KNOWLEDGE HYPERMARKET


Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод

Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 7 клас>>Географія: Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод

Клімат і води.

Як і в Тихому океані, на північ і південь від центральних областей клімат і води Атлантичного океану стають холодніші. Неоднорідність клімату океану певною мірою віддзеркалюють береги Атлантики На сході й заході одного географічного поясу клімат і води також дещо відрізняються. Так, у західній частині помірного поясу вони холодніші» ніж у східній частині. На заході випадає менше і атмо­сферних опадів. Таке явище пояснюється циркуляцією атмосфери і поверхневих вод, яка тісно пов'язана з Ісландським мінімумом, тобто областю низького атмосферного тиску. У тропічному поясі, навпаки, на заході клімат тепліший і вологіший, ніж на сході.


Так само тепліші на заході і води. Це зумовлено рухом повітря і вод­них мас навколо областей високого атмосферного тиску - Північно­атлантичного максимуму в Пів­нічній півкулі і Південноатлантичного максимуму в Південній півкулі.Значно посилюють різницю температур між західною та схід­ною частинами тропічного поясу морські течії. Головну роль тут відіграє Гольфстрім. Це найбільша і найпотужніша тепла течія з-поміж усіх теплих течій Світового океану. Вона переносить води у 80 разів більше, ніж усі річки земної кулі. У своїй південній частині Гольфстрім має ширину 75 км, товща водного потоку тут досягає 700-800 м. Водна маса (її температура близько +28 °С) рухається зі швидкістю подекуди до 10 км/год. Основне джерело живлення Гольфстріму - Карибське море. Величезна маса води, яку приносять сюди пасатні течії, потрапляє в Мексиканську затоку. Рівень води тут підвищується, і її надлишок через Флоридську протоку виходить у відкритий океан. Так виникає течія, назва якої означає «течія затоки».


Гольфстрім разом з Канарською та Північною Пасатною течіями утворюють у північному тропічному поясі величезний колообіг течій. Водні маси в ньому під впливом атмосферної циркуляції, так само як і в Тихому океані, рухаються за годинниковою стрілкою. Водночас подібно до Тихого океану у південному тропічному поясі Атлантики морські течії - течія Західних Вітрів і Південна Пасатна - рухаються в колообігу проти годинникової стрілки.


Атлантичний океан дуже солоний, але в різних його частинах солоність вод неоднакова. Найбільшою вона є у тропічних широтах -37,5 %о . У місцях, де в океан впадають потужні річки, солоність вод океану знижується до 18 %о, а в Балтійському морі вона становить тільки 8 %о.


Води Атлантики найпрозоріші серед вод Світового океану. Так, в окраїнному морі Атлантичного океану - морі Ведделла - предмети видно до глибини 79 м. Це своєрідний рекорд прозорості води. Одним із найпрозоріших морів Світового океану є також Саргасове море. Предмети видно в ньому до глибини 66,5 м.


Органічний світ і природні ресурси. Між органічним світом Атлантики і Тихого океану багато спільного. Життя в Атлантичному океані також розподіляється зонально і зосереджене в основному біля узбережжя материків та у приповерхневих водах.


Атлантичний океан дещо бідніший на біологічні ресурси. Однією з причин цього є його відносна молодість. Але все ж океан дає 20 % світового вилову риби і морепродуктів. Це передусім оселедець,тріска, морський окунь, мерлуза, тунець тощо. В помірних і поляр­них широтах багато китів, зокрема кашалотів і косаток. Характерні морські раки - омари, лангусти.


Господарське освоєння океану пов'язане з мінеральними ресурсами (мал. 38). Значна частина їх видобувається на шельфі. Тільки в Північному морі виявлено понад 100 родовищ нафти і газу, пробурено сотні свердловин, прокладено по дну нафто- й газопроводи. Понад 3000 спеціальних платформ, з яких добувають нафту й газ, працюють на шельфі Мексиканської затоки. В прибережних водах Канади, Великої Британії видобувають кам'яне вугілля, а біля південно-західних берегів Африки - алмази. Здавна з морської води добувають кухонну сіль. Останнім часом не лише на шельфі, а й на значних глибинах Атлан­тичного океану були відкриті величезні запаси нафти і природного газу. Багатими на паливні ресурси виявилися, зокрема, прибережні зони Африки.
Так само надзвичайно багаті на нафту й газ інші ділянки дна Атлантики - біля північно-східних берегів Північної Америки, неподалік від східних берегів Південної Америки тощо.


Атлантичний океан у різних напрямках перетинають важливі морські траси. Не випадково тут розташовані найбільші порти світу. Серед найважливіших і український - Одеса.


Активна господарська діяльність людини у басейні Атлантичного океану спричинила значне забруднення його вод. Особливо воно помітне в окремих морях Атлантичного океану. Так, Середземне мо­ре часто називають «стічною канавою», адже сюди скидають відходи промислові підприємства. Велика кількість бруду надходить також з річковим стоком. Крім того, щорічно у його води через аварії та з інших причин потрапляє близько сотні тисяч тонн нафти й нафтопродуктів.Географія материків і океанів. 7 клас. В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова
Надіслано читачами з інтернет-сайтів


Планування уроків з Географії, відповіді на тести, завдання та відповіді по класам, домашнє завдання та робота з географії 7 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.