь” і “міжгалузевий комплекс”


§ 9. Національний господарський комплекс України та його галузева структура


Пригадаймо

1. Що таке господарська діяльність?
2. Які ви знаєте види господарської діяльності?
3. Які з видів господарської діяльності характерні для вашого краю?
4. Що таке натуральне господарство?


Галузева структура господарства. Господарський комплекс має певну структуру, що передбачає наявність складових частин і зв'язків між ними. Головними його складовими є дві сфери: виробнича сфера, у якій виробляються матеріальні блага, і сфера послуг (невиробнича сфера), яка здебільшого надає послуги населенню.


Ці сфери, у свою чергу, поділяють на галузі національного господарського комплексу, під якими розуміють сукупність підприємств і установ, що задовольняють однорідні потреби суспільства (промисловість — у промисловій продукції, транспорт — у переміщенні вантажів і перевезенні населення, освіта — у наданні освітніх послуг тощо). Кожна галузь займається певним видом економічної діяльності. Так, сільське господарство — рослинництвом і тваринництвом, будівельна галузь — будівництвом цивільних та промислових об'єктів.


Провідними галузями, що входять до виробничої сфери, є промисловість, будівництво, сільське й лісове господарство (мал. 90).


Галузевий склад виробничої сфери

Мал. 90. Галузевий склад виробничої сфери


Сферу послуг за значенням у житті суспільства можна поділити на дві важливі групи галузей. Перша покликана забезпечувати матеріальні умови життя населення. Вона охоплює такі галузі, як транспорт, торгівля, готельний і ресторанний бізнес, фінансова діяльність, операції з нерухомістю, державне управління. Друга група сфери послуг покликана задовольняти здебільшого духовні й фізичні потреби населення. Вона охоплює освіту, охорону здоров'я, соціальну допомогу, а також науку, культуру і мистецтво (мал. 91).


Галузевий склад сфери послуг

Мал. 91. Галузевий склад сфери послуг


Обидві сфери, як і окремі галузі, впливають одна на одну, формуючи галузеву структуру НГК. Так, для промисловості потрібні кваліфіковані фахівці, яких готують заклади освіти, наукові розробки науково-дослідних інститутів. У свою чергу, ці установи не можуть обійтися без певного навчального, дослідницького обладнання, техніки, що їх випускають промислові підприємства.


Галузі НГК також поділяють на окремі підгалузі (які для зручності теж називають галузями). У промисловому виробництві виділяють 10 основних галузей: паливну, електроенергетику, чорну металургію, кольорову металургію, машинобудування, хімічну, лісову, промисловість будівельних матеріалів, легку та харчову. У сільському господарстві є дві галузі: рослинництво й тваринництво.


Науково-технічний прогрес розширює зв'язки між галузями, виникає значна кількість нових виробництв і підгалузей. Ці процеси спричинили формування міжгалузевих комплексів (МГК), тобто поєднання галузей, між якими сформувалися стійкі й тісні зв'язки. Основними міжгалузевими комплексами виробничої сфери є паливно-енергетичний (ПЕК), металургійний (МК), машинобудівний (МБК), хіміко-індустріальний (ХІК), лісовиробничий (ЛВК), комплекс легкої промисловості (КЛП), агропромисловий (АПК), транспортний (ТК) та будівельно-індустріальний (БІК) комплекси (мал. 92).


Галузі промисловості та міжгалузеві комплекси

Мал. 92. Галузі промисловості та міжгалузеві комплекси


Забезпечується взаємодія між основними складовими міжгалузевих комплексів, економіки загалом, підприємствами й установами, які належать до так званої інфраструктури. Інфраструктура — це сукупність підприємств і установ господарського комплексу, що обслуговують основні галузі виробничої сфери та сфери послуг, а також безпосередньо людей. Вони надають послуги для здійснення необхідних виробничих, економічних, організаційних зв'язків між складовими частинами господарства, забезпечують гідні умови життя населення. Свою інфраструктуру має кожна галузь економіки.


Частину галузей інфраструктури, що надає послуги виробничого характеру, тобто забезпечує зв'язки у виробничій сфері економіки, називають виробничою інфраструктурою. До неї відносять вантажний транспорт, матеріально-технічне постачання, інженерні комунікації (електро-, водо-, газо-, теплопостачання, очисні споруди тощо).


На відміну від виробничої інфраструктури, що обслуговує виробництво, підприємства й установи сфери послуг надають послуги безпосередньо населенню, а тому утворюють соціальну інфраструктуру.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке галузь господарства? Які галузі входять до складу виробничої сфери та сфери послуг?
2. Які галузі й міжгалузеві комплекси виділяють у виробничій сфері?Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Підручники та книги по всім предметам, домашня робота, онлайн бібліотеки книжок, плани конспектів уроків з географії, реферати та конспекти уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.