KNOWLEDGE HYPERMARKET


Життєвий цикл рослин. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас. Повні уроки >> Біологія: Життєвий цикл рослин . Повні уроки

Содержание

Тема

  • Життєвий цикл рослин. Повні уроки

Мета уроку

  • Розказати, що таке життєвий цикл рослин, та як він може різнитися у різних видів.

Задачі уроку

  • Розповісти про різні життєві цикли рослин.
  • Розказати, як знання про життєві цикли рослин допомогають для їх вирощування у сільському господарстві.

План уроку

1. Життєвий цикл у спорови рослин.

2. Життєвий цикл у насінних рослин.

3. Фази життєвого циклу насінних рослин.

Життєвий цикл спорових

В ході життєвого циклу спорових рослин відбувається зміна двох типів організмів : покоління гаплоїдного гематофіта і покоління диплоїдного спорофіту по черзі змінюють один одного

Гаплїдне покоління називається гаметофітом (від грец. gamete - дружина, gametes - чоловік; phyton - рослина), оскільки воно здатне до статевого розмноження і утворює гамети. Оскільки утворення гамет відбувається в результаті мітоза, вони теж гаплоїдні. 

 Зливаючись, гамети утворюють диплоїдну зиготу, з якої виростає наступне покоління - покоління диплоїдних спорофітів. Вони називаються спорофітами, тому що здатні до безстатевого розмноження з утворенням спор. Спори утворюються в результаті мейозу, тобто тут відбувається повернення до гаплоїдного стану. 

 Гаплоїдні спори дають початок гаметофітному поколінню. Одне з цих двох поколінь завжди переважає над іншим, і на його частку доводиться велика частина життєвого циклу; це покоління називають домінантним. У мохоподібних домінує покоління гаметофітів, у всіх інших наземних рослин - покоління спорофітів.

Життєвий цикл насінних рослин

Підрозділяють на насінний, вегетативний і репродуктивний періоди росту і розвитку. Кожен з періодів складається з трьох фенологічних фаз (мал. 1)

Життєві фази рослини


Мал. 1 Життєві фази рослини.

Насінний період

Насінний період розпочинається з утворення зиготи  і триває до появи сходів (відео 1)


Відео 1. Проростання насіння.

 В цей час рослина нездібна до фотосинтезу і усі її життєві функції відбуваються за рахунок використання речовин, утворених материнським організмом. 

Ембріональна фаза протікає в -на, що розвивається,материнській рослині сім'я і закінчується, коли воно досягне воскової стиглості і стане можливим його самостійне існування. У цій фазі починається диференціація органів майбутньої рослини. Ростові процеси протікають активно. Чинники зовнішнього              середовища можуть впливати на рослину, що розвивається, головним чином через материнський організм, який має багато пристосувань для захисту ембріона від випадкових зовнішніх дій. 

У фазі спокою насіння містить мало вологи, оболонки їх погано проникні, росту не відбувається, обмін речовин сильно уповільнений.

У цій фазі різко зростає обмін речовин між молодою рослиною і середовищем, але поглинання вуглекислого газу і фотосинтез починаються тільки із закінченням фази, коли з'являться і позеленіють сходи.

У фазі проростання часто гине багато ще слабких молодих рослин через те, що вони не в змозі здолати несприятливі умови середовища (грунтова кірка, затоплення водою). У сільському господарстві у цей час треба створювати такий агротехнічний фон, при якому виживали б культурні рослини, але гинули сходи бур'янів. 

Вегетативний період

Вегетативний період розпочинається з розкриття сім’ядольного  листя і появи першого справжнього листка. 


Відео 2. Поява першого справжнього листка.
Фаза наростання асиміляційної і всмоктуючої поверхні - перша, а у однорічних культур - і єдина фаза вегетативного періоду. На початок цієї фази запасні речовини сім'я витрачені. Продукти асиміляції сім’ядольних і першого справжнього листя переважно використовуються на ріст коренів. Після того, як корені проникнуть в добре зволожені шари грунту, посилюється ріст надземних органів (мал. 2)

Розвиток надземних органів


Мал. 2 Розвиток надземних органів.

