KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Економіка у країнах з плановою економікою.

Конспект до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Економіка у країнах з плановою економікою.

Надіслано Шелест О.В., вчителем Економіки.


Тема уроку: “Економіка у країнах з плановою економікою”.
Мета:


 •  сформувати в учнів поняття про економіку у країнах з плановою економікою;
 •  розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
 •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники,адміністративна карта світу, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Хід уроку.

I Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.
Сократ
“Економіка повинна бути побудована на таких моделях:
1. Це економічна система, яка приносить користь всім.
2. Вона захищає універсальні цінності терпимості і миру.
3. Така щадна економічна модель врятує землю від виснаження і руйнування природних ресурсів”
Будистська мудрість Шинічи Іноу
ІІ Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
Анекдоти:

Летить всесвітня економічна криза над Німеччиною:
- Ух! Ну я і наробила!
Летить на Польщею:
- Ух! Ну я і наробила!
Летить над Україною:
- Ах! А хто це тут наробив?…
ІІI Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
Питання з повторення:

• Що таке економічний процес?
• Господарювання?
Організована, цілеспрямована, продуктивна діяльність людей для задоволення економічних та близьких до них потреб.
• Наведіть приклади учасників господарської діяльності?
Окремі люди, їхні об'єднання, підприємства, установи, державні організації, уряд та ін.
Усі, хто самостійно приймає і реалізує економічні рішення на власний ризик, складає господарські плани та втілює їх у життя належать до суб'єктів господарювання (суб'єкт/в економічного процесу). Залежно від ролі, цілей і масштабів участі в економічному процесі розрізняють три основні групи економічних суб'єктів: (записати в зошитах)
Домашні господарства (окремі люди, сім'ї), які є власниками приватних коштів та належного їм майна. Його головна економічна функція - кінцеве споживання продуктів і послуг вироблених підприємствами, корпораціями, організаціями, фірмами, компаніями.
Підприємства (організації, фірми, компанії, корпорації) - це організації різних форм власності і різних розмірів, які виробляють товари чи надають послуги з метою наступної їх реалізації на ринку для отримання прибутку.
Державні установи й організації - це неприбуткові бюджетні організації, які здійснюють державне управління країною й економічного на всіх рівнях - від місцевого до загальнонаціонального (місцеві органи самоврядування, місцеві державні адміністрації, адміністрація Президента України, Міністерства, Кабінет Міністрів - Уряд України, Верховна Рада України).
Епіграфом до нової теми уроку є слова Фрідріха фон Хаєка " Для планування характерно, що воно створює таку ситуацію, в якій ми змушені досягати згоди з набагато більшій кількості запитань, ніж ми звикли.."
У чому головний зміст цього вислову?
План.
1. Основні об'єкти та суб'єкти економічного процесу .
2. Основні форми власності та економічний кругообіг.
3. Економічна система.
4. Командна (планова) економіка.
Викладення матеріалу:
1.Об'єкти власності

