KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зарубіжна література 11 клас. Повні уроки

Зарубіжна література 11 клас зібрання великої кількісті ексклюзивних уроків, рефератів, презентацій,  кросвордів, практикумів, лабораторних, кейсів по світовій літературі ХХ-ХХІ століття. Гіпермаркет Знань допоможе не лише осягнути шкільну програму з світової літератури, а й підготуватись до заліків та екзаменів на відмінно.


Гіпермаркет знань>>Зарубіжна література>>Зарубіжна література 5 класТема 1.      Література першої половини 20 ст.Повні уроки. Історико-соціальне тло доби: падіння імперій, світова економічна криза,поява тоталітарних режимів. Перша світова війна. Вплив філософських, наукових, соціологічних концепцій на формування світобачення людини. Розкол літератури на елітарну та масову.


Тема 2.      Традиції реалізму 19 ст. Повні уроки. та їх взаємодія з новими літературними течіями на поч.20 ст. Імпресіоністичні, натуралістичні та неоромантичні тенденції у літературі цього періоду. Зближення лірики та прози, розквіт ліричної прози та віршів у прозі.


Тема 3.       О Купрін життєвий та творчий шлях. Повні уроки Купрін та Україна. Романтичне кохання-одна з провідних тем творчості письменника.


Тема 4.  Гранатовий браслет. Повні уроки, „Гранатовий браслет”- гімн „сильному, як смерть коханню”.  Життєва основа твору. Протиставлення справжнього кохання банальним взаєминам між чоловіком та жінкою. Моральний та символічний  смисл загибелі Желткова. Символіка гранатового браслету, роль біблійних цитат у творі.


Тема 5.  І.Бунін „Темні алеї”. Повні уроки Урок позакласного читання.


Тема 6. Модернізм як некласична модель культури. Повні уроки Новаторство модерністського мистецтва. Засновники європейської модерністської прози: М.Пруст,Ф.Кафка, Дж.Джойс. М.Пруст(1871-1920). „У пошуках утраченого часу” —  „суб’єктивна епопея”20 ст., її складові та центральні проблеми (часу, міжлюдських взаємин, пошуку сенсу буття)


Тема 7.       Джеймс ДЖОЙС (1882–1941). Повні уроки.  Життєвий і творчий шлях письменника.   Джойс — ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції. Харак¬терні риси поетики модерністських творів Джойса: “потік свідомості”, елемент пародійності й іронізму, яскраво виражена інтертекстуальність. Психологічне есе “Джакомо Джойс”, його автобіографічний характер.


Тема 8.        Франц Кафка. Повні уроки (1883–1924) “Перевтілення”. Життєвий і творчий шлях письменника.  Кафка – австрійський письменник-модерніст. Характерні особливості індивідуального стилю (поєднання реальності і міфотворчості, підкреслено буденний, без емоцій опис фантастичних подій, відтворення трагізму буття “маленької людини”)


Тема 9.        Перевтілення. Повні уроки Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні “Перевтілення”. Зображення трагедії відчуження особистості в новелі. Грегор Замза і його родина.


Тема 10.       Внутрішні суперечності головного героя. Повні уроки. Розкриття світового буття у творі. Особливості композиції, сенс центральної метафори. Особливості стилю Кафки, поєднання реальності і міфотворчості.


Тема 11.        УРЗМ. Твір-роздум за новелою Кафки „Перевтілення”


Тема 12.        Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. Повні уроки


Тема 13.        Ґійом Аполлінер (1880–1918).  Життєвий і творчий шлях письменника. Шлях французького поета Ґійóма Аполлінéра від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження “прямим словом”. Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього. “Лорелея”, “Міст Мірабо”. Змалювання почуттів особистості в урбанізованому динамічному світі


Тема 14.       Задум „Каліграм”. Осмислення трагедії Першої світової війни у поезії “Зарізана голубка й водограй”. Символіка образів


Тема 15.        Рáйнер Марíя РÍЛЬКЕ.Повні уроки (1875–1926).  Життєвий і творчий шлях письменника. Рільке й Україна. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р.М.Рільке.


