KNOWLEDGE HYPERMARKET


Географічні відомості про територію України у античних географів

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Географічні відомості про територію України у античних географів, “Повісті минулих літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVІІІ-ХІХ ст. Географічні дослідження України в ХХ ст.


Перші відомості про Україну. Найдавніші географічні відомості про територію України збереглися у працях відомих грецьких істориків, географів та мандрівників — Геродота (V ст. до н. е.), Страбона (І ст. до н. е.), Птолемея (II ст.). Вони описували південь України, найбільше — Причорномор'я, де існували грецькі міста-держави. Змальовуючи природу цього краю, учені звертали увагу на його багатства, передусім на потужні темні ґрунти, широкі повноводні річки, чудові пасовища для худоби. Пізніше арабські та візантійські мандрівники описували побут, культуру, господарство людей, які жили на землях Середнього Подніпров'я та Північного Причорномор'я. Вони згадують про гостинність людей, їх миролюбний характер. З античних часів дійшли до нас і перші картографічні зображення цих територій.


Відомості в добу Середньовіччя. Після утворення держави Київської Русі завдяки арабським та європейським мандрівникам і купцям відомості про територію України значно поширилися в світі, їхні звіти містили географічну інформацію про окремі українські землі, господарське й політичне життя на них.


Перші вітчизняні згадки про територію нашої держави є в літописах, княжих грамотах, літературних творах. У найдавнішому літописі «Повість минулих літ» автор вперше вживає назву «Русь» (852 р.), намагається дати відповідь на запитання: «Звідки пішла Руська земля?», змальовує її природу, описує народи, які заселяли землі, їх політичні й торгові зв'язки з іншими державами, що здійснювалися суходолом, річками й морем, у тому числі й «шляхом із варягу греки», тобто по Дніпру й Чорному морю. У Київському й Галицьке-Волинському літописах вживається назва «Україна» (вперше у 1187 р.). У них є відомості про заснування давньоруських міст, заселення та освоєння нашими пращурами нових територій.


Після завоювання українських земель Литвою та Польщею географічні відомості про наші території містяться здебільшого в хроніках та урядових документах цих держав, а з розвитком запорізької державності — у козацьких літописах. У ті часи зросла зацікавленість європейців територією України та її народом, про що свідчать щоденники, звіти й донесення італійських, французьких, німецьких, австрійських, шведських мандрівників і послів, а також мандрівників з арабського Сходу.


Перші карти України. Перші карти всієї української території були вміщені в «Географії» Клав-дія Птолемея її переписувачами у XIII ст. Ця книжка перевидавалася більш як 50 разів. До стародавніх птолемеївських карт додавалися нові. Спочатку це були рукописні карти, а в XV - XVIII ст. - друковані. Територія України відображалася на картах світу, Європи та окремих держав - Польщі, Литви, Угорщини, Туреччини, Росії. І тільки в 1650-1660 рр. у Західній Європі вийшли перші карти, присвячені українським землям, їх автор - французький військовий інженер і картограф Гійом де Боплан. Перебуваючи на службі в польського короля як інженер військових споруд і картограф, він 17 років провів в Україні. Часто подорожував, особисто виконуючи топографічні вимірювання для накреслення карт. Боплан створив кілька загальних карт України та окремих її частин (Київщини, Поділля, Волині та ін.), а також карту Дніпра. Його перу належить «Опис України», в якому докладно змальовано її природу, населені пункти, шляхи, заняття та побут населення. Карти й книжку Г. де Боплана дослідники називають перлиною в українознавчій літературі XVII ст. Ці твори були й залишаються цінними джерелами відомостей про тогочасну Україну та її населення.

Запам'ятайте

Перші географічні відомості про Україну містяться в працях відомих грецьких учених і мандрівників - Геродота, Страбона, Птолемея.


Перші вітчизняні згадки про українські землі є в літописах і княжих грамотах. Назва «Україна» вперше згадується в Київському літописі в 1187 р.


Перші докладні карти України склав французький картограф Гійом де Боплан в середині XVII ст.

І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


уроки географії 8 класу, програма з географії, реферати з географії

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.