KNOWLEDGE HYPERMARKET


Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості§ 25. Харчова промисловість

Пригадаймо

1. Чи пов'язане сільське господарство з харчовою промисловістю?
2. Які галузі харчової промисловості вам відомі?
3. Продукція яких галузей рослинництва і тваринництва потребує швидкої переробки?


Галузевий склад та значення та харчової промисловості. Основною галуззю, що переробляє більшість продукції сільського господарства, є харчова промисловість. Вона об'єднує близько 40 галузей, які виробляють продукти харчування, а також мило, тютюнові вироби. Підприємства галузі переважно переробляють сільськогосподарську сировину, а також видобувають кухонну сіль, мінеральні води (мал. 213). Основними галузями, які використовують продукцію рослинництва в Україні, є борошномельна, олійно-жирова, цукрова, плодоовочева. Тваринницьку сировину переробляють м'ясна, молочна та рибна галузі промисловості.


Галузевий склад харчової промисловості

Мал. 213. Галузевий склад харчової промисловості


За питомою часткою виробленої продукції харчова промисловість (15,5 % за 2008 рік) поступається тільки металургії. Багато виробництв галузі мають експортне значення.


Чи знаєте ви, що...
Усього в Україні промислове виробництво харчових продуктів на сьогодні здійснює близько 22 тис. промислових підприємств, де зайнято майже три мільйони осіб. Асортимент продукції налічує понад 4 тис. найменувань.


Харчова промисловість має тісні зв'язки із сільським господарством, тому що не лише використовує сировину, а й постачає тваринництву комбікорми. Характерною особливістю галузі є збільшення частки сільськогосподарської продукції, що проходить промислову переробку. Виробничі особливості харчової промисловості зумовлюють те, що визначальну роль у розміщенні підприємств галузі має сировина і споживач. Окремі підгалузі за факторами розміщення можна об'єднати у три групи.


До першої необхідно віднести ті, які тяжіють до сировини (цукрова, олійна, рибна, спиртова, маслопереробна). Це зумовлено тим, що вони використовують малотранспортабельну швидкопсувну сировину, а також ту, якої споживають значну кількість. Наприклад, для виробництва 1 т цукру-піску потрібно 7 т буряків. Галузі, у яких затрати на перевезення готової продукції більші, ніж на транспортування сировини, орієнтуються на споживача (II група) і розміщуються в місцях великого скупчення населення (хлібопекарська, кондитерська, пивоварна та інші). М'ясна, борошномельна, тютюнова галузі мають подвійну орієнтацію: на сировину і на споживача (III група).


Географія і перспективи розвитку харчової промисловості. Підприємства борошномельної промисловості зосереджені у великих містах (Києві, Одесі, Харкові, Дніпропетровську та ін.), тобто орієнтуються на споживача і транспортні шляхи. Борошно використовують у хлібопекарській, макаронній, кондитерській галузях, на розміщення яких також вирішальний вплив має споживач.


Важливе місце у комплексі харчової індустрії посідає цукрова промисловість. В Україні сформувався один з найбільших у світі районів виробництва і переробки цукрових буряків. Підприємства цукрової промисловості розміщені переважно в лісостеповій зоні й суміжних з нею північних степових районах. На початок 1990-х років було понад 190 цукрових заводів. Зараз діє близько 130. Найбільша кількість підприємств цукрової промисловості у Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській і Полтавській областях.


Олійно-жирова промисловість виробляє і переробляє рослинні жири та пов'язані з ними продукти. Близько 90 % олії отримують із соняшнику. З 1 кг насіння можна отримати близько 400 г олії. Тому підприємства галузі розміщені, в основному, у районах вирощування соняшнику. Найбільше їх у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Кіровоградській областях. Серед підприємств галузі близько 30 олійно-жирових комбінатів і заводів, а також понад 400 цехів.


Чи знаєте ви, що...
У світі найбільше виробляють соєвої, пальмової та ріпакової олії. Соняшникова олія посідає лише четверте місце за обсягами світового виробництва. Україна, яка у 2008 році виробила 1,8 млн т олії, серед інших країн світу належить до найбільших виробників соняшникової олії.


Базою для розвитку плодоовочевої промисловості є овочівництво і плодівництво. Основними районами її розвитку є південні області (Одеська, Миколаївська, Херсонська), а також подільські області (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька) та Закарпаття. У Херсонській області, Криму та Закарпатті розвинута також виноробна промисловість.


М'ясна промисловість забезпечує населення м'ясом, напівфабрикатами, готовими виробами. За вартістю виробленої продукції ця галузь посідає перше місце в харчовій промисловості. У великих містах розміщені м'ясокомбінати, у яких комплексно переробляють продукцію тваринництва. Однак необхідно більше наближати підприємства до районів розвинутого тваринництва, щоб уникнути далеких перевезень живих тварин.


Молочна промисловість виробляє масло, сир, молочні консерви, сухе, жирне і знежирене молоко. За вартістю продукції в харчовій промисловості України вона посідає третє місце після м'ясної та цукрової. Підприємства, які спеціалізуються на випуску фасованого молока, сметани, вершків, розміщені переважно в містах, а виробництво масла, сиру, консервованого молока має сировинну орієнтацію.


Рибна промисловість переробляє, передусім, морську й океанічну рибу, а також частково — річкову. Сировинною базою для рибної промисловості є середня та південна Атлантика, Індійський океан та південно-східна частина Тихого океану, Азовсько-Чорноморський басейн, внутрішні водойми. Переробка риби здійснюється на суднах-заводах, а також на рибопереробних комбінатах у великих портових містах.


Проблемами галузей, які переробляють продукцію сільського господарства, є недостатні виробничі потужності для окремих видів сировини. Тому часто вирощену в сільському господарстві продукцію експортують, а вироблені з неї товари знову ввозять в Україну. Вивозять за кордон сільськогосподарську сировину інколи і через високу собівартість виробництва на підприємствах, що мають застаріле обладнання. З іншого боку, галузь найбільш модернізована і реконструйована порівняно з іншими, а тому швидкими темпами розвивається. У результаті виникають і певні проблеми з реалізацією великих обсягів продукції.


Чи знаєте ви, що...
У структурі обсягів реалізованої промислової продукції харчових виробів, напоїв і тютюну в Україні найбільша частка припадає на: виробництво напоїв (понад 25 %), молочних виробів (близько 17 %), м'ясних (близько 13 %), тютюнових (понад 8 %), хліба і хлібобулочних виробів (близько 5 %), олії та тваринних жирів (понад 4 %).


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які особливості галузевого складу харчової промисловості?
2. Які чинники визначають розміщення підприємств харчової індустрії? Чому?
3. Яка географія основних галузей харчової промисловості?
4. Які загальні риси розвитку виробництва та виробничої інфраструктури АПК?


Набуваємо практичних навичок

1. Накресліть у зошитах схему міжгалузевих зв'язків харчової промисловості.
2. Обґрунтуйте фактори розміщення підприємств харчової промисловості у чотирьох великих промислових центрах.


Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з географії, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.