KNOWLEDGE HYPERMARKET


Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас. Повні уроки >> Біологія: Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки . Повні уроки

Содержание

Тема

  • Зовнішня будова пагона. Розвиток пагона із бруньки. Повні уроки

Мета уроку

  • Розповісти про будову пагонів та бруньки

Задачі уроку

  • Надати уяву про різновиди пагонів та бруньок

План уроку

1. Стебло - будова та функції.

2. Види стебел

3. Розвиток пагону із бруньки

Стебло - будова та функції

Стебло - осьовий орган вищих рослин, разом з листками складова пагона, слугує для транспорту води й речовин між коріннями й листками, для збільшення асимілюючої поверхні рослини шляхом розгалуження й упорядкованого розташування листків, а також квіток і плодів; може брати участь у запасанні  води й запасних живильних речовин, у фотосинтезі(мал. 1)

Будова пагона


Мал. 1 Будова пагона.

Ділянки стебла, від яких відходять бічні органі (гілки, листки й ін.), називаються вузлами, ділянки між вузлами - міжвузллями. Стебла бувають трав'янистими й дерев'янистими; головне стебло деревних рослин називається стовбуром. Форма стебла різноманітна: циліндрична (найпоширеніша ), тригранна (осоки), чотиригранна (губоквіті), багатогранна, сплощена (кактуси) і ін. По положенню в просторі розрізняють стебло прямостояче, лежаче, повзуче й ін.; надземні й підземні. Довжина стебла від 1-1,5 мм (прісноводна вольфія)  до 200-300 м (тропічні пальми- ротанги), діаметр від часток мм (мохи) до 10-11 м (баобаб,  секвойя). Стебло росте у довжину за рахунок діяльності верхівкової меристеми пагона, що становить конус наростання. Крім верхівкового росту, у деяких рослин у міжвузллях відбувається ще інтеркалярний (вставний)  ріст (наприклад, у злаків).

Види стебел


Види стебел по розташуванню щодо рівня ґрунту:

1 надземні

2 підземні


Види стебел по ступеню здеревеніння:

 1 трав'янисті

 2 дерев'янисті (наприклад, стовбур - головне багаторічне стебло дерева; стебла чагарників називають стволиками).


Види стебел по напрямкові й характеру росту:

1 прямостоячі (наприклад, соняшник)

2 лежачі (сланкі) - стебла лежать на поверхні ґрунту, не вкорінюючись (вербейник монетчатий).

3 що піднімають (висхідні) - нижня частина стебла лежить на поверхні ґрунту, а верхня піднімається вертикально (шабельник)

4 повзучі - стебла стеляться по землі й укорінюються завдяки утвору у вузлах придаткового коріння 

5 що чіпляються (лазячі) - прикріплюються до опори за допомогою вусиків (горох)

6 кучеряві - тонкі стебла, що обвивають опору 


Види стебел за формою поперечного переріза:

1 округлі

2 сплюснені

3 трьох-, чотирьох-, багатогранні 

4 ребристі

5 борознисті (жолобчасті)

6 крилаті - стебла, у яких по гострих гранях тягнуться плоскі трав'янисті вирости (чину лісова) або падаючи на стебло основи  листків (окопник лікарський).


На мал. 2 ви можете побачити деяки види перерахованих стебел а на відео 1 побачити їх в природі.

Види стебел


Мал. 2 Види стебел.


Відео 1. Види пагонів.

Будова стебла в зоні вузлів відрізняється від будови середньої частини міжвузлля наявністю листових і гілкових лакун (проривів). У дводольних   вузли мають три лакуни (яблуня), рідше зустрічаються однолакунні (бузок) і багатолакунні (бузина). Найбільш активне вторинне потовщення властиве багаторічним деревним рослинам, у вторинній деревині яких (а іноді й у лубі) можна бачити межу річних приростів. З віком внаслідок розвитку перидерм первинна кора, а пізніше й зовнішня частина лубу відмирають, утворюючи кірку. Для більшості однодольних характерний пальмовий тип проходження закритих колатеральних пучків, що обумовлюють їхнє дифузійне розташування на поперечних зрізах. Лише в деяких злаків зі стеблом- соломиною, у традесканції й діоскореї є тенденція до кругового розташування пучків. Вторинне потовщення властиве тільки деревоподібним лілейним (алое, драцена), у яких у перициклі або первинній корі формується меристема, що утворює концентричні пучки й міжпучкову паренхіму. 

