KNOWLEDGE HYPERMARKET


Значення опорно-рухової системи. Кісткова і хрящова тканини.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Значення опорно-рухової системи. Кісткова і хрящова тканини.


Значення опорно-рухової системи. Кісткова і хрящова тканини.


Пригадайте в яких тварин уперше з'являється внутрішній скелет і які його функції.
Навчіться пояснювати значення опорно-рухової системи, будову кісткової і хрящової тканин.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: остеоцити, колаген, хондроцити, жовтий кістковий мозок, червоний кістковий мозок, окістя, охрястя.

Яке значення системи органів опори і руху?

До системи органів опори і руху відносять скелет і м’язи, які ростуть і функціонують як єдине ціле. Скелет є опорою і захистом усього організму й окремих його органів. Наприклад, череп захищає головний мозок, грудна клітка і м'язи, що до неї прикріплюються, захищають серце і легені. Кістки скелета беруть участь в обміні солей Кальцію, Фосфору.

До хімічного складу кістки входять вода (25%), органічні (25%) та мінеральні (50%) речовини. Основною органічною речовиною кістки є дуже еластичний волокнистий білок колаген, який надає їй пружності. З мінеральних речовин у кістках найбільше солей Кальцію і сполук Фосфору.

Отже, органічні речовини надають кісткам гнучкості й пружності, а неорганічні - твердості й міцності.

Які особливості кісткової тканини?

Скелет побудований з кісткової і хрящової тканини. Кісткова тканина складається з пластинок, утворених кістковими клітинами, і мінералізованої міжклітинної речовини з колагеновими волокнами. Розташування пластинок нагадує сітку. Це зумовлено тим, що клітини кісткової тканини (остеоцити) мають численні тонкі відростки, за допомогою яких вони з'єднуються між собою (мал.1). Така будова надає кісткам великої міцності при стисканні й розтягу. Наприклад, стегнова кістка людини витримує при стисканні навантаження до 1,5 тонни.


Будова кісткової тканини


Мал.1. Будова кісткової тканини


У кістках багато нервів і судин, які розташовані у спеціальних каналах (мал.1). Вони забезпечують життєдіяльність кістки.

Які особливості хрящової тканини?

Хрящова тканина побудована з клітин (хондроцитів) і міжклітинної речовини. Розрізняють гіаліновий, еластичний і волокнистий хрящі. Гіаліновий хрящ вкриває суглобові поверхні; еластичний хрящ міститься в надгортаннику, вушній раковині тощо; волокнистий хрящ утворює міжхребцеві диски, розташований в місцях прикріплення зв'язок, сухожилків. Хрящі не містять кровоносних судин і живляться за рахунок охрястя - зовнішнього сполучнотканинного шару хряща.

Яка будова кісток?

Розрізняють довгі (трубчасті), короткі та широкі (або плескаті) кістки. Довгі, або трубчасті, кістки (плечова, стегнова, променева та ін.) всередині містять порожнину, яка заповнена жовтим кістковим мозком (мал.2), багатою на жир пухкою сполучною тканиною.


Внутрішня будова трубчастої кістки


Мал.2. Внутрішня будова трубчастої кістки


Трубчаста будова довгих кісток забезпечує їхню міцність і легкість. Зверху кістка вкрита тонкою сполучнотканинною оболонкою - окістям, за яким розташована власне стінка трубчастої кістки, що побудована з щільної кісткової тканини, так званої компактної речовини. Основною структурною одиницею компактної речовини є остеон, що складається з 5-20 концентрично розташованих кісткових пластинок. У центрі остеона є канал, через який проходять кровоносні судини.

На кінцях трубчастих кісток компактна речовина переходить у пористу кісткову тканину - губчасту речовину, яка утворює потовщення - головку. Кісткові пластинки губчастої речовини розташовані в тих напрямках, у яких кістки зазнають найбільшого розтягу або стиснення. У проміжках між пластинками губчастої речовини міститься червоний кістковий мозок. До його складу входять стовбурові кровотворні клітини, з яких і починають розвиватися всі форми клітин крові.

Короткі кістки (зап'ястка, плесни, хребці тощо) та широкі (лопатка, тазові та ін.) побудовані переважно з губчастої речовини.

Як ростуть кістки?

У новонародженої дитини скелет складається переважно з хрящів. Окостеніння хрящів відбувається упродовж усього періоду розвитку організму і завершується у віці 20-24 роки. У довжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини, розташованої на кінцях кісток. Після закінчення росту всі хрящі замінюються кістковою тканиною. У товщину кістки ростуть завдяки розмноженню клітин внутрішнього шару окістя. У період розвитку організму ріст кісток регулюється гормоном росту. Кісткова тканина оновлюється впродовж життя людини.


Узагальнимо знання


Систему опори і руху утворюють скелет і м'язи. Скелет побудований із кісткової і хрящової тканин. До хімічного складу кісток входять органічні й неорганічні речовини. Органічні речовини надають кісткам гнучкості і пружності, а неорганічні - твердості і міцності. У довжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини кінців кісток, а в товщину - за рахунок окістя. Оновлюється кісткова тканина протягом усього життя також за рахунок клітин окістя.

Застосуйте здобуті знання


Виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1. Виберіть тканини, які є складовими скелета:
а) кісткова;
б) м'язова;
в) хрящова;
г) епітеліальна.

2. Вкажіть значення колагенових волокон у кістках:
а) надають їм пружності;
б) надають їм твердості;
в) надають їм гнучкості.

3. Вкажіть, завдяки чому кістки ростуть у довжину:

а) поділу клітин хрящової тканини;
б) розмноженню клітин внутрішнього шару окістя;
в) розмноженню клітин охрястя.

4. Назвіть кістки, на які у штангістів переважно діє маса вантажу. Поясніть, чому ці кістки здатні витримувати великі навантаження.

5. Яке значення опорно-рухової системи?
Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Скачати календарно-тематичне планування з біології, відповіді на тести, завдання та відповіді школяру, книги та підручники, курси учителю з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.