KNOWLEDGE HYPERMARKET


Граматична структура There is/ there are. Виконання вправ. — история изменений
Пояснения: (текущ.) — отличие от текущей версии; (пред.) — отличие от предшествующей версии; м — малозначимое изменение