KNOWLEDGE HYPERMARKET


Конспект до теми: Способи та форми організації бізнесу.

Конспект до уроку з предмету Економіка 7 клас
Тема: Способи та форми організації бізнесу.
Надіслано Шелест О.В., вчителем Економіки.
Тема уроку: “Способи і форми організації бізнесу”. Мета:


 •  сформувати в учнів поняття про способи і форми організації бізнесу розвивати пізнавальні інтереси в учнів,логічне мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
 •  виховувати творчу активність, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;
  Обладнання: комп’ютер, підручники,адміністративна карта світу, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
  Тип уроку: вивчення нового матеріалу
  Хід уроку.
  Привітання (настрій на позитив) – 1 хв.
  Байдикування на уроках, відсутність розумової праці там, де вона має бути, - головна причина відсутності вільного часу.
  В.О.Сухомлинський

  Релаксація (1 хв.) – після серйозного веселе
  Анекдоти:
  - Це чудово! Ви прийшли на ринок всього шість місяців тому, і у вас вже
  мільйон доларів. Як ви цього досягли?
  - Ну, - була відповідь, - це дуже просто. Я почав з двох мільйонів ...
  Нова тема (25 хв.) – опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу
  Питання з повторення:
  • Що таке економічний процес?
  • Господарювання?
  Організована, цілеспрямована, продуктивна діяльність людей для задоволення економічних та близьких до них потреб.
  • Наведіть приклади учасників господарської діяльності?
  Окремі люди, їхні об'єднання, підприємства, установи, державні організації, уряд та ін.
  Усі, хто самостійно приймає і реалізує економічні рішення на власний ризик, складає господарські плани та втілює їх у життя належать до суб'єктів господарювання (суб'єкт/в економічного процесу). Залежно від ролі, цілей і масштабів участі в економічному процесі розрізняють три основні групи економічних суб'єктів: (записати в зошитах)
  Домашні господарства (окремі люди, сім'ї), які є власниками приватних коштів та належного їм майна. Його головна економічна функція - кінцеве споживання продуктів і послуг вироблених підприємствами, корпораціями, організаціями, фірмами, компаніями.
  Підприємства (організації, фірми, компанії, корпорації) - це організації різних форм власності і різних розмірів, які виробляють товари чи надають послуги з метою наступної їх реалізації на ринку для отримання прибутку.
  Державні установи й організації - це неприбуткові бюджетні організації, які здійснюють державне управління країною й економічного на всіх рівнях - від місцевого до загальнонаціонального (місцеві органи самоврядування, місцеві державні адміністрації, адміністрація Президента України, Міністерства, Кабінет Міністрів - Уряд України, Верховна Рада України).
  Епіграфом до нової теми уроку є слова Амброуза Бірса " Корпорація - дотепний винахід для отримання особистого прибутку без особистої відповідальності. "
  У чому головний зміст цього вислову?
  План.
  1. Підприємства та їх задачі.
  2. Форми організації підприємств:
 •  індивідуальне
 •  товариство
 •  корпорація

3. Способи організації бізнесу
Викладення матеріалу:
1. Підприємства та їх задачі.
Підприємство – господарська ланка, якій властиві такі риси:


 •  наявність єдиного майна, необхідного для здійснення певного економічного процесу, що відособлює його економічно;
 • технологічна зумовленість факторів виробництва (для виробництва хліба потрібні інші засоби виробництва і працівники, аніж для виробництва швейних виробів);
 •  певне місце в суспільстві.
 • Задачі підприємства
  (Запис на дошці, в зошитах)
  1. Одержання доходів, його власникам.
  2. Створення робочих місць для населення.
  3. Охорона навколишнього середовища.
  4. Забезпечення підприємства заробітною платою.
  5. Забезпечення персоналу нормальними, прийнятними умовами праці, а споживачів — продукцією
  2. Форми організації підприємств:
  Існують три основні форми організації бізнесу:
  1. індивідуальне (одноосібне володіння);
  2. товариство (партнерство);
  3. корпорація (акціонерне товариство).

