KNOWLEDGE HYPERMARKET


Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 8 клас>>Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.


§ 15. Геоморфологічна будова


Закономірності поширення форм рельєфу. Сучасний рельєф України сформувався внаслідок взаємодії внутрішніх і зовнішніх сил Землі, які діяли протягом кайнозойської ери. Походження та закономірності поширення різних форм і типів рельєфу вивчає геоморфологія.


Загальний план будови рельєфу України (розташування, напрямок простягання та висота низовин, височин і гір) зумовлений насамперед тектонічною будовою. У цьому можна пересвідчитись, порівнявши тектонічну і фізичну карти України. Більшість великих форм рельєфу України (Волинська, Подільська і Придніпровська височини, Донецький кряж, Придніпровська низовина і Українські Карпати) простягаються з північного заходу на південний схід відповідно до напрямку залягання тектонічних структур. Велику роль відіграє найдавніша структура — Український кристалічний щит, який і задав основний напрямок іншим структурам.


Здебільшого великі форми рельєфу України мають прямий зв'язок з тектонічними структурами: у межах щита і складчастих споруд здіймаються височини і гори, а тектонічним западинам відповідають низовини. Водночас у західній частині України зв'язок між рельєфом і тектонічними структурами обернений: Волино-Подільській плиті, Галицько-Волинській западині та Передкарпатському прогину відповідають неузгоджені з ними форми рельєфу — височини і горбогірні пасма. Це пов'язано з так званими неотектонічними рухами — підняттями земної кори, що відбувалися там наприкінці кайнозою. Тоді зазнала підняття майже вся територія України, крім берегової смуги Причорномор 'я. Найбільше піднялися Карпати й Передкарпаття, Кримські гори, Донецька і Подільська височини. Це спричинило активне врізання в земну поверхню річок, які утворили глибокі зі стрімкими схилами долини, а на півдні Подільської височини — каньйони.
 

Основні типи рельєфу. Внаслідок впливу на земну поверхню внутрішніх і зовнішніх сил утворився рельєф різноманітних типів. З внутрішніми процесами пов'язані тектонічний і вулканічний типи, а із зовнішніми — гравітаційний, водно-ерозійний і водно-акумулятивний, карстовий, льодовиковий і водно-льодовиковий, еоловий, береговий, антропогенний.
 

Тектонічні форми рельєфу утворилися в результаті тектонічних рухів земної кори. Такими є гірські хребти і міжгірні долини в Українських Карпатах (чергування складок, повернутих угору і вниз), складчасто-брилові Кримські гори, Словечансько-Овруцький кряж на місці горсту (брилевого підняття кристалічних порід Українського щита), Донецький кряж (піднята складка), Придніпровська, Причорноморська і Закарпатська низовини (на місці западин) та ін.


Вулканічні форми рельєфу — результат безпосередньої діяльності вулканів (Вулканічний хребет у Карпатах, Берегівське горбогір'я в Закарпатті, гора Карадаг у Криму) або ж проникнення магми між шарами осадових порід (гора Аюдаг у Криму). Специфічними вулканічними формами є грязьові вулкани. Гази, що вириваються з глибин 5 - 7 км по розривах земної кори, виштовхують на поверхню розріджену глинисту масу з уламками порід, яка утворює невеликі конічні горби або похилі підвищення до 2 м. Кілька десятків таких грязьових вулканів є на Керченському півострові в Криму.


Гравітаційні форми рельєфу спричинені процесами, що відбуваються під впливом сили тяжіння (гравітації). До них належать обвали та осипища, яким сприяє активне вивітрювання гірських порід. Великі обвали часто трапляються в горах. Вони зароджуються на ділянках скельних урвищ, розбитих густою мережею тріщин на блоки. До певного часу ці блоки — монолітні. Обвал може спричинитися проникненням у тріщини дощової або талої води, яка розм'якшує глинистий прошарок. Тоді велетенські брили й каміння летять і скочуються вниз, руйнуючи все на своєму шляху. У горах та на крутих правобережних схилах долин великих річок часто бувають зсуви.
 

Водно-ерозійні форми рельєфу пов'язані з руйнівною роботою водних постійних (річкових) і тимчасових потоків. Такими формами є річкові долини, каньйони, балки, яри. Водночас відбувається водна акумуляція — нагромадження відкладів, унаслідок якої виникають водно-акумулятивні форми: широкі заплави й тераси в долинах річок, дельти в гирл ах Дунаю та Дніпра.
 

Карстові форми утворюються в результаті розчинення водою гірських порід. Карстові улоговини, печери, лійки, колодязі, шахти поширені на Волині, Поділлі, Донбасі, у Кримських горах — там, де близько до поверхні підходять породи, що легко розчиняються і розмиваються водою (крейда, гіпси, вапняки, солі).

Льодовикові форми рельєфу пов'язані з гірським і материковим зледенінням. Безпосередньою дією льодовика створені колишні льодовикові ложа — кари (заглиблення, схожі на великі крісла) та цирки (чашоподібні заглиблення). Вони трапляються в найвищих гірських масивах Українських Карпат. Водно-льодовикові форми є наслідком давнього материкового зледеніння в минулі геологічні епохи. З потеплінням клімату після відступу льодовика талі води утворили ози — довгі, вузькі піщані вали та ками - піщані горби. Вони поширені на Поліській низовині.

 

Еолові форми рельєфу — піщані горби і пасма — виникають в результаті діяльності вітру. Вони є на Поліссі, у пониззі Дніпра, на морських косах.
  

Берегові форми рельєфу формуються на морських узбережжях внаслідок руйнівної і творчої роботи морських хвиль і прибою. Руйнування берега спричиняє зсуви та обвали. Берег поступово відступає, а внаслідок морської акумуляції утворюються пляжі, піщані коси, вали.
  

Антропогенні (техногенні) форми рельєфу — це нерівності земної поверхні, утворені внаслідок діяльності людини. Кар'єри, терикони, відвали виникають в результаті видобування корисних копалин, а насипи, дамби, вали — в результаті прокладання шляхів сполучення, будівництва водосховищ тощо.


Вивчення рельєфу має велике значення для життєдіяльності людини. Ці знання необхідні для пошуків нафтогазоносних територій, родовищ будівельних матеріалів. Досліджувати рельєф потрібно і для того, щоб обґрунтувати будівництво інженерних споруд, запобігти природному стихійному лиху, проводити сільськогосподарські роботи, розв'язувати екологічні проблеми. Рельєф, насамперед гірський, є вагомим чинником розвитку туризму, спорту і курортно-санаторного господарства.


Запам'ятайте
Загальний план будови рельєфу України зумовлений здебільшого заляганням тектонічних структур; зв'язок між рельєфом і тектонічними структурами може бути прямим і оберненим.


Відповідно до прояву внутрішніх і зовнішніх рельєфотвірних процесів розрізняють такі типи рельєфу: тектонічний, вулканічний, гравітаційний, водно-ерозійний, водно-акумулятивний, карстовий, льодовиковий, водно-льодовиковий, еоловий, береговий, антропогенний.І.Л.Дітчук, О.В.Заставецька, І.В. Брущенко Фізична географія України 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Планування географії, підручники та книги з географії 8 класу, курси та завдання з географії 8 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.