KNOWLEDGE HYPERMARKET


Класифікація периферійних пристроїв. Історія розвитку обчислювальної техніки. Тест 2

Тест до предмету Інформатика, 9 клас

Тема: «Класифікація периферійних пристроїв. Історія розвитку обчислювальної техніки»Тест по темі «Історія розвитку обчислювальної техніки»

1. Перший арифмометр, що виконував чотири арифметичні дії, сконструював в XVII столітті:
а) Чарльз Беббідж;
б) Блез Паскаль;
в) Герман Голлер;
г) Готфрід Вільгельм Лейбніц;
д) Джордж Буль.

2. Ідея використання двійкової системи числення в обчислювальних пристроях належить:
а) Ч. Беббіджу;
б) Б. Паскалю;
в) Г. Лейбніц;
г) Дж. Булю;
д) Дж. Фон Нейманом.

3. Склад і призначення частин (функціональних елементів) автоматичної обчислювального пристрою вперше сформулював:
а) Джон фон Нейман;
б) Чарльз Беббідж;
в) Ада Лавлейс;
г) Алан Тьюринг;
д) Клод Шеннон.

4. Ідея програмного керування обчислювальними процесами була вперше була сформульована:
а) Н. Вінером;
б) Дж. Маучлі;
в) А. Лавлейс;
г) Ч. Беббіджем;
д) Дж. Фон Нейманом.

5. Одна з перших електронно-обчислювальних машин ENIAC була створена під керівництвом:
а) Дж. Маучлі і Дж. П. Еккерта;
б) Г. Айкена;
в) Д. Анастасова;
г) Т. Килбурн і Ф. Вільямса;
д) К. Цузе.

6. Перша вітчизняна ЕОМ, розроблена під керівництвом академіка С. А. Лебедєва, називалася:
а) БЕСМ;
б) Стріла;
в) МЕСМ;
г) Урал;
д) Київ.

7. Електронна лампа в якості елемента обчислювального пристрою вперше використовувалася:
а) в перших арифмометрах;
б) в персональних комп'ютерах системи Apple;
в) в електронно-обчислювальних машинах першого покоління;
г) в кишенькових калькуляторах;
д) в обчислювальних машинах серії ЄС ЕОМ.

8. Поява можливості автоматичної обробки різних видів інформації пов'язане з винаходом:
а) писемності;
б) абака;
в) друкарства;
г) телефону, телеграфу, радіо, телебачення;
д) електронно-обчислювальних машин.

9. ЕОМ першого покоління:
а) мали в якості елементної бази напівпровідникові елементи; програмувались з використанням алгоритмічних мов;
б) мали в якості елементної бази електронні лампи; характеризувалися малою швидкодією, низькою надійністю; програмувались в машинних кодах;
в) мали в якості елементної бази інтегральні схеми, відрізнялися можливістю доступу з віддалених терміналів;
г) мали в якості елементної бази - великі інтегральні схеми, мікропроцесори, відрізнялися здатністю обробляти різні види інформації;
д) мали в якості елементної бази - надвеликі інтегральні схеми, мали здатність сприймати відео-і звукову інформацію.
 
10. ЕОМ другого покоління:
а) мали в якості елементної бази електронні лампи; характеризувалися малою швидкодією, низькою надійністю; програмувались в машинних кодах;
б) мали в якості елементної бази великі інтегральні схеми, мікропроцесори, відрізнялися здатністю обробляти різні види інформації;
в) мали в якості елементної бази інтегральні схеми, відрізнялися можливістю доступу з віддалених терміналів;
г) мали в якості елементної бази напівпровідникові елементи; програмувались з використанням алгоритмічних мов;
д) мали в якості елементної бази - надвеликі інтегральні схеми, мали здатність сприймати відео-і звукову інформацію.

                                                                       Молодці!!!

Історія розвитку обчислювальної технікиНадіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд» Пастух О.О.

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Класифікація периферійних пристроїв. Історія розвитку обчислювальної техніки > Класифікація периферійних пристроїв. Історія розвитку обчислювальної техніки. Закриті вправи (тільки для використання вчителями)