KNOWLEDGE HYPERMARKET


Економіка 2 клас

Розділ 1. Ринок. Ринкова економіка.
Тема 1. Ринкова економіка. Ринок.   

Розділ 2. Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір.
Тема 2. Потреби та їх найпростіша класифікація   
Тема 3. Першочергові та другорядні потреби.   
Тема 4. Матеріальні та нематеріальні потреби.   
Тема 5. Необхіднгість вибору в житті будь-якої людини. Попит.   
Тема 6. Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Дарові балага.   
Тема 7. Поняття „блага дарові (безкоштовні)” та „економічні”. Економічні балага.   
Тема 8. Хто такий споживач.   
Тема 9.Поняття „товари”.   
Тема 10. Поняття „послуги”.   
Тема 11.Потреби в товарах і послугах.   
Тема 12. Ресурси для виробництва товарів та послуг.   
Тема 13. Природні ресурси.   
Тема 14. Ресурси, створені людьми (капітальні).   
Тема 15. Трудові ресурси.   
Тема 16. Обмеженість ресурсів.   
Тема 17. Вибір на основі обмеженості ресурсів.   
Тема 18. Істинні та хибні висловлення.   

Розділ 3. Обмін Спеціалізація. Продуктивність праці
Тема 20. Натуральний обмін (бартер).    
Тема 21. Необхідність і взаємовигідність добровільного обміну та його недоліки.   
Тема 22. Професії.   

Розід 4. Гроші, їх властивості. Функції та види
Тема 23. Гроші. Історія виникнення та еволюція грошей. Властивості, різновиди грошей.   
Тема 24. Гроші. Еволюція грошей (продовження теми). Історія грошової одиниці України.   
Тема 25. Валюта. Курс валюти.   

Розділ 5. Товар та товарно-грошові відносини
Тема 26. Функції, властивості грошей. Які дають змогу стати універсальним засобом обміну.   
Тема 27. Поняття обміну товару на гроші як продажу.   
Тема 28. Обмін грошей на товар як покупки; кількість грошей; ціна.   
Тема 29. Ознайомлення з історією розвитку господарства міста Києва.