KNOWLEDGE HYPERMARKET


Галузі соціальної інфраструктури, їх значення та розвиток в Україні

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Галузі соціальної інфраструктури, їх значення та розвиток в Україні. Сфера послуг, виробництво товарів народного споживання, доходи і рівень життя населення, споживчий ринок.§ 29. Соціальна сфера

Пригадаймо

1. Який галузевий склад національно-господарського комплексу?
2. Які галузі належать до сфери послуг?
3. Чим відрізняється праця у виробничій сфері та сфері послуг?
4. Що означає поняття «інфраструктура»?


Соціальна сфера: загальні особливості. Пригадаймо, що сукупність підприємств і установ виробничої сфери і сфери послуг, які створюють умови для організації основних видів діяльності людини (трудової, суспільної, політичної тощо), називають соціальною інфраструктурою. За значенням у житті суспільства у ній виділяють дві групи підприємств і установ. Перша задовольняє духовні та фізичні потреби населення й охоплює освіту, культуру, охорону здоров'я та фізичну культуру, туризм і відпочинок. До другої групи підприємств і установ відносять житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування, пасажирський транспорт, зв'язок, торгівлю і громадське харчування, управління, кредитування та страхування, які покликані забезпечувати матеріальні умови життя населення.


Соціальна інфраструктура має економічне й соціальне значення для розвитку суспільства. Економічне полягає в тому, що вона необхідна Для відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці людей. Соціальне значення визначається тим, що сфера послуг підвищує рівень життя населення, сприяє всебічному й гармонійному розвитку особистості.


Попит на послуги постійно змінюється. З'являються нові види послуг, а деякі застарілі відмирають. В останні роки швидко зростає попит на послуги, пов'язані з освітою, туризмом та відпочинком, побутом.


Соціальна інфраструктура має значні територіальні відмінності. Вони визначаються рівнем грошових доходів і життя населення, природними факторами, що зумовлюють певні потреби в опаленні, одязі, послугах тощо, а також системою розселення і транспорту, складом населення і його традиціями.


Значний вплив на умови життя населення має забезпечення споживчого ринку товарами, які виробляють передусім підприємства харчової та легкої промисловості. Багато з таких товарів виробляють і на машинобудівних (велосипеди, легкові автомобілі, телевізори тощо), хімічних (засоби побутової хімії тощо), деревообробних (меблі) заводах.


Розвиток галузей соціальної сфери в Україні. Однією з провідних галузей соціальної сфери є освіта. Вона охоплює дошкільні (ясла, дитячі садки), загальноосвітні навчально-виховні заклади (школи, гімназії, ліцеї), професійно-технічні та вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації (технікуми, училища, коледжі, інститути, університети). Загальноосвітні навчальні заклади, які дають обов'язкову освіту, розміщені на всій території країни пропорційно до густоти населення і системи розселення. В Україні станом на січень 2009 року діяло 21 тис. шкіл, гімназій та ліцеїв. Професійно-технічні заклади освіти (1023 — на січень 2009 року, понад 495 тис. учнів) готують працівників із середньою освітою.


Понад 14 % населення працездатного віку в Україні мають вищу освіту. У вищих навчальних закладах (ВНЗ) І—II рівнів акредитації (528 технікумів, коледжів, училищ) навчалося станом на січень 2009 року близько 400 тис. осіб. У вищих навчальних закладах III-ІV рівнів акредитації, випускники яких можуть отримувати дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра (353 університети, академії, інститути), освіту здобувало понад 2360 тис. студентів. Більш-менш рівномірно розміщені педагогічні та медичні освітні заклади, які є практично в усіх обласних центрах та більшості міст обласного підпорядкування. Спеціалізацію інших ВНЗ та професійно-технічних закладів освіти визначають потреби регіону, структура господарського комплексу. Найбільше навчальних закладів зосереджено в Харкові, Києві, Одесі, Львові, Дніпропетровську та Донецьку.


До установ культури належать кіностудії, картинні галереї, видавництва, редакції, бібліотеки, театри, концертні зали та кінотеатри, музеї тощо. Географія цієї галузі сфери послуг теж пов'язана з людністю населених пунктів, а також з їхнім історичним минулим. Найдоступнішими популяризаторами культурних досягнень є засоби масової інформації: газети, журнали, радіомовлення та телебачення, мережа Інтернет.


