KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 6 клас>> Географія: Зображення Землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку


Глобус - об’ємна модель Землі. Масштаб


Ти вже знаєш, яку форму та розміри має Земля. Зрозуміло, зробити її копію в натуральну величину неможливо. Отже, зображення слід зменшити. Як саме? (Пригадай з уроків математики, що таке масштаб.)


Масштаб показує, у скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості.


Масштаб, записаний у вигляді дробу, називають числовим. Він показує, що зображення на глобусі зменшено в 50 000 000 разів порівняно з дійсними розмірами Землі. Отже, 1 см на глобусі відповідає 50 000 000 см (500 км) на місцевості.


Крім числового, застосовують іменований (пояснювальний) масштаб, виражений словами. Наприклад: у 1 см 500 км. Подивись уважно на глобус і знайди іменований масштаб.


Інколи застосовують лінійний масштаб (насамперед на планах і картах). Це пряма лінія, поділена на рівні відрізки, зазвичай сантиметри. На поділках зазначено відстань на місцевості. Перший відрізок зліва від нуля поділяють на дрібніші частини для одержання точних вимірів. При цьому використовують циркуль-вимірник.


Глобус модель Землі, що в загальних рисах відображує її форму, зменшену в десятки мільйонів разів. На ньому материки, океани, моря відповідають їх положенню на земній кулі.


Шкільні глобуси мають, як правило, масштаб 1 : 50 000 000. Масштаб глобуса однаковий у всіх точках зображення.
Відстані на глобусі вимірюють гнучкою металевою лінійкою або ниткою. Відстань у сантиметрах переводять за іменованим масштабом у відстань на місцевості.


План і карта. Умовні знаки, масштаб плану й карти


Глобус досить точно відтворює обриси суходолу Землі, але користуватися ним не завжди зручно. Більш зручними для користування є зображення Землі та її частин на площині, папері.


Розглянемо в атласі та підручнику зображення поверхні Землі — малюнок, план місцевості і аерофотознімок, космічний знімок і географічну карту. Чим вони різняться між собою?


Аерофотознімок — це фотографія (світлина) місцевості, яку виконують з літака або іншого літального апарата за допомогою спеціального аерофотоапарата у відповідному масштабі.


Використовують під час географічних і геологічних досліджень, інженерних пошукових робіт, а також для складання топографічних карт.


Космічний знімок — це фотографія (світлина) земної поверхні або всієї планети, яку виконують автоматичною аерофотоапаратурою зі штучних супутників Землі.


Космічні знімки дали змогу скласти карти нового типу (космофотокарти). На їх основі розвивається така галузь науки, як космічна картографія. Зокрема, є детальні топографічні карти Місяця, Венери, Меркурія, Марса.


На плані місцевості всі предмети та об'єкти зображують загальноприйнятими умовними знаками (див.атлас).


План місцевості - це зображення невеликої ділянки місцевості умовними знаками і в масштабі.


На географічній карті, як і на плані місцевості, об'єкти також зображують умовними знаками.


Географічна карта — це зображення певної території або всієї планети умовними знаками і в масштабі.

Висновки
1. Розрізняють кілька видів зображення Землі або її окремих ділянок: глобус, план місцевості, географічна карта, малюнок, аерофотознімок, космічний знімок.


2. Зображення поверхні Землі на глобусі, карті, плані виконують у масштабі. Масштаб — умовна міра, що показує, у скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості. Розрізняють числовий, іменований, лінійний масштаби.


3. План місцевості — це зображення невеликої ділянки місцевості умовними знаками і в масштабі.


4. Географічна карта — це зображення певної території або всієї планети умовними знаками і в масштабі.


5. Дійсне уявлення про земну поверхню передає тільки глобус — зменшена модель Землі. Географічні карти не завжди точні, вони мають певні похибки або спотворення.

О.Я.Скуратович, Р.Р.Коваленко, Л.І.Круглик, Географія, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Онлайн бібліотека з підручниками і книгами з географії, плани-конспекти уроків по всім предметам, завдання з географії для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.