KNOWLEDGE HYPERMARKET


Залізничний транспорт, його провідна роль у перевезенні вантажів. Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 9 клас>> Географія: Залізничний транспорт, його провідна роль у перевезенні вантажів. Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.


§ 27. Роль транспорту. Сухопутні види транспорту

Пригадаймо

1. Що таке транспорт?
2. Яке значення транспорту в НГК України?
3. До якої сфери НГК належить транспорт?


Залізничний транспорт. Залізничний транспорт в Україні посідає перше місце за вантажообігом і друге – за пасажирообігом. Експлуатаційна довжина залізниць загального користування дорівнює близько 22,6 тис. км. У Франції, яка має площу дещо меншу, ніж Україна, довжина залізниць сягає 34 тис. км, а у ФРН — 45 тис. км.


Таблиця 11.
Показники роботи різних видів пасажирського транспорту

Види транспорту Перевезено пасажирів, млн пас. 1990 Перевезено пасажирів, млн пас. 2000 Перевезено пасажирів, млн пас. 2008 Пасажирообіг, млрд пас. · км 1990 Пасажирообіг, млрд пас. · км   2000 Пасажирообіг, млрд пас. · км  2008
Усі 14977
7827
8331,2
222,5
113,6
147,2
у тому числі: залізничний 669
499
445,6
76,0
51,8
53,2
автомобільний 8331
2604
4368,7
90,3
29,3
61,4
водний 45
6
8,9
1,7
0,1
0,1
авіаційний
15
1
6,2
16,1
1,7
10,8
трамвайний
2007
1381
962,7
13,0
9,0
5,4
тролейбусний
3232
2582
1580,4
21,0
16,8
9,0
метрополітени
678
754
958,7
4,4
4,9
7,3


Таблиця 12.
Частка вантажо- та пасажирообігу в різних видах транспорту

Види транспорту

Вантажообіг, 

% 1990

Вантажообіг, 

% 2000

Вантажообіг, 

% 2008

Пасажирообіг, 

% 1990

Пасажирообіг, 

% 2000

Пасажирообіг, 

% 2008

Усі 100
100
100
100
100
100
у тому числі: залізничний 45,6
43,8
52,2
34,2
45,6
36,1
автомобільний 7,7
4,9
7,6
40,6
25,8
41,7
водний 26,7
3,7
3,1
0,8
0,1
0,1
авіаційний

0,1
7,2
1,5
7,3
трамвайний


5,8
7,9
3,7
тролейбусний


9,4
14,8
6,1
метрополітени


2,0
4,3
5,0
трубопровідний
20,0
47,6
36,9
Перша на українських теренах залізниця Львів — Перемишль була побудована в 1861 році. У 1865 році прокладено залізницю Одеса — Балта, яку пізніше продовжили до Кременчука. Будували її передусім з метою полегшення експорту хліба з центральних районів України. До 1913 року довжина залізничних магістралей становила близько 16 тис. км.


Чи знаєте ви, що...
До середини XIX ст. в Україні розвивалися водні види транспорту та гужовий (кінний). У другій половині XIX ст. з'явилася залізниця, і у XX ст. найбільша частка у вантажообігу України припадала на залізничний транспорт. Поступово частка його скоротилася, що було зумовлено більшими темпами розвитку автомобільного та трубопровідного видів транспорту. У пасажирообігу значно зросла частка автомобільного та повітряного видів транспорту, помітно знизилася роль водних видів транспорту.


З 1930-х років розпочато електрифікацію залізниць. Зараз найважливіші з них електрифіковані (понад третина загальної довжини всіх залізниць). Паровози замінені тепловозами та електровозами. Найгустіша мережа залізниць — у Донбасі, Придніпров'ї та західній частині України. Найменше залізниць на Поліссі та в південній частині держави.


Чи знаєте ви, що...
В Україні електрифіковано 8,7 тис. км залізничних шляхів, якими здійснюють понад 75 % перевезень.


Залізничний транспорт забезпечує швидкий і регулярний рух незалежно від пори року. Для залізничного транспорту характерна масовість і порівняно низька собівартість перевезень.


До недоліків цього виду транспорту необхідно віднести низьку маневреність, необхідність додаткових довезень вантажів іншими видами транспорту, перевантаженість, а також доволі високу вартість прокладання нових залізниць.


Основну частку в перевезеннях залізницями становлять промислові вантажі: залізна руда, кам'яне вугілля, будівельні матеріали, лісоматеріали тощо. Залізничним транспортом перевозять також значну кількість зерна, цукрових буряків.


Серед залізничних шляхів, які забезпечують внутрішні зв'язки, важливе значення мають: Донецьк — Кривий Ріг, Харків — Сімферополь, Київ — Львів, Львів — Одеса, Харків — Херсон, Львів — Чоп. З міжнародних залізничних магістралей основними є: Донецьк — Ростов-на-Дону, Харків — Вітебськ, Київ — Москва, Володимир-Волинський — Катовіце, Львів — Краків, Чоп — Прага, Чоп — Будапешт. Найбільшими залізничними вузлами є Київ, Харків, Донецьк, Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Фастів, Жмеринка, Козятин тощо.


