KNOWLEDGE HYPERMARKET


Етика


етика уроки.jpg

Содержание

Етика

На превеликий жаль, дитина не народжується з такими цінностями і чеснотами, як мораль, моральність та правила поведінки в суспільстві. Але, якщо ми хочемо, щоб учні володіли всіма цими чеснотами, необхідно пройти всі моменти пізнання етики та етикету.

Заради внутрішнього вдосконалення та внутрішньої культури необхідно володіти етичними нормами та знати правила етикету. Методи, які присутні в процесі виховання – це діалог з дітьми, ігрове моделювання ситуації та особистий приклад.

Що за наука етика?

Етика – це наука про мораль та норми і правила поведінки в суспільстві. Вона знайомить школярів з уявленнями про добро і зло, та розглядає вчинки і відносини між людьми.

Загальноприйняті правила поведінки в повсякденних ситуаціях існували завжди, але це не значить, що вони лишилися такими ж, які існували тисячоліття назад. Люди завжди прагнули дотримуватись якихось норм та правил поведінки, щоб справляти враження на певне товариство. Завдяки цим нормам і правилам складалися звичаї.

Етика займається дослідженнями правил поведінки, які не тільки передбачаються етикетом, але й ті, на яких ґрунтуються відносини між ними. Такі норми поведінки визначають наше повсякденне життя в суспільстві, намагаючись не завдавати шкоди один одному, і називаються мораллю.

Knop 1 - копия.jpeg  Обери свій клас і вивчай етику онлайн за звичайною шкільною програмою!

Основні аспекти етичного виховання це:

  • такі чесноти, як доброта, скромність, справедливість, любов до ближнього, співчуття, ввічливість, щедрість, милосердя та інші;
  • такі цінності, як дружба, істина, взаємність, щастя, гідність, радість, свідомість, самовираження та багато інших;
  • етичне ставлення до оточуючих;
  • добрі відносини в колективі;
  • правила хорошого тону, такі як етичне спілкування з протилежною статтю та повага до людей;
  • зовнішня і внутрішня етика;
  • етика громадянина країни тощо.

Етичне виховання – це довгий та безперервний процес.

                    Knop 1 - копия.jpeg  Найцікавіші уроки  підвищеного стандарту з етики для тебе саме тут!

Як вивчити основи етикету?

Мабуть зараз ні в кого не виникає питання, навіщо вивчати основи етикету, адже він нас вчить правилам поведінки в суспільстві та нормам, які відаовідають цій поведінці. Вихована людина, яка знає правила етикету, краще може інтегруватися в будь-який колектив та суспільство. А так як у кожного суспільства свої правила, то для того щоб ви комфортно себе почували, потрібно цих правил дотримуватися.

До правил етикету входять хороші манери та вміння правильно одягатись. Якщо людина добре знає норми і правила спілкування, то її простіше домагатися поставлених цілей. Зрозуміло, що всі норми поведінки в суспільстві одразу засвоїти важко, тому спочатку треба звернути увагу на ті правила, які вам в даний час потрібні найбільше. Основні розділи цього предмету, які потрібно першочергово засвоїти, то це правила поводження за столом, вміння спілкуватися, одягатися згідно етикету, чемно поводитись з протилежною статтю та діловій етикет. Кожна людина вибирає для себе саме ті норми, які їй потрібні першочергово. Також існують міжнародні норми спілкувань між людьми з інших країн.

Вивчати цю науку можна не тільки за допомогою підручників та книжок, але й завдяки спостережливості та кмітливості. Спостерігаючи за іншими членами суспільства головне рівнятися на тих, хто добре знайомий з правилами етикету і робить все вірно.

Навчання з Гіпермаркетом Знань

З правилами поведінки та нормами моралі дітей починають знайомити з раннього дитинства, а в школі учні продовжують їх вивчати та удосконалювати. Адже етикет встановлює норми поведінки в суспільстві і згідно з життєвих правил, воно повинно відповідати випадкам і ситуаціям, в яких перебуває людина.

Гіпермаркет Знань надає прекрасну можливість продовжити вивчати та удосконалювати знання з даного предмету. Освоїти морально-етичні аспекти в Гіпермаркеті Знань можливо за допомогою різних цікавих уроків. В он-лайн школі на дану тематику ви знайдете уроки-кейси, ідеальні уроки, презентації, реферати, практикуми та інші.

Переконайся, що  саме тут зібрані найкращі шкільні уроки з етики:

Чи є людина частиною природи

Як співвідносяться мораль і закон як регулятори життя громадян в демократичному суспільстві

Що таке суспільна справедливість і соціальна різноманітність