KNOWLEDGE HYPERMARKET


Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Північної Америки

План-конспект уроку з  курсу Географія 7 клас з теми  “Геологічна будова, рельєф та корисні копалини Північної Америки”

Мета уроку:
Освітня: актуалізувати поняття «рельєф», «тектонічні структури», «платформа», «щит», «пояс складчастості», «морена», «гейзер», «корисні копалини». Ознайомити школярів з особливостями рельєфу Північної Америки в порівнянні з Південно Америкою. Знайти взаємозв’язок будови земної кори з формами рельєфу та розміщенням родовищ корисних копалин. Звернути увагу на формування рельєфу материка а різні геологічні ери. Висвіти вплив вулканізму та давнього зледеніння на сучасний рельєф континенту. Нанести на контурну карту найбільші рівнини, гори та вулкани Північної Америки.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи на основі матеріалу про взаємозв’язок між будовою земної кори, формами рельєфу та розміщенням родовищ корисних копалин. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про використання людиною надр Північної Америки, вичерпність мінеральних ресурсів та необхідність їх охорони.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку:
комбінований
Обладнання:
•    фізична карта Північної Америки;
•    тектонічна карта Північної Америки;
•    атласи школярів;
•    контурні карти;
•    авторська презентація ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку
Зміст матеріалу уроку
І. Організація класу
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення: (Фронтальне опитування)
1.    Схарактеризуйте фізико-географічне положення Північної Америки за типовим планом.
2.    Порівняйте ступінь порізаності берегової лінії Північної Америки з материками тропічних широт.
3.    Назвіть імена мандрівників, які брали участь у відкритті та дослідженні східних та північно-західних частин Північної Америки.       

Б. Перевірка виконання письмового домашнього завдання: (Індивідуальне опитування. Розв’язок задач біля дошки)
•    Розв’язати задачі.
За градусною сіткою обчисліть протяжність Північної Америки  з заходу на схід в градусах і кілометрах:
а) за 400 пн ш, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 85,4 км;
б) за 100 пн ш, якщо довжина дуги паралелі в 10 становить 109,6 км.   

В. Перевірка знання географічної номенклатури (Фронтальний письмовий програмований контроль)

Програмований контроль “Берегова лінія Північної Америки”
Учні позначають цифрами-кодами форми рельєфу, що показує вчитель.

І варіант

ІІ варіант
0 Гудзонова 11
1 Мексиканська 10
2 Каліфорнійська 9
3 Аляска
8
4 Лабрадор
7
5 Флорида 6
6 Юкатан 5
7 Алеутські 4
8 Канадський Арктичний 3
9 Куба 2
10 Ньюфаундленд 1
11 Берингова 0


Порядок демонстрації вчителем об'єктів на фізичній карті:
1.    Острів Ньюфаундленд.
2.    Каліфорнійська затока.
3.    Алеутські острови.
4.    Берингова протока.
5.    Півострів Лабрадор.
6.    Затока Аляска.

7.    Півострів Юкатан.
8.    Острів Куба.
9.    Мексиканська затока.
10.    Канадський Арктичний архіпелаг.
11.    Півострів Флорида.
12.    Гудзонова затока.   

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Геологічна будова Північної Америки.
2.    Основні форми рельєфу материка.
3.    Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Північної Америки.
4.    Закономірності поширення родовищ  корисних копалин.   

Актуалізація опорних знань.
•    Які існують типи тектонічних структур? Як вони пов’язані з формами рельєфу?
•    Яку геологічну роботу виконують льодовики? Який вплив мали давні льодовики на формування рельєфу?
•    Як впливає процес вулканізму  на формування рельєфу?
•    Які форми рельєфу сформувалися та чому в різних частинах Південної Америки?      

1.    Геологічна будова Північної Америки. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з тектонічними картами Північної Америки та світу, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки»)
•    Пригадайте, до складу якого давнього материка входила Північна Америка разом з Євразією?

      Північна Америка разом з Євразією є залишком давнього материка північної півкулі Лавразія, який почав розколюватися на сучасні материки наприкінці мезозойської ери близько 100 млн. років тому.