  Індивідуальні підприємства є власністю однієї особи, котра покладає на себе не тільки фінансовий ризик, а й виключну відповідальність за управління. Підприємець є водночас і власником, і працівником.
  Переваги індивідуальних підприємств:
 •  економічна свобода вибору сфери діяльності, обсягів виробництва, напрямів використання доходу тощо;
 •  оперативність;
 •  безпосередня зацікавленість у продуктивній праці, ефективному розподілі та використанні доходу;
 •  низькі організаційні витрати. 

Недоліки індивідуальних підприємств:


 •  обмежені фінансові можливості застосування досягнень науково-технічного прогресу, новітніх форм організації праці;
 •  обмежена можливість організації відпочинку тощо. 
  Товариства (партнерства) – форма організації підприємництва, що ґрунтується на спільному (пайовому) формуванні громадянами чи юридичними особами статутного капіталу, на розподілі прав та відповідальності залежно від частки у статутному фонді та місця у структурі управління товариством.

  Повне товариство – об'єднання громадян та (або) юридичних осіб з метою здійснення спільної господарської діяльності на основі угоди (договору) між ними. Повне товариство не є юридичною особою, його члени зберігають повну самостійність, але несуть повну солідарну відповідальність за зобов'язаннями не тільки майном підприємства, а й своїм власним майном.
  Ця форма застосовується там, де переважає частка інтелектуальної праці (брокерські, аудиторські, адвокатські фірми).
  Товариство з обмеженою відповідальністю ґрунтується на відповідальності, яка обмежується тільки капіталом підприємства, і підприємець не відповідає своїм майном. Ця форма менш ризикова для підприємця і тому більш поширена.
  Змішане товариство (командитне) – об'єднання кількох фізичних і (або) юридичних осіб для спільної діяльності на основі договору. Воно складається із дійсних членів, які несуть повну (необмежену) відповідальність за зобов'язаннями товариства, та членів-вкладників, які відповідають за зобов'язаннями товариства тільки своїми внесками.
  Переваги товариств над одноосібними підприємствами:
 •  зростання фінансових можливостей;
 •  більша довіра з боку кредитних установ;
 •  зниження ризику банкрутства;
 •  зростання ефективності внаслідок обміну досвідом та розподілу обов'язків. 

Недоліки товариств:


 •  загострення суперечностей між інтересами учасників товариства;
 •  розбіжності щодо вироблення єдиної стратегії;
 •  розбіжності у прийнятті управлінських рішень. 

Партнерства найбільш поширені у сфері малого і середнього бізнесу, а також при наданні послуг.
Корпорація (акціонерне товариство) – форма об'єднання капіталів учасників акціонерного товариства (AT). Вона засвідчує внесення капіталу у формі акцій і дає право акціонеру на отримання доходу та участь в управлінні товариством. Акціонерні товариства бувають закритого (ЗАТ) та відкритого типу (ВАТ). Різниця між ними в тому, що перші не випускають акцій, або випускають їх без права вільної купівлі-продажу, а другі (ВАТ) – випускають акції, які вільно купують та продають.
Переваги акціонерних товариств:


 •  значно кращі умови залучення фінансових ресурсів;
 •  менший ризик банкрутства (за обмеженої відповідальності);
 •  порівняно більша стійкість;
 •  ефективний менеджмент та маркетингове обслуговування.