(Запис на дошці, в зошитах)
2. Основні форми власності
Власність - це сукупність прав окремої людини, групи людей, держави щодо володіння, розпорядження та використання економічних ресурсів. (Які ви знаєте економічні ресурси?)
(Робота з підручником “Економіка” Г.І. Ковальчук стор. 79, табл.8)
Запис на дошці, в зошитах.
Економічний кругообіг функціонування будь-якої економіки ґрунтується на взаємозв'язаному русі економічних ресурсів, споживчих благ (продуктів) і доходів. Такий рух називається економічним кругообігом. Він є складним. Його порушення у будь-якій ланці означає "хворобу" економіки.
(Робота з підручником Загальна економіка" за ред. І.Ф. Радіонової (стор. 57, схема 12; схема 13, стор. 16).
3. Економічна система
- упорядкована система зв'язків між виробниками і споживачами матеріальних і нематеріальних благ і послуг;
- складна система функціонування економіки, яка ґрунтується на взаємопов'язаному русі економічних ресурсів, споживчих благ (продуктів) і доходів;
- спосіб організації економічного життя будь якого суспільства.
4. Командна (планова) економіка.
Командно-адміністративна економіка
В умовах адміністративної економіки товари та послуги, що виробляються в країні, їх кількість і ціни планують уряд країни та її планові установи.
Така економічна система була характерною для країн з комуністичною політичною системою: колишнього СРСР, країн Центральної та Східної Європи (Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина, Чехословаччина), інших країн колишнього соціалістичного блоку.
Усі підприємства в такій економіці є власністю держави. Уряд, доводячи до підприємств обов'язкові плани, командує такими підприємствами: наказує, що, як і за якою ціною випускати, які інвестиції і куди здійснювати, яку заробітну плату платити, кому поставляти готову продукцію, за якою ціною і скільки.
На рівні держави у такій економіці плануються практично всі пропорції виробництва, споживання й розподілу благ та ресурсів — матеріальних, трудових, грошових. Планування є директивним, тобто обов'язковим для виконання. «План — це закон», так вважалося в часи Радянського Союзу. За невиконання плану карали, за його перевиконання нагороджували, але останнє не могло перекрити всі недоліки системи.

Завдання. Поміркуйте, у чому полягають основні недоліки планування економічних процесів.

Головна роль у командно-адміністративній економіці відводилася державі, урядові, економічні структури діяли за вказівкою тільки комуністичної партії.
Після краху комуністичних режимів у Європі наприкінці 80-х років та розпаду СРСР на початку 90-х командна економіка була визнана неспроможною в історичному змаганні з ринковою економікою.

Планова (командно-адміністративна) Базується на принципах:


 •  централізму;
 •  ієрархії;
 •  “зрівнялівки”. Країни в яких існувала, або все ще функціонує планова економіка: Північна Корея, Куба, колишній СРСР

Позитивні та негативні риси планової економіки
ПОЗИТИВНІ РИСИ НЕГАТИВНІ РИСИ
Повна зайнятість Монополізація і бюрократизація економіки. Відсутність свободи підприємництва
Соціальний захист (безкоштовна освіта, медицина, путівки) Державна власність на всі види ресурсів. Централізоване планування економіки. Безвідповідальність чиновників
Стабільні ціни Низька ефективність виробництва, зниження темпів НТП
Можливість швидкого нагромадження виробничих ресурсів і перерозподілу їх в пріоритетні галузі Низький рівень життя, “зрівнялівка”
Усунення робітників від суспільних процесів, відчуження від власності і влади
Безініціативність працівника
Диктатура виробника над споживачем, встановлення жорстких фіксованих цін
Постійний дефіцит ресурсів і споживчих товарів, несвобода у виробництві і споживанні
 Створення сприятливих умов для формування і функціонування тіньової економіки
ІV Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)


 •  Як довго, на вашу думку, що стало причиною провалу планової системи?
 •  Як ви вважаєте, чому в планові економіці СССР виникав дефіцит? (нехай учні спитаються у батьків, якщо не знають правильної відповіді)

V Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів


 •  Проаналізуйте форми власності, з якими ви стикаєтесь по життю: школа, особистий портфель, бібліотечні книжки, фірма на якій працює мама/тато. 
 •  Придумати казку про Планову економіку та Державу, що розподіляє ресурси.

VI Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівнів)
Джерела:


 •  Підручник стор. 75-83;

VI Заключна частина уроку (Установчий слоган- “ Якщо запастися терпінням і виявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи. Навчання корінь гіркий, так плід солодкий.
”Леонардо да Вінчі)
Рекомендована література:
• Підручник "Економіка" за ред. В.Т. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев'юк (стор. 75-83);
• Підручник "Загальна економіка" за ред. І.Ф. Радіонової;
• Підручник з економіки 6 клас. 

Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Економіка у країнах з плановою економікою. > Економіка у країнах з плановою економікою. конспект уроку і опорний каркас