•    За тектонічною картою світу визначте основні тектонічні структури материка та час їх утворення. Порівняйте з Південною Америкою.
•    В якій частині Північної Америки відбуваються землетруси, зосереджені вулкани? У якій частині материка таких явищ практично не буває?


     Найдавнішою й найбільшою за площею тектонічною структурою Північної Америки є Північноамериканська платформа, яка є уламком давньої Лавразії.
     На півночі платформи її кристалічний фундамент виходить на земну поверхню,  утворюючи найбільший в світі за площею Канадський щит.
 
•    Пригадайте, що таке щит? Якого віку гірські породи його складають? З яких порід складається кристалічний фундамент платформи?

     Гірські породи, що його складають, мають вік близько 3 млрд. років. Поверхня щита вирівняна, у багатьох місцях ускладнена розломами та виливами давньої лави. У деяких місцях щит занурюються під води Океану й знову виходять на денну поверхню на сусідніх островах. На південь від щита кристалічний фундамент платформи поступово занурюється під осадовий чохол. Тут будова земної кори ускладнена западинами, де товщина чохла зростає.
     На південному заході материка розміщена молода платформа. За будовою це глибокий прогин фундаменту, заповнений десятикілометровим шаром осадових гірських порід.
      Весь захід Північної Америки займає середній за віком пояс складчастості, який більшою частиною сформувався у мезозойську еру в наслідок руху назустріч Північноамериканської та Тихоокеанської літосферних плит.
     Про недавній вулканізм тут свідчать гейзери, гарячі джерела, грязьові вулкани. Ці явища спостерігають в Йєллоустонському національному парку, відомому найвищими гейзерами в світі. Деякі з них викидають гарячу воду на висоту 50-90 м. Зокрема це: “Велетень” – 91 м, “Пречудесний” – 75 м, “Старий служака” – 50 м. Поруч з гейзерами-велетнями, що викидають воду раз на десятки років, є й маленькі фонтанчики, що б’ють к під землі кожні 3-4 хв. Є гейзери-одинаки, є й групки струменів, що пов’язані підземними ходами. Відомі у парку й гарячі озера, в яких живуть водорості, що підфарбовують воду у різні кольори: зелений, рожевий, жовтий, оранжевий.

•    Пригадайте, як працюють гейзери. Чому вони діють періодично?

     Єллоустонський – перший створений у світі національний парк. Він існує з 1 березня 1872 р. Нині парк щороку відвідує майже 3 млн. туристів. Територія відома мальовничими ландшафтами, каньйонами, печерами, вулканічними озерами, гарячими джерелами (половина світу!), грязьовими вулканами та гейзерами. Більша частина парка вкрита застиглою лавою.
     Тихоокеанське узбережжя Північної Америки та південну вузьку частину материка складає молодий альпійський пояс складчастості, який не завершив свого формування. Тут найбільш часті землетруси та є діючі вулкани.

•    За тектонічною картою світу визначте, на межах яких літосферних плит знаходиться молодий альпійський пояс складчастості. У якому напрямку тут рухаються літосферні плити.

    Найвищим серед вулканів Північної Америки є Орісаба (5747 м). Місцеві жителі називають вулкан Чітлалтепетль – “зоряна гора”. Є багато свідчень про виверження Орісаби протягом ХVІ-ХVІІ ст. Останнє виверження вулкана сталося у 1687 р.   
     Попокатепетль – вулкан на півдні Мексики. Назва в перекладі з мови місцевих індіанців означає “гора, що димить”. Висота вулкана становить 5432 м. Попокатепетль – діючий вулкан. Він майже безперервно димить. Територія навколо вулкана проголошена національним парком.   
     Найактивнішим у Північній Америці є вулкан Ісалько у країні Сальвадор. Його висота — 1885 м. Близько двохсот років він діє безперервно. Виверження повторюються кожні 2-10 хвилин. Цей вулкан служить маяком для моряків.
     На східному краю материка сформувався пояс давньої складчастості, який виник в палеозойську еру в епохи каледонського та герцинського горотворення. Він являє собою сильно зруйновані брилові гори.

•    Чому давні гори є бриловими за своєю будовою? Якими вони є за абсолютною висотою?