В Україні роблять перші спроби створити мережу швидкісних залізниць. Уведено в дію швидкісні потяги на ділянці Київ — Харків («Столичний Експрес»), Київ — Чернігів, Київ — Хмельницький, Київ — Дніпропетровськ тощо. Однак через недостатньо якісну колію швидкість потягів на них не перевищує 140 км/год проти 320 км/год в розвинутих державах. У недалекому майбутньому планують створити швидкісні залізничні лінії Дніпропетровськ — Сімферополь, Львів — країни західної Європи.


Чи знаєте ви, що...
Якщо поділити довжину мережі залізниць у межах країни чи області на їх площу, то отримаємо середню густоту цієї мережі. Для України вона становить 37 км на 1000 км2; у Донбасі — 52 км на 1000 км2, а на півдні — 27 км на 1000 км2.


Автомобільний транспорт. У нашій країні створено порівняно густу мережу автомобільних шляхів із твердим покриттям. Загальна довжина автомобільних шляхів становить 172,4 тис. км, з них 164 тис. км — із твердим покриттям. Шляхи, які забезпечують високу пропускну спроможність та швидкість руху, не перетинаються ні з іншими шляхами, ні з пішохідними доріжками, називають автомагістралями.


Чи знаєте ви, що...
Мережа автомобільних шляхів в Україні загалом сформована. Однак у нас вкрай недостатньо автошляхів вищих категорій. Тобто переважають шляхи з низькою якістю покриття, пропускною спроможністю та нерозвинутим сервісом.


Автомобільний транспорт має неабияке значення для перевезення на короткі відстані. Особлива роль автомобільного транспорту — в обслуговуванні будов і сільсько-господарських підприємств. Обсяги перевезень автомобільним транспортом в останні роки мають тенденцію до зниження. І хоча вантажообіг та середня відстань перевезень зросли, частка автомобільного транспорту у вантажообігу усіх видів транспорту залишається невисокою (5,9 %). За пасажирообігом в Україні він посідає перше місце, випереджуючи залізничний. Автобуси залишаються найважливішими засобами внутрішньообласних перевезень пасажирів.


Найважливішими автомагістралями є Київ — Брест,  Харків — Москва,  Дніпропетровськ — Сімферополь, Київ — Львів — Чоп, Київ — Одеса тощо. Майже кожний обласний центр став великим вузлом автошляхів. Найбільші з них — Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Донецьк.


Проблеми і перспективи сухопутних видів транспорту. Основними проблемами залізничного транспорту є потреба прокладання нових високоякісних шляхів, покращення стану вже наявних, розширення мережі електрифікованих та двоколійних залізниць, оновлення рухомого складу (потягів, вагонів), упорядкування та реконструкція станцій, вокзалів.


Низька якість українських автомобільних шляхів спричиняє сповільнення швидкості доставки, аварійні ситуації на дорогах. Використання автомобілями неякісного палива призводить до забруднення повітря важкими металами та канцерогенними речовинами. Тому необхідно поступово переводити автомобільний транспорт на якісніші види палива.


Постійного підтримання в належному стані, періодичного оновлення обладнання потребує і трубопровідний транспорт.


Проблемами міського транспорту (трамвайного, тролейбусного, автобусного, метро) є оновлення рухомого складу та зростання обсягів перевезень. Автобусний транспорт у місті є одним з основних забруднювачів довкілля відпрацьованими газами, а тому його необхідно переводити на газове пальне, замінювати електротранспортом. Станом на січень 2009 року довжина тролейбусних ліній в Україні становила 4,4 тис. км, трамвайних — 2,1 тис. км. Метрополітени поки що діють тільки у трьох містах України — Києві, Харкові та Дніпропетровську (загальна довжина колії станом на січень 2009 року становила 92 км). Цей вид транспорту доцільно використовувати тільки в містах-мільйонерах.


Закріплюємо та узагальнюємо

1. Які особливості розвитку залізничного транспорту?
2. Яка роль автомобільного транспорту в господарстві?
3. З чим пов'язані проблеми розвитку залізничного, автомобільного і трубопровідного видів транспорту?
4. Які специфічні риси і перспективи розвитку міського транспорту?


Набуваємо практичних навичок

1. Позначте на контурній карті найбільші залізничні вузли України.
2. Користуючись додатковою літературою або джерелами мережі Інтернет, складіть опис однієї із залізниць, що сполучає два великі міста України, за таким планом: а) загальний напрямок пролягання; б) найбільші транспортні вузли; в) природні умови території, через яку проходить залізниця; г) структура вантажів, що переміщуються в обох напрямках; д) проблеми і перспективи подальшої експлуатації залізничної магістралі.
3. Користуючись даними таблиці 11, охарактеризуйте роль окремих видів транспорту у вантажо- й пасажирообігу.Йосип Гілецький, Географія, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів 


Повний перелік тем з географії, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з географії для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.