Тема 16.        “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Ось дерево звелось...” головні мотиви творчості: вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі, ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом, взаємозв’язок життя та смерті, трагічний розрив у взаєминах чоловіка та жінки, сутность й покликання мистецтва. Образ Орфея як персоніфікація сили мистецтва, що приборкує природу й одухотворює світ


Тема 17.        Урок виразного читання напам’ять віршів Рільке


Тема 18.        Контроль навчальних досягнень учнів. Література першої половини 20 ст.


Тема 19.        Срібна доба російської поезії. Повні уроки, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Трагічні долі митців «срібної доби».Повні уроки


Тема 20.       Олександр Блок. Повні уроки(1880–1921) Життєвий і творчий шлях письменника. Своєрідність символізму в російській поезії. О.Блок – найвидатніший поет російського символізму. “Незнайома”- образ Незнайомої як втілення Вічної Жіночності


Тема 21.       Весно весно без меж і без краю. Повні уроки- „ідеї двобою з життям” та „любові ворожнечі”. “Про доблесті, про подвиги, про славу”-мотиви втрати кохання  й сенсу буття, трагічної самотності у вірші.


Тема 22.        Аннá Ахматова. Повні уроки (1889–1966). Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості.  “Довкола жовтий вечір ліг”, “Дав мені юнь ти сутужную”. Аналіз поезії


Тема 23.       Поема«Реквієм». Повні уроки - звернення до наболілих суспільних проблем. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання. Жанрово-стильова поліфонія поеми, біблійні символи.


Тема 24.        Володимир Маяковський. Повні уроки. Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета.  „А ви змогли б?”, “Послухайте!”-рання лірика поета як зразок російського футуризму.


Тема 25.      Лілічко Замість листа. Повні уроки.  Масштабність любовних почуттів ліричного героя. Новаторство  поезії Маяковського: експресивна функція ритму й рими, ораторські прийоми інтонації, використання уособлень, розгорнутих метафор, гіпербол.


Тема 26.        Борис Пастернак. Повні уроки(1890-1960). Життєвий і творчий шлях письменника. „Цей лютий! Час для сліз і віршів!”, „Зимова ніч” Особливості  пейзажної лірики: одухотвореність образів, передача настроїв потрясіння, захвату буттям


Тема 27.        Визначення поезії. Повні уроки, „У всьому я хочу дійти  самої суті”. Ствердження спорідненості життя й творчості. Музичність і яскрава мальовничість пастернаківських поезій.


Тема 28.       Поезія М.Гумільова, М.Цветаєвої. Повні уроки Урок позакласного читання.


Тема 29.        Читання віршів поетів „Срібного століття”. Повні уроки


Тема 30.        Контроль навчальних досягнень учнів.“Срібна доба” російської поезії.


Тема 31.        Загальна характеристика літератури 1920-1940-х рр. Історико-культурне тло періоду «між двома світовими війнами», провідні тенденції літератури цієї доби. Увиразнення досвіду особистості, духовно знівеченої Першої світовою війною, у творах письменників «літератури втраченої генерації» (Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, Р.Олдінгтона).   Розвиток антиутопії, його визначальні ознаки та найяскравіші представники (Є.Замятін, О.Хакслі, Дж.Орвелл, К.Чапек). Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму,  пошук нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості у літературі 1920-40-х рр. (Т.Манн, М.Булгаков, Б.Брехт, А.Камю, Пауль Целан та ін.).


Тема 32.        Тóмас МАНН (1875–1955). Повні уроки. Життєвий і творчий шлях письменника. Т.Манн – німецький письменник, який піднімав проблеми боротьби з тоталітаризмом.


Тема 33.        “Маріо і чарівник” Напруженість передвоєнної ситуації в Європі і тривожний настрій новели. Зображення ситуації „маніпулювання натовпом”


Тема 34.        Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарними режимами свідомістю людей). Віра письменника в здатність особистості до збереження свого “я”. Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.