2.    Основні форми рельєфу материка. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з фізичною та тектонічною картами Північної Америки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки»)
     Рельєф Північної Америки тісно пов'язаний з її тектонічними структурами.

•    Пригадайте, які форми рельєфу відповідають платформам та поясам складчастості?
•    Зіставте фізичну та тектонічну карти Північної Америки. Знайдіть відповідність форм рельєфу тектонічним структурам.


     Давній та молодій платформам у сучасному рельєфі відповідають рівнини. Областям складчастості на крайніх заході і сході — гори.
     Рівнини займають 2/3 поверхні материка. Канадському щиту відповідає в рельєфі Лаврентійська височина, яка має пересічні висоти 500-700 м.
     Вона зазнала впливу давнього зледеніння. Льодовики принаймні 4 рази наступали на материк, сповзаючи з півострова Лабрадор. Під час найбільшого Канзаського зледеніння, яке відбувалася близько 300 тис. років тому, кригою було вкрито 65% площі материка. Південна межа льоду досягала приблизно 40° пн. ш. Товщина шару криги становила 2-3 км. Останній льодовик розтанув 6-10 тис років тому.

•    Пригадайте, які види геологічної роботи виконує льодовик?
•    Як називаються льодовикові відклади? Як їх можна розпізнати?
•    Що підтверджує існування в минулося льодовикових періодів?


     Насуваючись з півночі, льодовик згладив виступи твердих скельних порід, розширив річкові долини, а після танення залишив льодовикові відклади – морену, що складається з нагромадження валунів, гальки, піску. Зниження на поверхні, виорані льодовиком, були заповнені водою й утворили численні озера.
     В місцях занурення кристалічного фундаменту давньої платформи під шар осадових порід у рельєфі виникли обширні рівнини. Центральні рівнини, які зазнали впливу давнього льодовика, підіймаються на висоту 200-500 м. Великі рівнини були залучені у підняття гір на заході материка, тому здіймаються велетенськими східцями на висоту 1200-1700 м.
     Молодій платформі на узбережжі Мексиканської затоки відповідають у рельєфі ряд прибережних низовин, найбільша з яких Примексиканська низовина.
     На заході материка в межах мезозойського та альпійського поясів складчастості з півночі на південь простяглася одна з найбільших гірських систем світу — Кордильєри. На Алясці гори досягають своєї найвищої точки (г. Мак-Кінлі, 6194 м). Тут знаходяться великі льодовики. Гора названа шукачами золота у 1896 р. на честь 25-го президента США Уїльяма Мак-Кінлі.   
     На південь Кордильєри розпадаються на кілька паралельних хребтів. Береговий хребет на заході тягнеться вздовж Тихоокеанського узбережжя, Скелясті гори заходять далеко на схід. Гори часто розбиті на окремі хребти, між якими лежать улоговини, які за характером рослинності називають “парками”. 
     Між Береговим хребтом та Скелястими горами лежать великі плоскогір'я: Великий Басейн, плато Колорадо. Ще далі на південь велику площу займає Мексиканське нагір'я з діючими вулканами. Плато Колорадо відоме своїми грандіозними каньйонами. Так, Великий каньйон річки Колорадо має глибину до 1800 м.
     На сході в межах палеозойського складчастого поясу лежать Аппалачі — невисокі гори, які підіймаються до 2000 м. Відкриття Аппалачів почалося у 1540 р., коли до південно-східного підніжжя вийшов іспанських конкістадор Ернандо де Сото. Гори розміщені в районі колишнього проживання племені індіанців-аппалачів. На їх мові це слово означає – “помори”. З початку ХVІІ ст. гори активно вивчалися, а до кінця ХVІІІ ст. були  пройдені уздовж і поперек. Під впливом зовнішніх сил Землі Аппалачі зруйнувалися і нині мають згладжені куполоподібні форми, чим нагадують наші Карпати. Найвища точка Аппалачів – гора Мітчелл (2037 м).
     Найбільшою в світі карстовою печерою є Мамонтова печера біля західних схилів Аппалач. Загальна довжина її підземних коридорів становить близько 500 км. У печері є мальовничі гроти, глибокі шахти, підземні озера і річки, найдовша з яких Стікс. Знайдена печера була у 1809 р мисливцем, що переслідував пораненого ведмедя.   