Недоліки акціонерних товариств:


 •  організація та ліквідація AT вимагає значних витрат;
 •  розбіжності в інтересах учасників AT утруднюють досягнення ефективного управління;
 •  складна організаційна структура управління породжує бюрократизацію.
  3. Способи організації бізнесу
  На даний момент підприємцю доступні чотири основні способи організації бізнесу:
  1. Організація бізнесу без фінансових вкладень.
  2. Організація бізнесу з залученням стартового капіталу.
  3. Купівля діючого бізнесу.
  4. Купівля бізнес-франшизи.
  1. Організація бізнесу без фінансових вкладень.
  Один із найбільш безпечних способів організації бізнесу. Нічого не вкладаючи, ви нічого не втрачаєте у разі невдачі, крім витрачених вами на організацію бізнесу зусиль і часу. У випадку невдачі, ви завжди зможете спробувати свої сили на іншому терені, а придбаний негативний досвід вам у цьому тільки допоможе.
  Взагалі ж, такий спосіб організації бізнесу вважається найбільш корисним для починаючого підприємця - ви вчитеся володіти собою, приймати рішення, нести відповідальність, і все це практично без вкладень. Взагалі ж, головна користь від цього способу - безкоштовне навчання бізнесу. Бізнес, побудований без знань, приречений на провал. Тільки навчившись чого-небудь можна побудувати успішний бізнес.
  2. Організація бізнесу з залученням стартового капіталу.
  Способи залучення стартового капіталу можуть бути різними, але суть залишається одна - якщо ви вирішили почати бізнес із вкладеннями, ви повинні бути готові до того, що ці вкладення можете втратити. За статистикою, 90% молодих підприємств розоряються в перший же рік своєї роботи, 80% від решти - в наступні 5 років. Таким чином, тільки два підприємства із сотні виживають в суворому світі бізнесу. І ні наявність стартового капіталу, ні наступні великі фінансові вливання не є гарантією того, що підприємство виживе. Головною гарантією успішності бізнесу є міцний фундамент у вигляді віри в успіх і знань засновника.
  3. Купівля діючого бізнесу.
  Продаж діючого бізнесу перетворилася сьогодні в окрему індустрію. Люди, які мають досвід у створенні успішних підприємств, створюють бізнес, розкручують його, домагаються в ньому певних успіхів і продають його. Купуючи готовий бізнес, ви з одного боку, позбавляєте себе від турбот, пов'язаних з періодом становлення і розвитку бізнесу, з іншого боку - позбавляєте себе від безцінного досвіду зі створення власного бізнесу.
  4. Купівля бізнес-франшизи.
  Іншими словами це покупка готового способу ведення бізнесу під розкрученою торговою маркою. Купуючи франшизу, ви отримуєте від франчайзера підтримку у вигляді організації бізнесу і реклами, але все інше ви повинні будете робити самі. І те, що ви придбали право використовувати ту або іншу торгову марку, саме по собі ще не гарантує вам успіху.

  Вправа на фокус уваги - (несподіване запитання)
 •  Які форми організації є найпоширенішими? Чому?

 Чому великі підприємства зазвичай є акціонерними? 
Завдання для закріплення нової теми (10 хв.) -задіяти всіх учнів


 •  Проаналізуйте форми організації, з якими ви стикаєтесь по життю: продавець газет в метро, супермаркет, банк на розі, фірма на якій працює мама/тато.
 •  Придумати і розказати, яким підприємством і яким чином ви хотіли б володіти.
  Домашнє завдання
  Джерела:
 •  Підручник
  Заключна частина уроку (Установчий слоган- “ Якщо тобі коли-небудь захочеться знайти людину, яка зможе подолати будь-яку, саму неймовірну біду і зробити тебе щасливим, коли цього не може більше ніхто - просто подивись в дзеркало і скажи: "Привіт!" - Річард Бах)

  Рекомендована література:
  • Підручник "Економіка" за ред. В.Т. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О. Огнев'юк;
  • Підручник "Загальна економіка" за ред. І.Ф. Радіонової;
  • Підручник з економіки 6 клас.   
Предмети > Економіка > Економіка 7 клас > Способи та форми організації бізнесу. > Способи та форми організації бізнесу. конспект уроку і опорний каркас