Тема 35.        М Булгаков Життєвий і творчий шлях письменника Булгаков і Київ. Повні уроки “Майстер і Маргарита” як вершина його творчості. “Магічний реалізм” роману (нерозривне поєднання реального та ірреального в творі: підкреслено буденні описи магічних, фантастичних вчинків Воланда та його почту, або літання Маргарити на швабрі)


Тема36.        Проблематика твору "Майстер і Маргарита". Повні уроки : питання співвідношення добра й зла, морального вибору, справедливості й відповідальності, взаємини особистості з владою, покликання мистецтва


Тема 37.        Світ біблійної давнини в романі Булгакова. Повні уроки Урок- дослідження.УРЗМ. Переосмислення євангельських сюжетів і образів у творі. Особливості композиції твору Булгакова – “роман у романі” (роман Майстра про Ієшуа як складова роману Булгакова “Майстер і Маргарита”)


Тема 38.        Радянська сучасність. Повні уроки й фантастичні „демоніади” в творі. Сатиричне змалювання Москви 30-х років, галерея радянських обивателів.


Тема 39.        Творчість і кохання в долі Майстра і Маргарити. Повні уроки


Тема 40.        Образи Воланда та його почту. Повні уроки. Іронія та гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю


Тема 41.        УРЗМ. Твір-роздум.


Тема 42.        Бертольд Брехт.Повні уроки(1898-1956) . Життєвий і творчий шлях драматурга. Передумови й сутність брехтівської реформи драми, основні принципи „епічного театру”


Тема 43.       Матінка Кураж та її діти.Повні уроки-драма-пересторогоа напередодні Другої свтової війни. Історико-літературні джерела та сучасний політичний підтекст твору, його антивоєнний пафос і алегоричний сенс.


Тема 44.        Втілення в образах дітей Кураж трагічної долі людських чеснот в умовах війни: сміливості(Ейліф), чесності (Швейцаркас), доброти (Катрін).Образ Кураж- пророча метафора майбутньої Німеччини. ”Ефект очуження”


Тема 45.        Альбéр KAMЮ.Повні уроки (1913–1960).  Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди(проблеми вибору позиції і відповідальності людини за цей вибір). Камю і екзистенціалізм.


Тема 46.        „Чума” Художнє осмислення подій Другої світової війни у світлі екзистенціалістської філософії в романі. Алегоричне зображення французького Руху Опору та „дослідження” екзистенціалістської ситуації зіткнення людини з вселенським абсурдом як підтекст сюжету про боротьбу оранців з чумою.


Тема 47.       Екзистенціалістська забарвленість проблем пізнання сенсу бутя.Повні уроки в „погранічній ситуації”, бунту й  свободи людини в світі, „де Бог помер”. Персоніфікація різних можливостей морального вибору в образах Ріє, Тарру, Грана, отця Панлю, Рамбера, Котара.


Тема 48.        Символіка чуми.Особливості художнього часу й простору, образу автора та жанру „романа-хроніки”.


Тема 49.        Генріх Белль (1917-1985). Особистий досвід участі в  Другій світовій  війні та його вплив на творчість письменника. „Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...” Осуд антигуманної сутності війни, розкриття її руйнівних наслідків для цивілізації та душі.


Тема 50.        Мотив національної провини й відповідальності за розв’язання війни. Головний герой як фізично й духовно скалічена нацистським режимом “маленька людина” без майбутнього , жертва антигуманної ідеалогії. Контраст шкільних ілюзій та воєнної дійсності. Функція обірваної цитати у творі.


Тема 51.       Олександр Твардовський.(1910-1971) «Я був вбитий під Ржевом», „Василь Тьоркін”. Змалювання трагічної правди війни.


Тема 52.        Пауль Целан(Пауль Анчель) (1920-1970). Пауль Целан та Україна. Пошуки нової поетичної мови для втілення досвіду  Другої світової   війни у творчості поета.”Фуга смерті”. Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії. Паралелізм як засіб викривання спотвореної фашизмом ідеї рівноцінності й багатства німецької та європейської культур.Особливості композиції, синтаксису й читання вірша.


