KNOWLEDGE HYPERMARKET


Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Експедиційні і стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки. Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації, в тому числі аудіовізуальних та ін.

§ 4. Нагромадження та зберігання географічної інформації

Експедиційні дослідження. Основним способом збору інформації, фактичного матеріалу про території були і є експедиційні дослідження. Експедиції як тривалі й небезпечні подорожі та мандрівки, що здійснювались за покликом серця окремими дослідниками, відомі здавна (пригадайте подорожі давньогрецького вченого Геродота до країн Причорномор'я чи плавання Христофора Колумба, Фернана Магеллана, Джеймса Кука та ін.). Ви вже знаєте, що в добу Великих географічних відкриттів багато експедицій спрямовувалися на пошуки й дослідження нових земель. Вони мали різноманітні завдання — військово-політичні, комерційні, науково-пізнавальні. А коли з'явилися академії наук та географічні товариства, експедиції стали суто науковими, як, наприклад, подорож нашого земляка Миколи Миклухо-Маклая в Океанію та Австралію. Результатами експедицій були звіти, щоденники учасників, описи спостережень, замальовки, таблиці, карти, колекції мінералів, гербарії тощо. Нерідко вони становили десятки томів і ящиків, а їх опрацювання тривало роками.


Сучасні експедиційні географічні дослідження - це польові дослідження, що проводяться під час пішохідних або авто мобільних маршрутів. Географи вивчають рельєф, ґрунти, річки, озера, болота, рослинність і тваринний світ України, а також в цілому природні комплекси (ландшафти). Працюючи на місцевості, вони використовують також інформацію про неї, здобуту в результаті аерокосмічних спостережень.


Стаціонарні географічні дослідження. Для розвитку фізичної географії необхідна величезна кількість даних про природні об'єкти, явища і процеси. Лише вміло опрацювавши інформацію за допомогою різних методів, науковець-географ може прийти до якогось узагальненого висновку про склад, розвиток, закономірності поширення та зміну об'єкта, що досліджується. Наприклад, щоб встановити середньомісячну температуру повітря в якомусь пункті, потрібно мати щонайменше 240 цифрових даних, тобто мати інформацію про температуру, виміряну через кожні 3 год щодоби. А середньомісячна температура січня чи липня, яка подається на кліматичних картах, — це результат опрацювання даних багаторічних спостережень.


Стаціонарні дослідження — це науково-дослідні роботи, що проводяться в спеціально обладнаних установах — географічних стаціонарах. Це тривалі багаторічні спостереження за станом і змінами окремих природних процесів і явищ на різних територіях. Є гірські і рівнинні, поліські і степові стаціонари, які спеціалізуються на вивченні метеорологічних явищ, водного поверхневого стоку, змиву і руйнування ґрунтів, рельєфоутворюючих процесів; снігових лавин тощо. З XIX ст. в Україні проводять також комплексні (ландшафтознавчі) стаціонарні дослідження, які розпочалися у Великоанадольському стаціонарі, що в степовому Приазов'ї. Нині польові географічні дослідження (експедиційні та стаціонарні) проводять Інститут географії Національної академії наук України, університети та інші установи країни.


В окремих випадках для збору потрібного матеріалу вдаються до наукових екскурсій — своєрідних міні-експедицій. Особливо часто їх організовують для краєзнавчих пошуків, коли збирають місцевий матеріал. Збір необхідної географічної інформації можна проводити й під час туристських мандрівок. При цьому дослідник поєднує активний відпочинок зі своїм науковим збагаченням.


Зібрана в ході досліджень інформація потребує наукового опрацювання та узагальнення. Вона зберігається у фондах та архівах наукових закладів і може використовуватись ученими, які зацікавились тією чи іншою науковою проблемою.


Джерела географічної інформації. Джерелами географічної інформації, якими у разі потреби можуть скористатися всі, хто цікавиться географією, є географічні енциклопедії, довідники, словники тощо. Велика кількість інформації міститься у підручниках і посібниках з географії та наукових працях, які видаються окремими книжками або на сторінках періодичних видань — газет, журналів.


Цікаву й різноманітну географічну інформацію можна почерпнути в природничих, геологічних, історичних, етнографічних, краєзнавчих музеях, їх експозиції містять матеріали, що є результатом копіткої науково-дослідницької діяльності багатьох учених різних поколінь.


Про різні географічні новини ми щоденно дізнаємось із засобів масової інформації — радіо та телебачення. Дуже часто такі повідомлення є оперативною інформацією про природні явища, що відбуваються в нашій країні та за її межами. Надзвичайно широкі можливості доступу до географічної інформації з'явилися з розвитком комп'ютерної телекомунікаційної системи Інтернет.


І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


Збірка конспектів уроків по географії, реферати із географії, календарно-тематичне планування усіх предметів

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.