Розвиток пагону із бруньки

Розвиток пагону  із бруньки можна спостерігати навесні при розпусканні бруньок (мал. 3)

Бруньки на весні


Мал. 3 Бруньки на весні.

Зручніше вести спостереження вдома або в школі. Для цього поставте гілку із бруньками у воду.

Яким же образом розвивається із бруньки пагон?

Бруньки на гілці, поставленої у воду взимку, розкриваються не відразу. Проходить кілька днів, а іноді тижнів, перш ніж вони почнуть пробуджуватися.

Бруньки спочатку набухають. Потім у них розсовуються лусочки й з'являються зелені згорнуті листочки молодого  пагону. У міру росту довжина межвузллів  пагону  збільшується. Пагон  стає усе довше й довше. А листки досягають звичайного розміру.

Верхівкова брунька - це верхівка пагону. Самий кінчик зростаючого стебла в бруньці називають  конусом наростання. Конус наростання складається із клітин, які діляться й утворюють нові. За рахунок розподілу клітин конуса наростання стебло росте. З верхівкової бруньки виростає головне стебло, а з бічних - бічні. Із квіткових бруньок розвиваються квіткові пагони  з бутонами. Будову і різницю між гереративни і вегетативними бруньками ви можете побачити на мал. 4

Бруньки бузка


Мал. 4 Бруньки бузка.

У трав'янистих рослин теж є бруньки, з яких на стеблі також виростають пагони.  Пророщуючи насіння квасолі, ви спостерігали, як із зародкової бруньки насіння розвивається стеблинка з листками. Ріст стебла добре помітний. Від слова "рости" відбулася й сама назва - рослина. На відео  можна побачити, як розвиваеється пагін гороху.


Відео 2 Розвиток пагонів гороху.

З'ясуємо, якою частиною росте стебло у висоту. Нанесемо на нього тушшю мітки, розташовуючи їх через 2 мм одна від іншої. Такі мітки зручно нанести на молоду пагоні  квасолі,  що тільки що виріс із насіння. Пройде день-два, і на самій верхівці молодого стебла мітки розсунуться. Виходить, стебло, як і корінь, росте своєю верхівковою частиною, де відбувається розподіл клітин. Такий ріст називається верхівковим. На мал. 5 зображене розташування верхівкових та пазусшинх бруньок.

Верхівкові і пазушні бруньки


Мал. 5 Верхівкові і пазушні бруньки.

Крім верхівкового росту в деяких рослин, наприклад у пшениці, бамбука й інших злаків, спостерігається вставний ріст.

При вставному рості стебло подовжується за рахунок розподілу й росту клітин, що перебувають при основі  межвузллів.

Молоді стебла деяких рослин ростуть дуже швидко. Наприклад, стебла бамбука за добу виростають більш ніж на метр.

Знаючи, що стебла ростуть своєю верхівкою, можна управляти їхнім ростом і розвитком. Зріжте верхівку молодого  пагону  якої-небудь дводольної рослини, наприклад огірка, яблуні, малини. Пагон  перестане рости у висоту, але зате в нього з'являться бічні пагони. Зріжте верхівку бічного  пагону, і він теж  перестане рости в довжину й почне гілкуватися.

У садах, парках і скверах щорічно підрізають  дерева й чагарники, управляючи в такий спосіб їх ростом. Підрізаючи  пагони, митецькі садівники часто надають деревам і чагарникам вигадливі, гарні форми. У Криму в Никитському  ботанічному саду є незвичайний зелений газон з деревами й чагарниками,  які були підтяті вмілою рукою садівника й прийняли форму звірів.

Контролюючий блок

1. Стебло - це.....?

2. Які види стебел ви знаєте?

3. Які бувають бруньки?

4. Що буде, якщо у пагона зрізати верхівку?


Список літератури

1. Урок на тему: "Строение и значение побега" автор Быстрова Л. П.

2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас

3. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2     Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с.

4. Ботаника.   Андреева И.И., Родман Л.С.    2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.

5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия   л. ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)
Відредаговано та надіслано Кравчук Я.Над уроком працювали
Бистрова Л.П.
Кравчук Я.Л.
Бех О.П.Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Біологія > Біологія 7 клас