Одним з важливих самостійних напрямів господарської діяльності в галузі культури в Україні стає туризм. З кожним роком з'являється дедалі більше організацій, які займаються наданням туристичних послуг, відповідно зростає й кількість українських та закордонних туристів, яким були надані послуги. Ними за 2008 рік скористалися понад 2 млн внутрішніх та понад 1,5 млн закордонних туристів. Найбільше екскурсантів відвідують АР Крим, Севастополь, Київ, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Закарпатську, Запорізьку, Миколаївську області.


Охорона здоров'я охоплює всю систему лікувальних, лікувально-профілактичних, санаторних, оздоровчих та інших медичних установ. В Україні нараховують близько 3 тис. лікарень, 7 тис. лікувальних амбулаторно-поліклічних закладів. Великі спеціалізовані лікарняні комплекси є у великих містах. Для надання медичної допомоги сільському населенню створена система медичних установ, куди входять фельдшерсько-акушерські пункти, районні та обласні лікарні.


Важливою складовою охорони здоров'я є санаторно-курортне господарство, до якого належать санаторії та пансіонати, будинки і бази відпочинку. У поєднанні з туризмом його розглядають як рекреаційний комплекс, що покликаний забезпечувати оздоровлення, відпочинок, змістовне проведення людьми вільного часу. Установи комплексу, розміщені в районах з багатими рекреаційними ресурсами, інколи орієнтуються на споживача, тобто розташовані поблизу великих міст, підприємств (санаторії-профілакторії, бази відпочинку).


Основними рекреаційними районами в Україні є Крим і Карпати. Найбільші центри відпочинку і туризму розташовані в Криму — Ялта, Євпаторія, Феодосія, Алушта; на узбережжі Чорного й Азовського морів — Одеса, Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь; у Карпатах та Передкарпатті — Трускавець, Моршин, Яремче, Ворохта, Ясиня. Однак рекреаційний комплекс України ще не повністю використовує всі наявні ресурси.


Наука як галузь НГК України характеризується передусім значним науковим потенціалом, зосередженим у більш ніж 400 науково-дослідних інститутах та їхніх філіях. У них зайнято понад 220 тис. наукових працівників, з яких понад 7 тис. докторів і 75 тис. кандидатів наук. Провідне місце в розвитку науки посідає Національна академія наук України, яка об'єднує десятки науково-дослідних установ і має наукові центри у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі.


Служба житлово-комунального господарства забезпечує нормальну діяльність усіх систем життєзабезпечення житлових будинків, готелів, підприємств, установ тощо (електро-, газо-, тепло-, водопостачання, каналізації).


До підприємств побутового обслуговування належать переважно невеликі підприємства. Вони надають різноманітні виробничі й невиробничі послуги, серед яких ремонт взуття, одягу, побутової техніки, годинників, радіоелектронних виробів, автомобілів; прання, чищення, фарбування одягу; виготовлення фотографій, букетів тощо. Розміщено підприємства галузі повсюдно, але найбільше їх зосереджено у великих містах.


Торгівля забезпечує просування товарів з виробничої сфери до споживача шляхом купівлі-продажу. Якщо продаж здійснюється в межах однієї країни, то торгівлю називають внутрішньою, а якщо між країнами — зовнішньою. Торгівля буває гуртова і роздрібна. Підприємства й установи гуртової торгівлі закуповують продукцію у виробників, зберігають і сортують товари, а потім пропонують їх роздрібній торгівлі, їдальні, кафе, бари, ресторани належать до закладів громадського харчування.


Підгалузь фінансування, страхування, кредитування охоплює банки (близько 230 в Україні станом на січень 2008 року), фінансово-кредитні, аудиторські та податкові установи тощо.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Що таке соціальна інфраструктура?
2. Які особливості розвитку галузей сфери послуг в Україні?

</u

<u>Набуваємо практичних навичок

1. Стисло охарактеризуйте установи сфери послуг, які є у вашому селі, селищі чи мікрорайоні міста. Дайте власну оцінку повноті забезпечення всіма видами послуг жителів вашого населеного пункту.
2. Використовуючи карти шкільного атласу, дайте порівняльну характеристику забезпеченості та функціонування галузей сфери послуг у двох областях України.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Матеріали з географії, планування з географії, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.