У цій фазі усі продукти фотосинтезу витрачаються на ріст листя, стебел, коренів. В цей час агротехніка має бути спрямована на створення умов для швидкого переходу однорічних плодових овочевих культур до плодоносіння, а дворічних - до формування  і визрівання органів відкладення запасних речовин. 

Фаза накопичення запасних речовин – характеризується формуванням запасаючих органів. Ця фаза добре виражена у дворічних і багаторічних культур а також у однорічних рослин, що утворюють качани (качанові форми салату), коренеплоди (редис) або голівки (кольорова капуста). У цій фазі необхідно створювати такі умови, при яких як можна більша кількість продуктів органічного синтезу була б спрямована на ріст продуктових органів. У листових форм салату, шпинату, кропу і однорічних плодових культур немає органів відкладення запасних речовин. Ці рослини, не припиняючи, але часто послабляючи ріст, переходять до плодоносіння, минувши подальшу (третю) фазу.

Фаза спокою вегетативних органів xарактерна тільки для дворічних і багаторічних культур. Початок  її супроводжується істотними змінами в клітинах і тканинах рослин. Обмін речовин, транспірування і дихання сильно сповільнюються. Листя відмирає, корені багаторічників зберігаються, а у дворічників майже повністю відмирають.  Відростання, продуктивність і інші господарські властивості в наступному сезоні значною мірою залежить від повноти проходження фази спокою. Тому під час зберігання маточників зимою і при перезимуванні багаторічників треба створювати такі умови, при яких забезпечуються максимальне збереження органів відкладення запасів і проходження в них процесів, що обумовлюють перехід як можна більшого числа бруньок в діяльний стан навесні. 

Репродуктивний період

Репродуктивний період розпочинається з появи квітконосних стебел, суцвіть, бутонів. 

Фаза бутонізації (мал. 3)

Бутони


Мал. 3 Бутони.

У однорічних плодових овочевих рослин немає фази накопичення запасів, а фаза бутонізації безпосередньо накладається на фазу посиленного наростання асиміляційної та всмоктувальної поверхні. 

У дворічників між фазами накопичення запасів і бутонізації буває тривалий період спокою зимуючих органів. Це дозволяє рослині переносити важкі умови перезимування. 

Фаза цвітіння (мал. 4)

Доба цвітіння


Мал. 4 Доба цвітіння.

Починається для кожної квітки окремо з дозрівання пилку і яйцеклітин, а закінчується їх заплідненням. Оскільки квітки на рослині зазвичай розпускаються неодночасно, в практиці відмічають час настання одиничного і масового цвітіння (відео 3)


Відео 3. Доба цвітіння.

 У фазі цвітіння ріст вегетативних органів у більшості культур помітно сповільнюється, іноді припиняється.

Фаза плодоносіння (мал. 5)

Результат плодоносіння


Мал. 5 Результат плодоносіння.

Остання фаза розвитку материнської рослини. Вона проходить одночасно з першою ембріональною фазою рослинних організмів, що знову утворюються. В цей час ріст припиняється або сильно сповільнюється. Продукти асиміляції і запасні речовини витрачаються на утворення і ріст насіння. Після дозрівання настає швидке старіння і відмирання однорічних і дворічних культур. Багаторічні овочеві рослини проходять фази насінного періоду, як однорічні рослини, один раз. Фази вегетативного і репродуктивного періодів повторюються в їх онтогенезі багаторазово.


Контролюючий блок

1 Скільки триває насінний період?

2 Чим характеризується фаза накопичення запасних речовин?

3 Для яких рослин характерна фаза спокою?

4 Які фази багаторазово повторюються у багаторічних рослин?Список літератури

1. Урок на тему: "Побеги и почки" автор Яковлева Л. А.

2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас

3. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2   Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с.

4. Ботаника.   Андреева И.И., Родман Л.С.    2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.

5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия    л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)
Відредаговано та надіслано Кравчук Я.
Над уроком працювали

Кравчук Я. Л.

Борисенко І. Н.

Яковлєва Л. А.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.
Предмети > Біологія > Біологія 7 клас