     
3. Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Північної Америки.
(Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт)

Мета: позначити основні географічні об’єкти Північної Америки на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
Використання карт: фізична карта Північної Америки
Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:

Географічні об’єкти Північної Америки

Категорії географічних об’єктів Назви географічних об’єктів
Форми рельєфу Гори Кордильєри (г. Мак-Кінлі, 6194 м):
•    Скелясті гори;
•    Берегові хребти;
•    Великий басейн;
Мексиканське нагір’я, Аппалачі
Вулкани Орісаба, Попокатепетль
Рівнини Центральні рівнини, Великі рівнини, Лаврентійська височина, Примексиканська низовина, Приатлантична низовина


4. Закономірності поширення родовищ  корисних копалин. (Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з тектонічною картою Північної Америки, презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки»)
     Земна кора Північної Америки вивчена детально, тому на всій її території відомі значні родовища корисних копалин.

•    В межах яких тектонічних структур знаходять корисні копалини магматичного походження, а в яких – осадового? За тектонічною картою Північної Америки наведіть конкретні приклади.

     На півночі, в межах Канадського щита, де магматичні породи Північноамериканської платформи виходять на поверхню, багато руд металів — залізних, мідних, нікелевих. Там, де осадовий чохол покриває кристалічні породи, багато родовищ паливних (нафти, природного газу) і нерудних корисних копалин.
     В Кордильєрах, у зв'язку зі складністю геологічної будови трапляються різні за своїм походженням корисні копалини: у передгір’ях – осадові (нафта, природний газ, кам'яне вугілля), в межах гірських хребтів – магматичні (руди кольорових металів, золото, уранові руди).

•    За картою будови земної кори поясніть взаємозв'язок у розміщенні корисних копалин та тектонічних структур.   
   
ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки: (Підбиття підсумків уроку вчителем)
•    Будова земної кори Північної Америки значно складніша, ніж материків південної півкулі. В основі материка лежать давня й молода платформи. Кордильєри – рухома область, частина Тихоокеанського сейсмічного кільця. Тут часті землетруси, є діючі вулкани. На сході – давніх складчастий пояс Аппалачів.
•    Рельєф материка дуже  різноманітний. 2/3 займають рівнини. Найбільшими з них є Лаврентійська височина, Великі рівнини та Центральні рівнини. На півночі рівнини зазнали впливу давнього зледеніння. Гори простягаються вздовж Тихоокеанського (Кордильєри) і Атлантичного (Аппалачі) узбережжя.
•    Північна Америка має велику кількість родовищ різних корисних копалин, розміщення яких пов'язане з її геологічною будовою.   
   
Запитання та завдання для усного контролю знань: (Усне опитування)
1.    Назвіть та покажіть на карті основні тектонічні структури Північної Америки.
2.    На конкретних прикладах поясність взаємозв’язок між будовою земної кори та формами рельєфу у Північній Америці.
3.    Який вплив мало давнє зледеніння на рельєф материка?
4.    Які корисні копалини зустрічаються в різних частинах материка?
5.    *Чому Кордильєри є найбільш широкою гірською системою в світі?
6.    *Поясніть, чому Кордильєри та Аппалачі неоднакові за висотою гори.
7.    *Назвіть подібне і відмінне в рельєфі Північної і Південної Америки.   
   
Повторення вивченої географічної номенклатури
за слайдом презентацією ppt «Тектонічні структури, рельєф та корисні копалини Північної Америки». (робота зі слайдом презентації ppt)   

V.  Домашнє завдання.

•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).
•    Вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту. Повторити номенклатуру берегової лінії Північної Америки.
•    Відшукати географічні об’єкти-рекордсмени на материку (об’єкти «най-най…») та назви-двійники.       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р. 

Шкільна бібліотека онлайн, підручники та книги по всім предметам, Географія 7 клас скачати
Предмети > Географія > Географія 7 клас > Геологічна будова та рельєф Північної Америки. Корисні копалини > Геологічна будова та рельєф Північної Америки. Корисні копалини. Конспект уроку і опорний каркас