Тема 53.        УРЗМ. Роздум на тему „Ми маємо пам’ятати” (усно)


Тема 54.        Контроль навчальних досягнень учнів. Проза й драматургія 30-х років.  Друга свтова  війна у дзеркалі літератури.


Тема 55.        Світова література середини – другої половини XX ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій.


Тема 56.        Ернéст Мíллер ХЕМІНГУÉЙ. Повні уроки (1899–1961). “Старий і море”. Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю. Хмінгуеївський „герой кодексу”-сильна самотня людина; її здатність постояти за себе, прагнення незалежності й свободи, цінування дружби й кохання. Новаторство прози Хемінгуея: лаконізм, відвертість сповіді від першлї особи, „принцип айсберга”.


Тема 57.       Старий і море. Повні уроки – повість-притча про людину. “Життєподібний” сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Смисл фіналу повісті.


Тема 58.        КАВАБÁТА Ясунáрі (1899–1972). “Тисяча журавлів”. Життєвий і творчий шлях письменника. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі –“красою Японії народжений”. Відображення національної етики та естетики в романі. Гармонія людини і природи – одна з головних проблем твору. Вишукана простота стилю письменника.


Тема 59.        „Література відлиги” в Росії (А.Вознесенський, Є.Євтушенко, Б.Окуджава). Розквіт латиноамериканської прози, „магічний реалізм”


Тема 60.        Габріéль Гарсíа МÁРКЕС.Повні уроки. Творчість Маркеса-одна з найяскравіших ілюстрацій “магічного реалізму” “Стариган з крилами”. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси “магічного реалізму” в новелі “Стариган із крилами”.


Тема 61.        Проблематика та система образів твору. Алегоричний сенс зображення людського суспільства, в якому немає місця ангелам. Сенс фіналу та назви оповідання.


Тема 62.        Вплив філософії та літератури екзистенціалізму на західну драму 1950-1980-х рр. Художні відкриття «драми-параболи» (М.Фріш, Ф.Дюрренматт та ін.) та «театру абсурду» (Е.Йонеско, С.Беккет та ін.). Надзвичайна популярність “драми абсурду” (обумовлена не лише художніми чинниками, а й поширеним у світі настроєм скептичного ставлення до життя людства як чогось абсурдного)


Тема 63.        Ежéн ЙОНÉСКО (1912–1988). “Драма абсурду” у французькій літературі 2 пол. ХХ ст., її авангардистський характер. Йонеско як її талановитий представник. Життєвий і творчий шлях письменника.


Тема 64.       “Носороги”. Гротесково-сатиричне зображення в “Носорогах” “омасовлення людей”, перетворення їх на “бедлам нелюдів”, що загрожує цивілізації й культурі. Образ Беранже і проблема відстоювання особистості, збереження людського в людині. Антитоталітарний  підтекст п’єси.


Тема 65.       Постмодернізм – одне з найвизначніших літературних явищ другої половини ХХ ст. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики; найяскравіші представники постмодерністської прози (У.Еко, Дж.Фаулз, Дж.Барт, Дж.Хеллер, І.Калвіно, П.Зюскінд, К.Рансмайр, М.Кундера, М.Павич та ін.). Постмодерністське мистецтво і мас-культура.


Тема 66.        Й.Бродський (1940-1996). Лірика Бродського-зразок інтелектуально-філософської поезії другої половини 20 ст. Постмодерністська мозаїчність художнього світу; настанова на одночасне відтворення буття, космосу, історії, природи, дрібних речей.


Тема 67.        Схрещення елементів класичної та масової літератури в романі „Запахи” П.Зюскінда. Парфуми як гротескно-іронічна метафора мистецтва.


Тема 68.        Образ митця Гренуя.Символічний сенс детективної інтриги.Проблеми співвідношення краси й зла, влада митця та мистецтва над натовпом. Багатство художніх описів.


Тема 69.        Контроль навчальних досягнень учнів. Література другої половини 20 ст.


Тема 70.        Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу..


Перелік шкільної програми: зарубіжна література, українська мова та література, історія України...

 Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.